ksujm

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

herbgminyUrząd Miejski w Zakliczynie informuje, że Rada Miejska w Zakliczynie na sesji w dniu 20 listopada 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/337/2013 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 29 października 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Zakliczyn, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2018 r. Urząd Miejski w Zakliczynie przestanie być jednostką odpowiedzialną za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, zatem obowiązek ten przechodzi na właścicieli tychże nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością).

 

W celu realizacji od stycznia 2018 roku obowiązku właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości niezamieszkałej powinien w grudniu 2017 r. zawrzeć stosowną umowę z wybranym przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza (stan na dzień 30 listopada 2017 r.), tj.:

FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul. Odległa 8, 33 – 100 Tarnów,
Firma Usługowo – Handlowa „Dimarco” Marek Strzelec 32 – 861 Iwkowa 482,
Miejskie Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Okrężna 11, 33 – 100 Tarnów,
Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP s.c. ul. Wyspiańskiego 3, 33 – 300 Nowy Sącz,
Conteko Sp. z o.o. ul. Woleńska 15, 33 – 130 Radłów,
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. ul. Półłanki 64, 30 – 740 Kraków
AVR Sp. z o.o. ul. Józefa Dietla 93/4, 31 – 031 Kraków

Jednocześnie informuję, że od 2018 roku system gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych (gospodarstw domowych) pozostaje bez zmian. Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, p. Paulina Waryas, tel. 146326474, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

(-) Dawid Chrobak

 

 

 

Adam Czaplak

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych