ferie

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

lszkolaMłodzież klas gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie uczestniczy w realizowanym przez Stowarzyszenie Ekopsychologia projekcie „Karpackie Inicjatywy Lokalne 2” dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt obejmuje realizację inicjatywy lokalnej pt: „Monitorowanie środowiska przyrodniczego na terenie gminy Zakliczyn”.

 

Celem inicjatywy jest ochrona roślin, zwierząt, krajobrazu naszej gminy. Działania dotyczą monitoringu stanu wód w rzece Paleśnianka (objętej ochroną w ramach sieci obszarów Natura 2000 -PLH 120085), badania zanieczyszczeń powietrza i gleb na terenie sąsiadującym ze szkołą, jak również opracowania wyników badań i wyciągnięcie wniosków dotyczących wpływu zanieczyszczeń na stan środowiska naszej gminy. Dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 7740 złotych, zakupiono niezbędny do badań sprzęt. Młodzież jest obecnie na etapie analizowania uzyskanych wyników. W grudniu zostaną one zaprezentowane m.in. na łamach „Głosiciela” oraz w Internecie (www.spzakliczyn.pl, www.zakliczyninfo.pl ). Zapraszamy do zapoznania się z naszym opracowaniem.

 

 

 

 

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych