ferie

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

sztytul„Młodzież Pamięta”, to przedsięwzięcie realizowane od kilkunastu lat w zakliczyńskim gimnazjum przez Szkolne Koło Krajoznawczo Turystyczne „Compass”. Jego głównym celem niezmiennie jest kształtowanie tożsamości narodowej i pogłębianie w atrakcyjny sposób wiedzy o historii Polski poprzez pryzmat wydarzeń, które miały miejsce w naszym regionie. W obecnym roku szkolnym młodzi krajoznawcy i inni żądni wiedzy i przygód uczniowie uczestniczyli w rajdach edukacyjno-turystycznych: na Jamną, Mogiłę, do Rudy Kameralnej czy ostatnio do Łowczówka. Jednym z działań realizowanych od 15 lat przez Koło jest Sztafeta Pamięci łącząca cmentarz wojenny polskich legionistów w Łowczówku z grobem majora Kazimierza „Kuby” Bojarskiego, który był jednym z dowódców w Boju pod Łowczówkiem.

 

Ta bitwa, która stała się legionowym symbolem jak również wiele innych walk stoczonych przez polskich żołnierzy podczas I Wojny Światowej w połączeniu z dyplomatycznymi wysiłkami różnych środowisk doprowadziła przed 99 laty do odrodzenia się Niepodległego Państwa Polskiego. Dla uczczenia tego faktu blisko 80 młodych ludzi zdecydowało się podjąć wysiłek i w 2,5 godziny przebiec z biało czerwoną flagą 23 kilometrową trasę. Od 10 lat obok naszych narodowych barw podczas Sztafety Pamięci łopocze też flaga węgierska, a to za sprawą młodzieży z Jaszfyneszaru, którą niezmiennie opiekuje się Matécsa László Csaba, nauczyciel z tamtejszej szkoły. Sztafeta Pamięci to nie tylko bieg i hołd oddany poległym, to także inne wydarzenia, które mają jak największej liczbie uczniów uzmysłowić wagę 11 listopada w historii Polski. W obecnym roku, już tradycyjnie grupa uczniów wzięła udział w XXIX Małopolskim Złazie Szlakami Legionistów w Łowczówku. Podczas złazu ogłoszono wyniki Konkursu Wieńców Nagrobnych „Żołnierska Pamięć”. Niespodzianki nie było. Zarówno jury jak i tarnowianie w plebiscycie publiczności uznali, że wieniec z Zakliczyna jest najładniejszy. W tym roku wieniec wykonały uczennice klasy II d pod kierunkiem Pani Małgorzaty Kraj. W złazie zorganizowanych przez tarnowskie PTTK uczestniczyło ponad 1000 osób, a wśród nich także Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, który wraz z gospodarzem terenu Wójtem pilsudskiGminy Pleśna Józefem Knapikiem oraz innymi samorządowcami dziękował młodzieży za zaangażowanie. W tym samym dniu inna grupa członków SKKT wraz z delegacją węgierską przebywała w Wadowicach i Krakowie. Młodzież i nauczyciele z Węgier odwiedzili Muzeum Domu Rodzinnego Karola Wojtyły w Wadowicach, a w Krakowie zwiedzając między innymi Wawel, pokłonili się w kryptach przy grobach: Marszałka Józefa Piłsudskiego i Marii i Lecha Kaczyńskich. Jednym z celów tego wyjazdu było przybliżenie młodym ludziom postaci Świętego Jana Pawła II, którego Zakliczyn w tym roku „obrał” za patrona. W świąteczny poranek, 11 listopada z rynku w Zakliczynie wyruszyły do Łowczówka dwa autokary wypełnione uczestnikami Sztafety Pamięci. Poza uczniami klas gimnazjalnych SP w Zakliczynie w biegu uczestniczyło kilkunastu absolwentów gimnazjum oraz kilka osób, które zadeklarowały chęć świętowania w tak nietypowy sposób. Wśród nich była także Barbara Prymakowska z Tarnowa, która jako jedna z nielicznych Polek skompletowała Koronę Maratonów Świata. W sztafecie czynnie uczestniczyła też Marzena Misaczek, Prezes Oddziału PTTK „Ziemi Tarnowskiej”. Na wzgórzu Kopaliny, na którym usytułowany jest cmentarz nr 171, w obecności Wójta Gminy Pleśna Józefa Knapika, polscy uczestnicy sztafety zapalili znicze, a młodzież z Węgier złożyła tradycyjny wieniec. Po krótkim przypomnieniu historii walk o niepodległość i chwili zadumy biegacze ruszyli w kierunku Zakliczyna. Biegacze, pokonując wyznaczoną widokową trasę, zatrzymywali się na mijanych cmentarzach z okresu I WŚ, by oddać hołd poległym. Kulminacyjny punkt Sztafety odbył się na cmentarzu parafialnym w Zakliczynie, gdzie wspominano nie tylko majora Bojarskiego, ale także innych legionistów wywodzących się z okolic Zakliczyna. W uroczystościach oprócz biegaczy uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Dawid Chrobak, Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Zakliczynie oraz grupa uczniów z rodzicami. Podsumowanie uroczystości, wręczenie dyplomów, podziękowań i losowanie nagród odbyło się w świetlicy szkolnej SP w Zakliczynie. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu Sztafety. Lista instytucji i firm znajduje się na jednym ze zdjęć dołączonych do tego artykułu. W szczególności dziękuję nauczycielom, którzy od lat współdziałają w organizacji tej imprezy: Irenie Flakowicz, Halinie Kochan i Małgorzacie Chryk oraz Dyrekcji, która przez 15 lat „toleruje” i wspiera tak nietypowy sposób świętowania. Już dziś zapraszamy na XVI Sztafetę Pamięci, która odbędzie się za rok w 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości.

pamiec pamiec pamiec
pamiec pamiec pamiec
pamiec pamiec pamiec
pamiec pamiec pamiec
pamiec pamiec pamiec
pamiec pamiec pamiec
pamiec pamiec pamiec
pamiec pamiec pamiec
pamiec pamiec pamiec
pamiec pamiec pamiec
pamiec pamiec pamiec
pamiec pamiec pamiec
pamiec pamiec pamiec
pamiec pamiec pamiec
pamiec pamiec pamiec
pamiec   

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych