ksujm

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

sztafCel: uczczenie 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości


* zamanifestowanie przez młodzież postaw i uczuć patriotycznych
* udział w przedsięwzięciu „ Młodzież Pamięta”
* kształtowanie nawyku aktywnego spędzania czasu wolnego
* podnoszenie sprawności fizycznej
* integracja międzypokoleniowa społeczności lokalnej

 

Termin: 11 listopad 2017

 

Organizator: SKKT PTTK „Compass” przy Gimnazjum w Zakliczynie, SP w Zakliczynie, Urząd Miejski w Zakliczynie we współpracy z: Odziałem PTTK „Ziemi Tarnowskiej”, OSP Zakliczyn, Zakliczyńskim Centrum Kultury, Agencją Turystyki Aktywnej „STYR”, Firmą Agrotech, FTU Jakubas, pod honorowym patronatem: Starosty Powiatu Tarnowskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn Dawida Chrobaka.

 

 

Program:

11. 11. 2017 r.
8.30 – zbiórka uczestników Sztafety w Ratuszu w Zakliczynie, odprawa
8.45 – wyjazd uczestników Sztafety do Łowczówka
9.30 – zapalenie zniczy i start Sztafety z cmentarza nr. 171 w Łowczówku
9.40 - 12.00 – przebiegnięcie trasy Łowczówek - Rychwałd – Lubinka - Janowice - Zakliczyn
uczestnicy sztafety oddają hołd poległym żołnierzom poprzez zapalenie zniczy na cmentarzach znajdujących się na trasie ( cm nr 171, 188, 190, 191, 192, 294)
12.00 – prezentacja uczestników Sztafety na zakliczyńskim Rynku
12.15 - 12.30 – złożenie wieńca na grobie mjr Kazimierza „Kuby” Bojarskiego i zapalenie zniczy na mogiłach innych legionistów spoczywających na cmentarzu parafialnym w Zakliczynie

Po zakończeniu uroczystości na cmentarzu, wręczenie dyplomów i gorący posiłek w Ratuszu.

Uczestnicy: uczestnikiem Sztafety jest osoba, która poprzez zgłoszenie chęci udziału zadeklaruje przebiegnięcie po wyznaczonej trasie dystansu min 3000 m w celu uczczenia Święta Odzyskania Niepodległości. Oferta skierowana jest głównie do uczniów klas gimnazjalnych szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tarnowskiego. Inni uczestnicy będą bardzo mile widziani.

 

Warunki uczestnictwa:

- Dobry stan zdrowia, pozwalający na przebiegnięcie dystansu ok. 3000m.
- Posiadanie przez osoby niepełnoletnie pisemnej zgody rodziców na udział w Sztafecie (w przypadku udziału reprezentacji Szkoły oświadczenie opiekuna o posiadaniu takiej zgody).
- Strój sportowy dostosowany do panujących warunków atmosferycznych
- Zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 05.11.2017 r.

 

Postanowienia końcowe:

 

Uczestnicy biorą udział w Sztafecie na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodziców i prawnych opiekunów, a obowiązek ubezpieczenia ciąży na uczestnikach względnie organizacji zgłaszającej.
W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany trasy, lub formy imprezy (np. przejazd autokarem).

Istnieje możliwość przebiegnięcia całej trasy (23 km), przerwy przy każdym z cmentarzy znajdujących się na trasie Sztafety.
W miarę pozyskanych przez organizatorów środków od sponsorów uczestnicy otrzymają okolicznościowe koszulki, napój na trasę, ciepły posiłek po ukończeniu Sztafety.

Inne osoby, które nie będąc uczestnikami XV Sztafety Pamięci będą chciały otrzymać okolicznościowe koszulki, będą miały taką możliwość tylko pod warunkiem, że ilość koszulek będzie w wystarczająca dla biegaczy i jeśli zadeklarują pokonanie trasy Sztafety na innych warunkach niż zawarte w niniejszym regulaminie (rower, rolki).

Zabezpieczenie trasy i opieka medyczna: OSP Zakliczyn.

Zgłoszenia i informacje: SKKT PTTK Compass: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 696992339

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych