Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

ospcharzOSP Charzewice 5 lutego 2018 r. uroczystą akademią zakończyła projekt VII Edycji Jestem Mały Wiem Więcej.  Straż w drugiej połowie 2017 r. rozpoczęła działania związane z utworzeniem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. OSP przystąpiła do projektu „Jestem Mały Wiem Więcej”. Dzięki dotacji oraz wsparciu ze strony sponsorów udało się zakupić mundury koszarowe dla dzieci i młodzieży. Przeprowadzono zajęcia edukacyjne: organizacje spotkań, pogadanek, naukę piosenek, wierszy, pokazy filmów, prelekcję, kurs pierwszej pomocy. Dzieci uczestniczyły również w zebraniu sprawozdawczym, poznały sposób działania, struktury stowarzyszenia. Projekt VII edycji „Jestem Mały Wiem Więcej” zakończono Akademią, która odbyła się w siedzibie OSP w dniu 05.02.2018 r. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13.00 wprowadzeniem 32 dzieci na salę, które na uroczystości miały zostać zaprzysiężone do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.


Prezes OSP Pan Jan Jewulski przywitał zebranych gości: Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn - Pana Dawida Chrobaka, Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego - Pana Jarosława Sady, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zakliczynie - Pana Józefa Gwiżdża, wiceprezesa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Oddziału Tarnowskiego i komendanta gminny OSP Pana Łukasza Łach, kierownik filii Szkoły Podstawowej w Charzewicach - Panią Beatę Strzelec. Kolejnym punktem programu była inscenizacja pt.: Jak Wojtek został strażakiem w wykonaniu grupy starszej, natomiast młodsza grupa dzieci zaśpiewała strażackie piosenki. Występ otrzymał gromkie brawa od publiczności zebranej na sali. Pan Łukasz Łach - koordynator projektu przystąpił do organizacji egzaminu dla dzieci. Jury w składzie Pan Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Pan Dyrektor MORD w Tarnowie, Pan Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakliczynie, z uwagą przysłuchiwali się odpowiedziom. Werdykt okazał się jednoznaczny wszystkie dzieci zdały egzamin śpiewająco. Młodzi uczestnicy otrzymali certyfikaty, misie strażackie i kamizelki od MORD. 

Projekt zakończył się, jednakże OSP nie kończy swoich działań, nadal będzie prowadzić zajęcia spotkania z MDP. To dopiero początek naszych spotkań w celu rozpowszechniania zasad bezpieczeństwa i kształtowania prawidłowych postaw społecznych., w najbliższym czasie tj.20.02 planujemy wyjazd do Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, do kina i muzeum.  Ze wszelką pomoc i wsparcie OSP Charzewice dziękuje Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn - Panu Dawidowi Chrobakowi, Panu Łukaszowi Łachowi koordynatorowi całego projektu, Pani Beacie Strzelec wszystkim strażakom, paniom wspierającym straż oraz rodzicom dzieci.

Zarząd OSP Charzewice

 

maly maly maly
maly maly maly
maly maly maly
maly maly maly
maly maly maly

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych