ferie

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

zdrowieProfilaktyka i promocja zdrowia to ważne elementy oddziaływania szkoły na prawidłowy rozwój młodych organizmów. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych, wyrabianie dbałości o własne zdrowie i kondycję fizyczną to główne cele realizowane przez Koło Promocji Zdrowia działające w Szkole Podstawowej im. Lanckorońskich w Zakliczynie.
Jak co roku, w ramach działalności Koła, realizowane są różnorodne działania i przedsięwzięcia wpływające korzystnie na poprawę stanu zdrowia uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.


Jednym z działań promujących aktywność fizyczną w naszej szkole były obchody „Europejskiego Tygodnia Ruchu” (23-30.IX.2017 r.) W tym czasie zorganizowane zostały zajęcia aerobiku, aktywne długie przerwy, aktywne godziny wychowawcze, gry i zabawy z elementami atletyki terenowej dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej. Dodatkowo dla uczniów klas VII oraz uczniów z oddziałów gimnazjalnych zorganizowano zajęcia ruchowe w terenie m.in. marsze z kijkami nordic-walking, zabawy biegowe wałami Paleśnianki i kompleksu ORLIK, jazdę na rolkach czy też marszobiegi na Białą Górę. Ponadto promując aktywne formy spędzania wolnego czasu członkowie SKKT „Compass” wraz z opiekunami pokonali pieszo szlak górski na trasie: Jaworzyna Krynicka - Hala Łabowska - Łomnica.
Godnym uwagi jest niewątpliwie fakt, iż już od kilku lat członkowie Koła Promocji Zdrowia regularnie organizują uroczyste obchody „Tygodnia dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole” (16-23.X.2017 r.). W związku z tym, również i w tym roku szkolnym zostały podjęte ciekawe działania. Na początku uczniowie z klas III Szkoły Podstawowej zapoznali się z etapami powstawania chleba – samodzielnie siejąc różne gatunki zbóż. Następnie starsze klasy gimnazjalne uczestniczyły w warsztatach wypieku chleba oraz zorganizowały szkolną wystawę dotyczącą historii chleba. Dodatkowo zostało również przygotowane stoisko degustacyjne podczas wywiadówki szkolnej dla rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.
W związku z realizacją przez naszą Szkołę programów edukacyjnych tj. „Śniadanie Daje Moc” i „Mam kota na punkcie mleka” zostały zorganizowane różnorodne przedsięwzięcia. Jednym z nich były uroczyste obchody „Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania” pod hasłem: „Śniadanie Daje Moc”, który przypadł 8 listopada 2017 r. W tym dniu uczniowie klas III i VII Szkoły Podstawowej wraz z zaproszonymi rodzicami wspólnie przygotowywali odżywcze i zdrowe posiłki. Uroczyste śniadania zorganizowane były w formie stołów szwedzkich podzielonych na 4 kategorie: owocowa wyspa, warzywny ogród, tęczowe soki i mleczny raj. Na wspólną degustację przygotowanych potraw zostali również zaproszeni goście: pani pielęgniarka, pani intendentka i pani pedagog. Uroczyste śniadania zostały poprzedzone turniejem wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania.
Na koniec warto dodać, iż starania członków Koła Promocji Zdrowia zostały docenione w VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „CZAS NA ZDROWIE”, w którym to nasza grupa projektowa otrzymała wyróżnienie zajmując 5 miejsce na 137 szkół z całego kraju sklasyfikowanych w konkurencji konkursowej.
Dbajmy więc o nasze zdrowie i prawidłowy rozwój własnego organizmu. Angażujmy się w różnorodne przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Starajmy się, aby nasze wspólne działania doprowadziły do stworzenia zdrowego, przyjaznego środowiska szkolnego zapewniającego uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły dobre warunki nauki i pracy.

 

Opiekunowie Koła Promocji Zdrowia

zdrowie zdrowie zdrowie
zdrowie zdrowie zdrowie
zdrowie zdrowie zdrowie
zdrowie zdrowie zdrowie
zdrowie zdrowie zdrowie
zdrowie zdrowie zdrowie
zdrowie zdrowie zdrowie

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych