ferie

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

amIV Międzygminny Konkurs Przyrodniczy „ Na leśnych tropach” dla szkół podstawowych zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Paleśnicy i Nadleśnictwo Gromnik przy współudziale Muzeum Przyrodniczego w amoCiężkowicach odbył się 17 listopada 2017r. Honorowy patronat nad konkursem sprawowali: Vicestarosta Tarnowski Zbigniew Karciński, Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Tarnowie Janusz Onak.  W przyrodniczej rywalizacji, ze znajomości gatunków ssaków łownych naszych lasów, rozpoznawania tropów, posługiwania się terminologią myśliwską uczestniczyło 12 szkół: Bistuszowa, Ciężkowice, Faściszowa, Filipowice, Gromnik, Gwoździec, Jastrzębia, Kąśna Dolna, Paleśnica, Ryglice, Siekierczyna, Zakliczyn. Szkoły reprezentowane były przez 24 uczniów klas IV – VI.


amojW etapie międzygminnym szkoły, tradycyjnie już, rywalizują o najlepszy wynik: uczniowie pisali test sprawdzający wiadomości, rozpoznawali gatunki ssaków łownych na przygotowanej prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem sprzętu informatycznego ze szkoły w Paleśnicy, opisywali stosując amojaterminologię myśliwską sylwetki zwierzyny łownej, rozpoznawali tropy zwierząt. Uczniowie zmierzyli się również z trudnym zadaniem przygotowanym przez leśnika a zarazem myśliwego Marka anmMalinowskiego – otrzymali do rozpoznania 10 głosów leśnych zwierząt. Konkurs w dużym stopniu sprawdzał wiedzę praktyczną uczniów, ich zdolności obserwacyjne i umiejętność współpracy w zespole. O końcowym rezultacie i miejscu poszczególnych szkół zdecydowały indywidualne wyniki uczniów oraz efekty pracy zespołowej. Poziom zmagań był bardzo wyrównany, uczniowie wykazali się bardzo dobrą znajomością materiału przewidzianego regulaminem konkursu i niewielką różnicą punktów rozstrzygnęła się rywalizacja o zwycięstwo w konkursie:

 

Kategoria: Najlepszy zespół reprezentujący szkołę.

 

1 miejsce: Szkoła Podstawowa w Paleśnicy reprezentowana przez Bartłomieja Martykę i Kacpra Szewczyka – drużyna uzyskała 139 pkt

2 miejsce: Szkoła Podstawowa w Faściszowej reprezentowana przez Jakuba Śledzia i Jakuba Truchana – drużyna uzyskała 129 pkt

3 miejsce: Szkoła Podstawowa w Gromniku reprezentowana przez Julię Uchwat i Katarzynę Łyżwę – drużyna uzyskała 129 pkt

O drugim i trzecim miejscu zadecydowała dogrywka przeprowadzona przez Pana Marka Malinowskiego. Na czwartym miejscu uplasowała się drużyna Szkoły Podstawowej w Ciężkowicach.

 

Kategoria: Najlepszy uczestnik konkursu na podstawie indywidualnego testu.

1 miejsce: Kacper Szewczyk - Szkoła Podstawowa w Paleśnicy - 47 pkt na 48 pkt max

2 miejsce : Katarzyna Łyżwa – Szkoła Podstawowa w Gromniku – 45 pkt

3 miejsce : Bartłomiej Martyka – Szkoła Podstawowa w Paleśnicy – 45 pkt

O drugie i trzecie miejsce przeprowadzono dogrywkę ponieważ 2 uczestników w teście uzyskało ten sam wynik. Dogrywka wyłoniła ostatecznie laureata 2 i 3 miejsca.

 

annamZwycięzcą, w bardzo trudnym zadaniu rozpoznania głosów zwierząt leśnych, został annmbezkonkurencyjny Kacper Dudowicz uczeń Szkoły Podstawowej w Ryglicach rozpoznał bezbłędnie wszystkie usłyszane zwierzęta. Osiągane wysokie wyniki przez wszystkich uczestników świadczą, że uczniowie bardzo dobrze są przygotowani do konkursu a tematyka jest dla nich bardzo ciekawa.

annamoNadleśnictwo Gromnik ufundowało atrakcyjne nagrody dla uczniów, a każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom. Nie zapomniano też o poczęstunku dla wszystkich uczestników, opiekunów i zaproszonych gości. Nagrody w konkursie wręczali: Vice Starosta Tarnowski Zbigniew Karciński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gromnik Eugeniusz Piech, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn – Dawid Chrobak, Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnowie Krzysztof Łazowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Paleśnicy Agnieszka Pomikło. Wiele starań w przygotowanie i organizację konkursu włożył, reprezentujący Nadleśnictwo Gromnik, mgr inż. Marek Malinowski, który przewodniczył Komisji Konkursowej i pełnił merytoryczny nadzór nad konkursem.  Szkoła Podstawowa w Paleśnicy przygotowała organizacyjnie część konkursową, a nad jej przebiegiem czuwały nauczycielki: Krystyna Michałek i Anna Moj - szkolny koordynator konkursu. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Paleśnicy dziękuje Nadleśnictwu Gromnik za merytoryczny patronat nad konkursem, atrakcyjne nagrody i wsparcie organizacyjne oraz Dyrektorowi Muzeum Przyrodniczego w Ciężkowicach wraz z pracownikami za udostępnienie sal i pomoc w przygotowaniu pomieszczeń na potrzeby konkursu. Dziękujemy wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu, rodzicom, którzy pomogli organizacyjnie , aby konkurs przebiegł bezpiecznie i w miłej atmosferze.

 

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych