oblawa

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

agrafkaStowarzyszenie ,,BEZ BARIER” w Zakliczynie wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Gminą Zakliczyn i Wojnicz w roku akademickim 2017/2018 przyzna stypendia w wysokości po 3.420 zł oraz nagrody finansowe i wyróżnienia dla studentów, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów w konkursie, spełniając następujące kryteria (obligatoryjnie trzeba spełnić wymogi pkt. 1 – 4):

 

1. Są studentami studiów dziennych, stacjonarnych,
2. Zamieszkują na terenie gmin: Zakliczyn lub Wojnicz,
3. Uczą się na uczelniach na terenie RP,
4. Uzyskali średnią min. 4,2 w indeksie (można uzyskać maks. 60 pkt.)
5. Uzyskali inne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, wolontariatu, kultury i sportu (można uzyskać maks 30 pkt.)
6. Posiadają trudną sytuację materialną (można uzyskać maks. 20 pkt.)

 

Termin składania wniosków upływa z dniem 29 września 2017 r. Wnioski należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30-15.00, w biurze Stowarzyszenia w Zakliczynie przy ul. Tarnowskiej 2 , II-gie piętro, pokój 20, tel. 14/66-53-999 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) Decyzję o przyznaniu stypendium podejmie Komisja Kwalifikacyjna na podstawie ilości uzyskanych punktów, według kryteriów zawartych w załączniku do Regulaminu Programu Stypendialnego ,,AGRAFKA AGORY.”  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 października 2017 r. O przyznaniu stypendium kandydaci będą powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

 

Wymagane dokumenty:

 

1. Wniosek o stypendium
2. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej (załącznik nr 1)
3. Oświadczenie zgody stypendysty o przetwarzaniu danych (załącznik nr 2)
4. Dziedzina zainteresowań kandydata na stypendystę (załącznik nr 3)
5. Potwierdzenie osiągniętych wyników studiów (średnia ocen) z ostatniego roku akademickiego wraz z notatką o statusie studenta na rok akademicki 2017/2018– zaświadczenie z uczelni
6. Ewentualne inne szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportu i kultury, działalności społecznej (wolontariat) (kopia- oryginał do wglądu)

 

Formularze aplikacyjne dostępne są w biurze SPON „BEZ BARIER” lub na stronie http://bezbarier.org  w zakładce Stypendia - Program Stypendialny Agrafka Agory 2017/ 2018.

 

Dyrektor programowy SPON BEZ BARIER - Ewa Jóźwiak tel. do biura 14/66-53-999 (od 8.30-15.30)

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych