zw

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

zaproszeniePrezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda będzie uczestniczył w Ogólnopolskich Obchodach 144 Rocznicy Urodzin Wincentego Witosa, które odbędą się w najbliższą niedzielę (21 stycznia) w podtarnowskich Wierzchosławicach. Organizatorem wydarzenia jest NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w partnerstwie z Powiatem Tarnowskim. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11 Mszą Świętą koncelebrowaną w intencji Ojczyzny i polskich rolników w Kościele Parafialnym w Wierzchosławicach. Następnie uczestnicy przejdą pod Grób wybitnego przywódcy chłopów polskich W. Witosa, gdzie złożone zostaną wiązanki kwiatów i odmówiona zostanie krótka modlitwa.

 

rocznicawitosaO godz. 13 rozpocznie się konferencja naukowa w Centrum Kultury Wsi Polskiej w Wierzchosławicach. Gości przywita Wojciech Włodarczyk, Przewodniczący Małopolskiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”.

Wystąpi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, a także głos zabiorą zaproszeni goście z Kancelarii Premiera, Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Środowiska.

zdjecietrzyWykład - Dziedzictwa Wincentego Witosa w programie NSZZ RI „Solidarność” wygłosi Teresa Hałas, Przewodnicząca NSZZ RI „Solidarność” oraz Poseł na Sejm RP. Dr Mateusz Szpytma, Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej będzie mówił o myśli Wincentego Witosa a działalności partii ZSL, natomiast prof. Włodzimierz Bernacki, Poseł na Sejm RP o roli Wincentego Witosa i Chłopów Polskich w procesie Odzyskania Niepodległości.
zdjecieczteryUroczystości w Wierzchosławicach to nawiązanie do działalności NSZZ RI „Solidarność” w latach 80-tych minionego stulecia, kiedy władza komunistyczna zakazywała upamiętniania W. Witosa. Wtedy to działacze NSZZ RI „Solidarność”, m.in. mec. Stanisław Mierzwa – skazany w procesie szesnastu w Moskwie, Stanisław Chrobak – późniejszy senator RP i wójt Gminy Zakliczyn oraz Władysław Żabiński – późniejszy poseł na Sejm RP spotykali się przy grobie przywódcy ruchu ludowego w dniu jego urodzin. NSZZ RI „Solidarność” to spadkobierca myśli Wincentego Witosa.

Warto też dodać, że wznowione w Wierzchosławicach obchody urodzin W. Witosa od kilku lat gromadzą w styczniu rolników z całego kraju, parlamentarzystów, samorządowców oraz przedstawicieli najwyższych władz RP. To właśnie w Wierzchosławicach, w 2014 roku Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński pierwszy raz przedstawił ideę Programu Rodzina 500 Plus.

zdjeciejedenOto fragment wystąpienia Prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Wierzchosławicach sprzed czterech lat: „Dla nas ważne fundamentalne jest wskazanie Wincentego Witosa. To wskazanie w którym mówił on, że Polska musi trwać, że musi być wieczna. Tak Polska jest i musi być wieczna, ale żeby była wieczna muszą rodzić się dzieci, musi być to wszystko co powoduje, że po jednym pokoleniu przychodzi następne pokolenie, że naród zwiększa się a nie zmniejsza. A dziś naród się zmniejsza. I jest wielkim zadaniem wszystkich polskich patriotów tę sytuację zmienić. Przedsięwzięć, które muszą być podjęte w tym kierunku jest wiele, ale jednym z nich jest podjęcie prawdziwej, mocno wspartej środkami finansowymi polityki prorodzinnej. Droga do tego może prowadzić poprzez przedsięwzięcie, które powinno być podjęte – to co najmniej 500 zł na jedno dziecko w rodzinie. Nie będę mówił tutaj o szczegółach, ale jeśli bliżej przyjrzeć się tej idei, temu projektowi, nie jest on wcale taki bardzo drogi. Jest możliwy do zrealizowania. Byłby rzeczywistą zmianą i przyczyniłby się do tego, by Polska mogła trwać i była wieczna”.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych