Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

chrobakdrukalaTylko 59 ze 197 złożonych wniosków uzyskało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – rewitalizacja obszarów wiejskich (działanie 11.2 RPO). Wniosek gminy Zakliczyn na odnowę Rynku w Zakliczynie – mimo że znalazł się w gronie 105 wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną – umieszczony został tylko na liście rezerwowej. Łączny koszt rewitalizacji rynku w Zakliczynie to kwota blisko 10 mln zł, z czego wnioskowana wartość dofinansowania ze środków UE wynosi ponad 7 mln zł. Niestety, o tym kto dostał pieniądze zdecydowały najprawdopodobniej względy polityczne. Bo czy przypadkiem jest, że w powiecie tarnowskim na liście projektów, które otrzymały dofinansowanie znalazły się tylko wnioski z gmin, w której burmistrzowie są z PO lub PSL, a przepadły wszystkie wnioski z gmin, gdzie burmistrzowie albo wójtowie kojarzeni są z PiS?

 


Przypomnijmy, że w Samorządzie Województwa Małopolskiego władzę sprawuje koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Problem z konkursem na rewitalizację przestrzeni regionalnej był już na samym początku. Zainteresowanie tym konkursem było bardzo duże, jednak Zarząd Województwa Małopolskiego zagwarantował zdecydowanie zbyt mało środków finansowych do rozdysponowania.

W sumie w Małopolsce złożono 197 wniosków. Na kolejnych etapach odpadały kolejne wnioski, ostatecznie pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną przeszło 105 wniosków, w tym Samorządu Gminy Zakliczyn. Niestety, dofinansowanych zostanie tylko 59 projektów, a wniosek z Gminy Zakliczyn umieszczony został na liście rezerwowej. Przeglądając listę rankingową trudno nie odnieść wrażenia, że o tym, kto dostanie dofinansowanie zdecydowały przede wszystkim względy polityczne. W powiecie tarnowskim na listę główną „załapały” się tylko trzy projekty, wszystkie zgłoszone przez gminy, w których burmistrzowie są z PO lub PSL. Ktoś słusznie zauważył – przeglądając całą listę małopolską – że nawet matematycznie to nie jest możliwe, aby przeszło tyle wniosków z gmin mających burmistrzów lub wójtów z PO albo z PSL a przepadło tyle wniosków z gmin, których włodarze kojarzeni są z PiS.

Burmistrz Dawid Chrobak zapowiedział złożenie odwołania od dokonanej przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego oceny wniosku. Co jednak dalej z rewitalizacją Rynku w Zakliczynie, gdy odwołanie nie zostanie uwzględnione? Projekt jest przygotowany do realizacji, wydane są wszystkie niezbędne pozwolenia. Prace można rozpocząć niezwłocznie, gdy tylko pozyskane zostaną dodatkowe źródła finansowania, bo budżet gminy nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć tak potężnej inwestycji.
- Cały czas czynię starania o zdobycie pieniędzy z innych źródeł. Prowadzę w tej sprawie rozmowy m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – stwierdza Dawid Chrobak. Zakliczyński Rynek na pewno wkrótce zyska nowy wygląd. Przygotowujemy się do przeprowadzania remontu z podziałem na etapy.

Red. Rafał Kubisztal

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych