ksujm

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

rmogolZgodnie z tradycją, po rozpoczęciu sesji i prezentacji sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej, kolejnymi punktami obrad Rady Miejskiej są interpelacje i wnioski radnych oraz wolne wnioski, czyli ta część, podczas której przewodnicząca Anna Moj udziela głosu również zaproszonym gościom. Zacznę jednak od definicja wyrazu interpelacja, który dość często pojawia się przy moich relacjach z sesji Rady Miejskiej. Interpelacja to nic innego jak oficjalne zapytanie, żądanie wyjaśnienia skierowane przez przedstawiciela parlamentu do rządu lub do ministra. Zatem interpelacja wywodzi się z obszaru parlamentarnego i zazwyczaj mamy w naszym dwuizbowym parlamencie do czynienia z interpelacją poselską, rzadziej z interpelacją senatorską. Ponieważ interpelować brzmi poważniej niż zadawać oficjalnie pytanie, stąd mamy interpelację właśnie, a nie, jak chce słownik języka polskiego w drugiej definicji tego wyrazu, że jest to „formalne zapytanie w sprawach urzędowych skierowane do władz”. Tyle wyjaśnienia, a teraz o tym, o co pytali i wnioskowali radni i w jakich sprawach głos zabierali sołtysi.


rmsoltysiNajpierw pani przewodnicząca Anna Moj zapowiedziała, że Rada będzie (w stosownym czasie) gratulować burmistrzowi zajęcia 2 miejsca w na najlepszego wójta i burmistrza Małopolski w plebiscycie Gazety Krakowskiej i MISTiA. Radna Ewa Nijak pytała o kwestię hydroforni we Wróblowicach, gdyż – jak zauważyła radna, bez tego nie da się realizować wodociągowania Wróblowic. Radna Urszula Łośko apelowała w imieniu mieszkańców o przyjazd do Charzewic komisji w sprawie słupków, które wbił w pobocze drogi pan Kabat. Pani radna pytała, czy to jest zgodne z prawem i martwiła się o to, że jak przyjdzie zima, to będą te słupki utrudniać odśnieżanie. Ten człowiek robi co chce, zauważyła radna. Radny Józef Wojtas złożył interpelację o wyczyszczenie cieków wodnych na terenie gminy, takich jak Rudzanka, Wolanka, których brzegi i koryta porośnięte są krzakami, a nawet dużymi drzewami. Radny prosił też o wykonanie inwentaryzacji głównych dróg gminnych, bo są odcinki dróg, gdzie znajdują się potężne dziury w asfalcie, np. na odcinku drogi w Wesołowie. Radny dziękował też pracownikom Urzędu Miejskiego za skuteczna aplikację o środki ministerialne na rzecz wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Zakliczyn, tj. defibrylatory i samochód dla OSP Zakliczyn. Radny Bogdan Litwa mówił o tym, że mieszkańcy Zakliczyna i okolicznych miejscowości pytają go, co się dzieje z programem wymiany pieców węglowych na ekologiczne węglowe i gazowe instalacje. Niektórzy z mieszkańców dostali audyty w lipcu i sierpniu, wykonali pewne prace i czekają, a okres grzewczy już się rozpoczął. Proszą o jakąś informację za pośrednictwem Zakliczyninfo, albo w innej formie czy wy robicie coś w tej sprawie czy nie. Rok temu była informacja że program będzie realizowany od marca, potem od czerwca i nic. Proszę dać jakąś informację na Zakliczyninfo, bo ludzie przestają nam po prostu wierzyć, bo są gminy, które ten program już zrealizowały. W kolejnych wystąpieniach zabierali głos sołtysi, m.in. Gwoźdźca, Olszowej, Bieśnika i dziękowali za prace wykonane w ich sołectwach, m.in. asfaltowanie dróg i pracę koparką Zakładu Usług Komunalnych. Sołtys Faliszewic Bernadeta Nieć też podziękowała za ułożenie korytek przy tutejszej, gminnej drodze i zaapelowała, jak sama określiła o rozwiązanie problemu, który dotyczy wszystkich miejscowości. Czy jest możliwe – pytała pani sołtys – aby np. Policja zainteresowała się wałęsającymi się po drogach psami. tbukryDzieci idą do szkoły, z I czy II klasy, a za nimi biegną jakieś pieski, może dojść do jakiejś tragedii kiedyś – przestrzegała Nieć. Jak wielu sołtysów, również sołtys Olchawa dziękował za wykonane prace w Filipowicach i chwalił pracowników kierownika Tadeusza Bukrego. Sołtysi, m.in. sołtys Owczarek z Roztoki, pytali też o możliwość pozyskania klińca na drogi oraz o przygotowanie gminy do odśnieżania. Sołtys Józef Franczyk zasugerował, aby zbiornik wody (przepompownię) zlokalizować w Melsztynie, nie w Charzewicach. Przewodniczący Rady Zakliczyna Kazimierz Ryba mówił o tym, że w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości należałoby jakąś kwotę w przyszłorocznym budżecie przeznaczyć na renowację pomnika Kazimierza „Kuby” Bojarskiego. Przewodniczący mówił też o tym, że ulice w Zakliczynie były asfaltowane 20 i więcej lat temu, w związku z tym należałoby zrobić inwentaryzację tych ulic i ustalić plan ich asfaltowania, zrobienia nowych nakładek asfaltowych, bo niektóre z ulic są już bardzo zniszczone. Ryba zwrócił też uwagę na oświetlenie uliczne, np. że trzeba będzie zimniejszych liczbę lamp ulicznych koło kościoła p.w. św. Idziego w związku z wykonywaną iluminacją kościoła, może by te lampy przenieść na inne ulice – sugerował Kazimierz Ryba.

 

Adam Czaplak

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych