oblawa

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

mklimekNieco po południu w kierunku Muszyny wyruszył spod Urzędu Miejskiego w Zakliczynie autokar z radnymi, sołtysami, kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy i rzecz jasna kierownictwem Gminy Zakliczyn. Nieco ponaddobowy wyjazd został tak zaplanowany jak w szwajcarskim zegarku. Po przyjeździe do hotelu Klimek szybkie zakwaterowanie i obiad, a zaraz po obiedzie obrady 37. sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie. W wyjazdowej sesji wzięło udział dwunastu z piętnastu radnych oraz  gościnnie radna Rady Powiatu Tarnowskiego Irena Kusion. Obrady w Muszynie były prawomocne i Rada podjęła kilka istotnych uchwał. Zanim to nastąpiło, sprawozdanie z działalności międzysesyjnej wygłosił burmistrz Dawid Chrobak i korzystając ze stosownej okazji to sprawozdanie poszerzył o prezentację multimedialną pokazująca dokonania samorządu gminnego w okresie do końca lipca tego roku.

 

jsrCzęść sesji podczas której radni podejmują uchwały została na wniosek Burmistrza poszerzona o cztery projekty w stosunku do pierwotnego programu obrad. Ponadto miłym akcentem na początku sesji, było wręczenie Jolancie Ślezak – Różyckiej okolicznościowego adresu oraz upominku od władz gminnych w związku z uzyskaniem 3 miejsca Pani Sołtys z Paleśnicy w plebiscycie na najlepszego sołtysa Małopolski. Podczas sesji nie zabierano głosu w punkcie wolne wnioski i interpelacje wychodząc skądinąd ze słusznego założenia, że bardziej sprzyjającą okolicznością ku temu jest spotkanie integracyjne po kolacji. Jedynie szef gminnego koła Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów (MSS) Józef Franczyk poinformował o jubileuszowych uroczystościach 25 – lecia działalności MSS w Krakowie w dniu 24 września, a także o planowanej przez Stowarzyszenie wycieczce autokarowej do Lwowa. Potem nastąpiła tzw. część uchwałowa; zmiany w budżecie Gminy, uchwalenie II zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakliczyn,  uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakliczyn „Filipowice-złoża". Wspomniane przeze mnie dodatkowe projekty uchwał dotyczyły m.in.  sieci szkolnej w związku z wprowadzeniem reformy oświatowej, a konkretnie nazwy Szkoły Podstawowej w Zakliczynie. O co chodzi tłumaczyli zebranym kolejno sekretarz Janusz Krzyżak i dyrektor Józef Gwiżdż. Najkrócej ujmując, szkole w Zakliczynie „groziła nazwa”: Szkoła Podstawowa w Zakliczynie ze Szkoła Filialną w Charzewicach, a uchwała Rady ma temu zapobiec. Na rzecz poszkodowanej w sierpniowej nawałnicy gminy Brusy w powiecie chojnickim na Pomorzu, gmina Zakliczyn zdecydowała się przekazać 7 tys. zł. O taką pomoc apelował do radnych burmistrz Dawid Chrobak. „Ktoś z Sali zapytał dlaczego nie 10 tys. zł, pamiętając, że gminie Zakliczyn inne samorządy pośpieszyły z pomocą w latach, gdy nawiedzały nas powodzie, a Powiat Tarnowski właśnie kwotą 10 tys. zł wsparł jeden z powiatów na Pomorzu”. Kolejna pomoc finansowa ze strony Gminy Zakliczyn trafi do Powiatu Tarnowskiego w związku z zakupem przez powiat nieruchomości na której zlokalizowany jest DPS w Stróżach, ta pomoc wynosić będzie 150 tys. zł. Radni wysłuchali sprawozdania z działalności GOPS w roku 2016 zaprezentowanego przez kierownik Zuzannę Filipską oraz informacji o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2017?18, którą w imieniu Komisji Oświaty zaprezentowała radna Ewa Nijak, ponadto radni zajęli sięwnioskiem grupy mieszkańców z Charzewic, którzy chcą przekazać Gminie drogę prywatną. Szkopuł polega na tym, że na tej drodze znajduje się czynne osuwisko. Opinię na ten temat przygotował radnym inspektor UM Franciszek Gajda, a Rada nie zdecydowała się na przejęcie problematycznej drogi.  O realizacji uchwał i wniosków z poprzednich sesji poinformował sekretarz Gminy Janusz Krzyżak, po czym sesja została przez przewodniczącą Annę Moj zakończona. 30 sierpnia po śniadaniu odbyło się szkolenie na temat centralizacji rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego. Stosowna ustawa obowiązuje od roku, a rzeczona ustawa inaczej nazywana jest potocznie jako „konsolidacja Vatowska”.  Gmina Zakliczyna na jej  podstawie dokonała centralizacji tzw. wstecznej, czyli od 2012 roku, odzyskując w ten sposób około 1 mln zł zwrotu podatku Vat, w szczególności za inwestycje związane z rozbudową oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Prelegent, Ewa Taraszka, w sposób bardzo przystępny tłumaczyła na czym polega konsolidacja, jakie instytucje są zobowiązane prowadzić stosowną ewidencję, od kiedy obowiązywać będzie posiadanie kas fiskalnych one-line, które instytucje są z konsolidacji wyłączone, etc. Zupełnie dodatkowo, bardzo ciekawy wykład na temat przygotowania i realizacji tzw. funduszu sołeckiego wygłosiła skarbnik Gminy Urszula Nowak. Pożegnalny obiad, spakowanie bagaży i powrót do Zakliczyna. Przed godziną 16 – tą dowiozła nas bezpiecznie Pani Kierowca Magda, córka właściciela firmy transportowej z Niedzwiedzy.   

muszyna muszyna muszyna
muszyna muszyna muszyna
muszyna muszyna muszyna
muszyna muszyna muszyna
muszyna muszyna muszyna
muszyna muszyna muszyna
muszyna muszyna muszyna
muszyna muszyna muszyna
muszyna muszyna muszyna
     

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych