kazsp

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

sto100. rocznica Odzyskania Niepodległości jest pretekstem do podejmowania różnych działań związanych z przypominaniem ludzi i wydarzeń, które miały wpływ na odzyskanie i utrzymanie z trudem wywalczonej niepodległości. O tych, których niezłomna walka, praca i wiara w wolną i suwerenną Polskę przyczyniła się do jej obecnego kształtu mówiono w miejscach pamięci narodowej znajdujących się w okolicach Zakliczyna.
Uczniowski Klub Sportowy „JORDAN” działający przy SP w Zakliczynie wraz ze Szkolnym Kołem Krajoznawczo Turystycznym „Compass”, zorganizował i przeprowadził w dniach 9 -10 maja br. pieszy rajd, którego trasa prowadziła przez pasmo Mogiły, masyw Jamnej i Suchej Góry. Uczestnicy rajdu przeszli ponad 30 kilometrów szlakami Pogórza Rożnowskiego.

 

 januszNa samym starcie, w Zakliczynie na cmentarzu parafialnym zapalono znicz przy mogiłach Żołnierzy Września 1939 r., odwiedzono także groby: kpt. „Kuby” Bojarskiego (poległ podczas Bitwy pod Łowczówkiem), kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy” (zastrzelony przez UB w 1947 r. w Rudzie Kameralnej dowódca oddziału „Żandarmeria”), Władysława Szymanowicza ( 23 letni legionista z Zakliczyna, który poległ pod Marcinkowicami w 1914 r.). Wspominano także, takie mało znane postacie jak: Józef Wyleżyński (weteran wojny polsko bolszewickiej), czy Michał Wiśniewski (zginął podczas Bitwy o Anglię). Po 6 kilometrowym marszu uczestnicy rajdu dotarli na Mogiłę, gdzie znajduje się partyzancki szpitalik i pomnik poświęcony żołnierzom Armii Krajowej, którzy 5 X 1944 r zginęli w urządzonej przez Niemców obławie. Do Rudy Kameralnej, gdzie usytuowano pomnik upamiętniający śmierć jednego z Żołnierzy Wyklętych (kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy”) wędrówkę kontynuowano zielonym szlakiem turystycznym. Szlak na Jamną prowadził „starą drogą” na wzgórze 530, gdzie trzy krzyże upamiętniają największą bitwę partyzancką w Małopolsce. Kolejny znicz zapłonął przy pomniku poświęconym ofiarom pacyfikacji wsi, która udzieliła schronienia partyzantom Batalionu „Barbara” 16 PP Armii Krajowej i w Dolinie Męczeństwa gdzie, krzyże wymownie przypominają o ofiarach zbrodniarzy z SS Galizien.  Rajdowe popołudnie upłynęło na urządzaniu biwaku na polu namiotowym przy Chatce Włóczykija na Jamnej i przygotowaniach do wieczornego ogniska .na którym pojawił się Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, honorowy patron rajdu. Przy ognisku wodzirejami byli: Zofia Poręba i Mikołaj Kulak, którzy umilali czas harcerską piosenką. Zmęczeni turyści mogli posilić się upieczoną przez siebie kiełbasą. Już rankiem, 10 maja odbyło się szkolenie z czytania i orientowania mapy, po którym rozegrano Turystyczny Marsz na Orientację. W kategorii szkół podstawowych najlepsi okazali się uczniowie ze SP w Gwoźdźcu (Krzysztof Siemaszko, Mateusz Macheta, Hubert Mrzygłód), a wśród klas gimnazjalnych najszybciej i bezbłędnie około 5 kilometrową trasę pokonali: Bartek Kocik i Filip Macheta z Zakliczyna. Po dekoracji medalami, wręczeniu nagród i dyplomów przyszła pora na szybkie zwinięcie obozowiska i wymarsz w kierunku Zakliczyna. 17 kilometrowa trasa pokonywana w palącym słońcu dała się mocno wszystkim we znaki. Na trasie wfwędrówki znalazł się jeszcze, usytułowany w Słonej pomnik partyzantów AK poległych 31 X 1944 r. W rajdzie udział wzięły drużyny ze szkół podstawowych w: Gwoźdźcu, Paleśnicy, Stróżach i Zakliczynie oraz drużyny klas gimnazjalnych z Zakliczyna, SKKT PTTK „Compass” oraz I Drużyna Harcerska „Niezłomni” z Zakliczyna wraz z harcerkami z zastępu „Płomienie”.

Rajd zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej i Gminy Zakliczyn. Wszyscy uczestnicy otrzymali biało czerwone opaski odblaskowe i okolicznościowe odznaki rajdowe.

rajd rajd rajd
rajd rajd rajd
rajd rajd rajd
rajd rajd rajd
rajd rajd rajd
rajd rajd rajd
rajd rajd rajd
rajd rajd rajd
rajd rajd rajd
rajd rajd rajd
rajd rajd rajd
rajd rajd rajd
rajd rajd rajd

 

 

 

 

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych