Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

StomatologiOpieka stomatologiczna na Pogórzu będzie lepsza. Centrum Zdrowia Tuchów od 1 lipca uruchamia nową poradnię w Olszynach. Taki jest rezultat rozstrzygnięcia postępowania konkursowego Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto poprawi się opieka dentystyczna w samym Tuchowie i w Wierzchosławicach. Kontrakt dotyczący Olszyn będzie obowiązywać do połowy 2023 roku. W wyniku jego realizacji lekarz specjalista będzie tam udzielał świadczeń ogólnostomatologicznych w wymiarze połowy etatu. Zapisy kontraktu nie wykluczają przyjmowania dzieci i młodzieży do 18. roku życia. To bardzo ważne, ponieważ właśnie w tym okresie opieka stomatologiczna jest szczególnie istotna.

 


StomatologiaWarto dodać, że rozstrzygnięcia konkursów skutkować będą także poszerzeniem możliwości terapeutycznych w zakresie stomatologii w samym Tuchowie. Tutaj liczba udzielonych świadczeń zwiększy się o blisko 30 %. Natomiast o kilkanaście procent wzrośnie także wysokość kontraktu, w wyniku którego opieka stomatologiczna świadczona jest w Centrum Zdrowia Wierzchosławice. W poradniach stomatologicznych w miejscowościach: Siemiechów, Ciężkowice, Jastrzębia i Bruśnik liczba zakontraktowanych usług nie zmieni się i będzie taka sama jak w pierwszym półroczu bieżącego roku. Liczba porad została także utrzymana w Poradni Chirurgii Stomatologicznej w Tuchowie.

 

Dodajmy, że w ubiegłym roku poradnie stomatologiczne Centrum Zdrowia udzieliły ponad 19 tys. świadczeń, w tym w samych Tuchowie ponad 8 tys., a w Wierzchosławicach blisko 4 tys.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych