kazsp

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

sztukadzierzaninyAutorami prezentowanych prac są osoby pełnoletnie z orzeczoną niepełnosprawnością będące uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach. Wszystkie dzieła powstały pod bacznym okiem instruktorów terapii zajęciowej w pracowni rękodzieła artystycznego. Uczestnicy pracują nad swoją dokładnością i pomysłowością a poprzez tworzenie mają możliwość wyrażania swoich emocji za pomocą różnych technik plastycznych m.in.: decoupage, scrapbookingu, malowania ręcznego, szycia maszynowego. Najlepszym przekazem wyrazu artystycznego jest przedmiot wykonany ręcznie i z sercem. Na wystawie prezentujemy prace o tematyce wielkanocnej: stroiki oraz dekoracje całoroczne.

Istnieje możliwość zakupu wycenionych prac a dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na rehabilitację społeczną oraz integrację ze środowiskiem lokalnym uczestników WTZ.

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach powstał w grudniu 2015 roku dzięki staraniom Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach. Uczestnikami Warsztatu są osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadające w orzeczeniu wskazania do terapii zajęciowej. Aktualnie prowadzane są zajęcia dla 20 osób z powiatu tarnowskiego i nowosądeckiego. Głównym celem Warsztatu jest stopniowe usamodzielnianie uczestników – od nauki wykonywania codziennych czynności, poprzez samodzielność społeczną, do podjęcia zatrudnienia.

 

Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności i zdolności w pracowniach:

- rękodzieła artystycznego
- gospodarstwa domowego
- teatralno-artystycznej
- umiejętności społecznych i aktywizacji zawodowej
- fotograficzno-informatycznej
- rehabilitacyjnej.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych