zw

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

bowmRozpoczyna się realizacja 3. edycji Budżetu Obywatelskiego. W 2018 r., podobnie jak w roku ubiegłym, do dyspozycji mieszkańców Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 8 milionów złotych na realizację pomysłów Małopolan. W kwietniu i maju odbywać w każdym subregionie odbywać się będą warsztaty informacyjno-edukacyjne. Podczas warsztatów przedstawione zostaną najważniejsze zasady obowiązujące w budżecie obywatelskim. Będzie można dowiedzieć się kto może zgłosić projekt i jak to zrobić, jakie zadania mogą liczyć na wsparcie oraz jak poprawnie wypełnić formularz.

Na warsztatach będą też obecni eksperci – pracownicy merytoryczni, którzy odpowiadają za ocenę projektów. Rozmowa z nimi pozwoli rozwiać wątpliwości, upewnić się czy pomysł jest zgodny z regulaminem, a wniosek spełni wymagania formalne i prawne. A oto terminy warsztatów w okolicy Zakliczyna:


- 26 kwietnia, godz. 15:00, Tarnów, ul. Nowy Świat 30, MCDN Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie - aula
- 5 maja, godz. 15:00, Brzesko, ul. Głowackiego 51, Starostwo Powiatowe w Brzesku - sala narad

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Warsztaty to dobra okazja, aby porozmawiać z ekspertami i dowiedzieć się jak poprawnie zgłosić zadanie, by bez problemu przeszło niezbędne weryfikacje i trafiło na listę projektów poddanych pod głosowanie. Mieszkańcy Małopolski mogą zgłaszać zadania od 7 maja do 6 czerwca 2018 r. Pracownicy Urzędu będą analizować i oceniać zadania pod kątem oceny formalnej i możliwości ich realizacji. Listę zadań dopuszczonych do głosowania poznamy najpóźniej 31 sierpnia br. Na zadania, które przeszły weryfikację Małopolanie będą mogli głosować od 10 września do 5 października. Wyniki głosowania, a co za tym idzie zadania, które zostaną zrealizowane w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego poznamy do 30 listopada 2018 r.

 

Jak będzie wyglądać realizacja działań związanych z przeprowadzeniem 3. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w układzie kalendarzowym ?

 

Warsztaty informacyjno-edukacyjne dla mieszkańców w subregionach 16 kwietnia – 25 maja 2018 r.
Zgłaszanie zadań przez mieszkańców Województwa Małopolskiego 7 maja – 6 czerwca 2018 r.
Udostępnienie wykazu zgłoszonych zadań do 22 czerwca 2018 r.
Udostępnienie listy zadań dopuszczonych do głosowania i listy zadań odrzuconych (wraz z uzasadnieniem) do 31 sierpnia 2018 r
Rozpoczęcie akcji informacyjnej (promującej dane zadanie) przez autorów zadań od 31 sierpnia 2018 r.
Głosowanie mieszkańców Województwa Małopolskiego 10 września – 5 października 2018 r.
Ogłoszenie wyników głosowania mieszkańców Województwa Małopolskiego do 30 listopada 2018 r.

 

źródło informacji: https://www.bo.malopolska.pl

 

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych