Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

skwiecien25 kwietnia (w środę) zaplanowano obrady 47. Sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie, która rozpocznie się w Sali im. S.W. Jordana w zakliczyńskim ratuszu. Przewodnicząca Anna Moj zaplanowała 12 punktów w porządku obrad. Wśród tych punktów są tzw. żelazne pozycje, takie jak: otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji, a także sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej i zmiany w budżecie Gminy.

 

Na uwagę zwracają takie zaplanowane tematy jak: informacja na temat szkód łowieckich która zaprezentuje sekretarz Janusz Krzyżak, uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska która przedstawi skarbnik Urszula Nowak, przyjęcie Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020 który zaprezentuje kierownik GOPS Zuzanna Filipska oraz przedstawienie do opinii projektów uchwał w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholowych na terenie Gminy oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. W tym ostatnim temacie, jak się nieoficjalnie dowiedziałem, radnym zostanie zaprezentowana opinia Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie ograniczenia nocnego handlu alkoholem na terenie gminy Zakliczyn.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych