oblawa

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

Klimek37. sesja Rady Miejskiej w Zakliczynie odbywa się dzisiaj w …. Muszynie, konkretnie w hotelu „Klimek.” Po ubiegłorocznej sesji Rady w Rytrze postanowiono, że tego typu sesje wyjazdowe Rady Miejskiej w Zakliczynie połączone ze szkoleniem dla radnych oraz sołtysów i kierowników jednostek organizacyjnych będą kontynuowane raz w roku. W tym roku sesja wyjazdowa odbywa się w Muszynie w dniu 29 sierpnia w godzinach popołudniowych po przyjeździe uczestników do hotelu, a szkolenie odbędzie się 30 sierpnia przed wyjazdem radnych i sołtysów do Zakliczyna.

W programie sesji między innymi: sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza Dawida Chrobaka, interpelacje i wnioski radnych oraz wolne wnioski radnych i gości sesji. Radni mają w planie podjęcie trzech uchwał, to jest: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Zakliczyn na rok 2017, uchwalenie II zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakliczyn oraz uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakliczyn „Filipowice-złoża.” Ponadto Rada przyjmie sprawozdanie kierownik Zuzanny Filipskiej z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie za rok 2016 oraz wysłucha informacji na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego, którą po wcześniejszym, objazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty przedstawi jej przewodniczący Ryszard Okoński. Na zakończenie sesji informację z realizacji uchwał i wniosków zaprezentuje sekretarz Gminy Janusz Krzyżak, a burmistrz Chrobak odpowie na ewentualne interpelacje i wolne wnioski złożone wcześniej pod adresem Burmistrza.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych