tance

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

herbgminyherbpowiatuNa terenie gminy Zakliczyn zrealizowana zostanie kolejna olbrzymia inwestycja drogowa wsparta wielomilionowym dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Rozbudowany zostanie przeszło 3,5 kilometrowy odcinek ważnego szlaku komunikacyjnego dla subregionu tarnowskiego Zakliczyn – Zdonia – Wola Stróska – Stróże. O pieniądze na to przedsięwzięcie samorząd zakliczyńskiej gminy wnioskował wspólnie z samorządem powiatu tarnowskiego. Zaplanowany do modernizacji szlak komunikacyjny o długości 3 687 metrów łączy się z Zakliczyńską Strefą Aktywności Gospodarczej. Koszt rozbudowy szacowany jest na około 6,7 mln zł. Z Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 5 mln zł (Poddziałanie 7.1.3 RPO – Drogi subregionalne). Wkład własny po połowie pokryją gmina i powiat.


Obecnie droga ta jest w złym stanie technicznym, a szerokość jezdni jest nieuregulowana. Droga nie posiada barier ochronnych, przystanek autobusowy nie posiada zatoki, a istniejące rowy są płytkie, zamulone. Niewystarczająca ilość chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż całej drogi powiatowej, a także bardzo duże natężenie ruchu samochodów sprawiają, że niski jest poziom bezpieczeństwa zarówno pieszych, rowerzystów jak i kierowców.
Wkrótce sytuacja ulegnie zdecydowanej poprawie. Droga powiatowa z Zakliczyna do Stróż zostanie kompleksowo zmodernizowana i rozbudowana. Jezdnia poszerzona zostanie do 6 metrów i będzie mieć nową nawierzchnię asfaltową, zostanie wybudowany chodnik ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Grabina w Zakliczynie do istniejącego chodnika w Stróżach (blisko 2 km), pojawią się nowe słupy oświetleniowe, przebudowane zostaną przepusty, zamontowane zostaną nowoczesne systemy odwodnienia – to tylko niektóre pozycje z szerokiego katalogu robót.

- Inwestycja realizowana będzie na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. W tym roku powstanie dokumentacja projektowa, a roboty drogowe rozpoczną się na początku przyszłego roku – informuje burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. – Rozbudowana droga wyposażona w chodnik ze ścieżką rowerową, odpowiednie oznakowanie oraz oświetlenie stanie się bezpiecznym ciągiem komunikacyjnym. Realizacja tej inwestycji to przykład dobrej współpracy Gminy Zakliczyn i Powiatu Tarnowskiego.

Jako korzyści wynikające z inwestycji – oprócz m.in. poprawy bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenia ryzyka wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów oraz zapewnienie lepszego komfortu jazdy – wymienia się również wzmocnienie tutejszego potencjału gospodarczego i społecznego.

- Wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania został przygotowany wspólnie przez Urząd Miejski w Zakliczynie oraz Starostwo Powiatowe w Tarnowie. To ważna inwestycja poprawiająca jakość życia mieszkańców – informuje zastępca burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Drukała.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych