Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

promesajagPremier Mateusz Morawiecki przyznał 604 tys. zł dofinansowania na przebudowę ul. Jagiellońskiej w Zakliczynie z rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. To 80 procent kosztów realizacji całego zadania – wedle kosztorysu inwestycja wyniesie około 770 tys. zł.

 

Planowana do przeprowadzenia przez samorząd Zakliczyna przebudowa drogi gminnej - ul. Jagiellońskiej w Zakliczynie ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia poprawy dostępności komunikacyjnej zarówno do lokalnych ośrodków gospodarczych, jak i instytucji publicznych. Jest ważna ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Łączy się z drogą wojewódzką, jak również powiatową, prowadzącą do centrum miasta.


- Po przebudowie drogi, która obejmie wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, ale również przebudowę istniejących chodników, jak również budowę brakującego odcinka chodnika, wzrośnie płynność ruchu i poprawi się bezpieczeństwo – zaznacza burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. – Podniosą się standard techniczny oraz parametry użytkowe drogi.

 

Ul. Jagiellońska przebudowana będzie na całej długości. Zakres prac obejmie również odtworzenie wypustów ulicznych wraz z wymianą kratek, regulację urządzeń podziemnych i wykonanie kanalizacji deszczowej.

 

Przetarg na realizację tego przedsięwzięcia został już ogłoszony. Termin zakończenia inwestycji zaplanowano na 12 października br.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych