ksujm

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

sstypPodczas 41. sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie w dniu 12 grudnia, odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów studentom uzyskującym bardzo dobre wyniki w nauce oraz pracy społecznej. Koordynator programów stypendialnych Ewa Jóźwiak poprowadziła tą uroczystość. Na wstępie Ewa Jóźwiak poinformowała, że stypendyści korzystać będą z czterech programów stypendialnych, tj.; Agrafka Agory – program realizowany przez stowarzyszenie „Bez barier” przy współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii, program Studencka Agrafka realizowany wspólnie z Gminami Zakliczyn i Wojnicz, program Lektor oraz program prezesa Stowarzyszenia „Bez barier” Bogdana Litwy.

 

sstypescenamoniStrategicznym darczyńcą stowarzyszenia „Bez barier” w realizacji tegorocznej edycji programów stypendialnych jest Spółka Pastwiskowa z Zakliczyna – poinformowała Ewa Jóźwiak.  Trzy studentki otrzymały główne, tj. stypendium Agrafka Agory o wartości 3 420 zł, które wypłacane jest w comiesięcznych transzach, a są to: Dominika Potępa, Izabela Rzepecka, Monika Czech. Jednorazowe stypendia studenckiej Agrafki w wysokości 500 zł otrzymali następujący sstypendiaogstudenci; Paweł Kwiek, Ewelina Nadolnik, Daria Mazgaj, Adrianna Kaczor, Sylwia Skurnóg, Monika Kubicka, Ewa Potępa, Julita Kołacz, Katarzyna Kaczmarczyk. Stypendia prezesa „Bez barier” Bogdana Litwy w wysokości 300 zł otrzymali: Adrian Rolka, Katarzyna Świerczek, Joanna Flakowicz, Barbara Górka, Joanna Sowa, Michał Kwiek, Monika Migdał, Magdalena Mytnik. Stypendia Lektor dla studentów pierwszego roku sblitwaw wysokości 5 tys. zł otrzymały; Renata Górska, Joanna Kwiek i Karolina Świerczek. W imieniu stowarzyszenia „Bez barier” gratulacje wszystkim laureatom programów stypendialnych złożył prezes Bogdan Litwa. – Cieszę się, że nasze stowarzyszenie we współpracy z Gminą i innymi organizacjami może pomóc Wam w ten sposób. Chciałbym podziękować wszystkim radnym, panu Burmistrzowi, Sekretarzowi Gminy, Pani Skarbnik Gminy oraz pani Ewie Jóźwiak i pani Kindze Panek, które włożyły wielki wysiłek w to, żeby wyłonić spośród sporej grupy studentów laureatów naszych stypendiów – powiedział prezes i radny Rady schrobakMiejskiej Bogdan Litwa. Wspaniałych osiągnięć gratulował stypendystom w imieniu własnym i samorządu burmistrz Dawid Chrobak. Burmistrz podkreślił nie tylko wysokie wyniki jakie osiągają stypendyści, ale też ich zaangażowanie na rzecz małej Ojczyzny, gminy Zakliczyn. – Życzę wam powodzenia i sukcesów w przyszłości. Dziękuję stowarzyszeniu „Bez barier” za to, że od kilku już lat prowadzi program stypendialny i dopinguje do tego poprzez ten program młodych ludzi, że jeśli osiąga się bardzo dobre wyniki w nauce i pracy na rzecz środowiska, to można liczyć na wsparcie.

 

Programy stypendialne realizowane są przez Stowarzyszenie „Bez barier” od 2009 roku.

Adam Czaplak

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych