ksujm

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

pisz18 listopada br. w Zajeździe „Ania” przy ul. pisstolKrakowskiej odbyły się wybory Zarządu Terenowego PiS w gminie Zakliczyn. W wyniku wyborów Dawid Chrobak został Przewodniczącym Zarządu Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Zakliczyn. Zgodnie ze statutem PiS przewodniczący struktur gminnych wchodzi do zarządu powiatowego PiS. Sekretarzem Zarządu Gminnego została Ewa Nijak, a skarbnikiem Maciej Krakowski. Wybory przeprowadził Ryszard Pagacz - sekretarz Zarządu Okręgowego PiS w Tarnowie oraz Piotr Wójcik - członek Zarządu Okręgowego PiS w Tarnowie.


pisogolNowo wybrany przewodniczący przedstawił zamierzenia na przyszły rok, służące osiągnięciu jak najlepszego wyniku w nadchodzących wyborach samorządowych. Dawid Chrobak do najważniejszych zadań stojących przed samorządem Gminy Zakliczyn w 2018 zaliczył: pozyskanie z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowania i rozpoczęcie rewitalizacji rynku w Zakliczynie (10 mln zł), zakończenie inwestycji związanej z budową przedszkola i żłobka w Zakliczynie (5,5 mln zł) oraz rozpoczęcie realizacji rządowego programu Mieszkanie Plus (8,5 mln zł). Do bardzo istotnych zadań zaliczył również przebudowę targowiska na ul Grabina w Zakliczynie (1 mln zł) oraz przebudowę ul. Grabina (2,2 mln zł).
piszak- Dziękuję koleżankom i kolegom za obdarzenie mnie zaufaniem i poparcie mojej kandydatury na Przewodniczącego Zarządu Komitetu Terenowego Prawa i Sprawiedliwości w Gminie Zakliczyn. Najbliższy miesiące to czas przygotowania się do wyborów samorządowych, które prawdopodobnie odbędą się 4 lub 18 listopada 2018 roku. Naszym celem jest osiągnięciu jak najlepszego wyniku w nadchodzących wyborach samorządowych, zarówno na szczeblu gminnym, jak i w powiecie czy sejmiku Województwa Małopolskiego oraz realizacja programu zrównoważonego rozwoju kraju.

W zakliczyńskich wyborach uczestniczył również Jacek Hudyma - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego, zarazem członek Zarządu Okręgowego PiS w Tarnowie i pełnomocnik PiS w Powiecie Tarnowskim, oraz Jacek Ściborowicz - członek Zarządu Okręgowego w Tarnowie.
Warto dodać, że to kolejna funkcja, która obejmuje Dawid Chrobak, wszak należy do Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości (to najwyższa władza uchwałodawczą PiS w okresach pomiędzy posiedzeniami Kongresu), jest członkiem prezydium Zarządu Okręgowego PiS w Tarnowie i Skarbnikiem Okręgowym PiS. Podczas zebrania powiatowego członków PiS Powiatu Tarnowskiego, które odbyło się 9 grudnia br. w siedzibie OHP w Tarnowie został skarbnikiem powiatowym PiS. Ostatnio został również wybrany do Zarządu nowo powołanego Związku Samorządów Polskich, stowarzyszenia zrzeszającego samorządy. Dawid Chrobak należy również do Wojewódzkiego Zespołu Samorządowego, którego zadaniem jest przygotowanie programu PiS dla Województwa Małopolskiego. Przewodniczącym Zespołu jest poseł Jarosław Szlachetka z Myślenic. W skład Zespołu wchodzą m.in. Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski, Józef Gawron – Wicewojewoda Małopolski, Barbara Nowak – Małopolska Kurator Oświaty.

Adam Czaplak

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych