ferie

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

listgratulacje21 listopada 2017 r. w Dzień Pracownika Socjalnego w Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się coroczna uroczystość wręczania nagród i wyróżnień za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zdjeciemalgorzatpomocy społecznej. Wśród 11 wyróżnionych przez Panią Elżbietę Rafalską - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej osób znalazła się Pani Małgorzata Chrobak - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej i Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach – za działalność zawodową i społeczną na rzecz poszerzania lokalnej oferty pomocowej dla różnych grup społecznych i ich integracji ze społecznością lokalną, w tym poprzez realizację licznych projektów.


zdmalNagrody Laureatom wręczała Pani Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wiceminister Elżbieta Bojanowska oraz Pani Profesor dr hab. Barbara Kromolicka - Przewodnicząca Rady Pomocy Społecznej. W uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień uczestniczył zaproszony przez Ministerstwo przedstawiciel powiatowych władz samorządowych. Pan Jacek Hudyma - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Tarnowskiego.  Pani Dyrektor DPS Małgorzata Chrobak poprzez swoją 17-letnią pracę w Domu Pomocy Społecznej pełniąc najpierw funkcję kierownika Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego i Rehabilitacji, a od kwietnia 2008 r. po dzień dzisiejszy Dyrektora doprowadziła do osiągnięcia wymaganych standardów przez ten Dom, dzięki czemu jego mieszkańcy mają zapewniony na wysokim poziomie pełny zakres usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających. Jest inicjatorem powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Stróżach i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach.zdjeciezhudyma
Na szczególną uwagę zasługuje również praca społeczna Pani Małgorzaty Chrobak w Samarytańskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz w Stowarzyszeniu Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach. W swojej działalności wyróżnia się aktywnością, sukcesami w rozwoju i rozszerzaniu działalności społecznej ww. organizacji. Pani Małgorzata Chrobak promuje działania społeczne na wszystkich szczeblach samorządu, a także na forum zagranicznym, biorąc udział w szeregu konferencji i spotkań dotyczących pomocy społecznej.
Dla mnie nagroda przyznana przez Panią Minister to duże wyróżnienie. Stanowi potwierdzenie mojej dotychczasowej działalności w ramach inicjatyw i przedsięwzięć w zakresie pomocy społecznej oraz jest inspiracją do podejmowania dalszych działań – twierdzi Małgorzata Chrobak.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych