ferie

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

sburmistrzRadni interpelują i wnioskują, wnioskują i dziękują sołtysi, natomiast władza na zapytania i wnioski odpowiada, oczywiście w ramach kompetencji. Zauważyli Państwo, że interpelacje i wnioski są na początku sesji, a odpowiedzi na zakończenie obrad. Odpowiedzi które są w kompetencji burmistrza udziela Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn. Burmistrz Dawid Chrobak udzielił odpowiedzi radnej Ewie Nijak. Przetarg na budowę przepompowni we Wróblowicach był ogłoszony, ale nikt się nie zgłosił, zatem przetarg będzie ogłoszony ponownie na początku roku 2018. Radnej Urszuli Łośko burmistrz Chrobak odpowiedział, że zostanie powołana komisja w skład której wejdą przedstawiciele Rady Sołeckiej i reprezentanci Urzędu Miejskiego, żeby m.in. ustalić gdzie przebiega granica własności pana Kabata.

sburmistrzogol Burmistrz przyjął z satysfakcją podziękowania sołtysów płynące wcześniej pod jego i służb burmistrza adresem. Odnosząc się do wniosku sołtys Bernadety Nieć, burmistrz zadał retoryczne pytanie; jak ustalić właścicieli wałęsających się psów ? Odnosząc się do wniosku sołtysa Franczyka dotyczącego zbiornika wody dla wodociągu, burmistrz oznajmił, że trwają rozmowy i negocjacje związane z zakupem gruntu. Sołtys Franczyk (szef koła Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w gminie Zakliczyn) wnioskował też o podwyżkę uposażeń sołtysów. Burmistrz odpowiadając na ten wniosek stwierdził, że podnoszenie uposażeń sołtysów przed wyborami nie jest dobrym pomysłem. Przypomniał, że jego uposażenie zostało na początku kadencji obniżone, a diety radnych pozostały na poziomie z poprzedniej kadencji. Sołtysi obecnie otrzymują uposażenie w wysokości 750 zł na kwartał oraz marżę 6% od zebranego przez sołtysa podatku od mieszkańców. Odnosząc się z kolei do wniosku radnego Bogdana Litwy, burmistrz powiedział że realizacja programu wymiany kotłów c.o. na ekologiczne nie zależy od Urzędu Miejskiego, bo to jest program realizowany przez Urząd Marszałkowski w Krakowie i to Urząd Marszałkowski zlecił dla kilkudziesięciu gmin audyt energetyczny budynków zgłoszonych do programu. Do dzisiaj nie wszystkie budynki na terenie Gminy Zakliczyn zostały poddane audytowi. Stąd właśnie opóźnienia w realizacji programu. Urząd Marszałkowski na realizację programu wymiany kotłów ma czas do końca 2018 roku, a Urząd Miejski nie ma żadnego wpływu na to, kiedy program zostanie zrealizowany na terenie gminy Zakliczyn. Puentując burmistrz stwierdził, że w tej sprawie nie będzie odpowiadał radnemu na piśmie, bo to nie leży w jego kompetencji w tej konkretnej sytuacji. Pismo w sprawie przyczyny opóźnień w realizacji programu należy skierować do Urzędu Marszałkowskiego. Burmistrz uspokoił sołtysów, iż mimo że z nabyciem kruszywa na drogi jest problem, to kruszywo powinno pojawić się w ciągu najbliższych dni. Odnosząc się do wniosków o wyczyszczenie cieków wodnych z krzaków i drzew, burmistrz przypomniał, że takie prace porządkowe na urządzeniach melioracyjnych wykonywał ZUK w Zakliczynie, a mieszkańcy mogli sobie wziąć drzewo – zbyt wielu chętnych nie było. Burmistrz wspomniał o tym, że ciekami wodnymi obecnie zajmuje się kilka instytucji w tym MZMiUW, RZGW, ale tworzona przez Rząd instytucja Wody Polskie będzie się tym zajmować kompleksowo. Burmistrz poinformował też o realizowanych obecnie inwestycjach drogowych na terenie gminy Zakliczyn i występujących w niektórych miejscach tzw. nieprzewidzianych problemów i przeszkód. Generalnie jeszcze w roku 2017 powinniśmy wykonać prac asfaltowych na około 3 km dróg gminnych. Burmistrz poinformował, że w przyszłym roku ul. Grabina w Zakliczynie będzie w całości wraz z chodnikami zmodernizowana (ponad 2,2 mln zł), a wraz z przebudową placu targowego (ponad 1 mln zł) nabierze zupełnie nowego wyglądu, bo jak stwierdził Dawid Chrobak – w tej ulicy jest duży, gospodarczy potencjał.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych