tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

gimnazjaliści gotowi do egzaminu Punktualnie o godzinie 9 gimnazjaliści z Zakliczyna i Paleśnicy przystąpili do Egzaminu Gimnazjalnego. Dzisiaj pisemny sprawdzian podzielony jest na dwa etapy; najpierw zdający piszą godzinny test z wiedzy o społeczeństwie i historii, dwie godziny później zaliczają język polski (90 minut). W Zakliczynie do egzaminów w pierwszym dniu przystąpiło 118 uczniów i 27 w Paleśnicy. W tym gronie jedna osobadyrektor gwiżdż i lucyna motak zwolniona z egzaminu z wos i historii; Szczepan Zawisza z zakliczyńskiego Gimnazjum jest laureatem Małopolskiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Społeczeństwie. Pierwszy egzamin nadzorują komisje pod przewodnictwem nauczycieli: Lucyny Motak w Zakliczynie i Haliny Sobol w Paleśnicy, egzamin z języka polskiego nadzorują przewodniczące komisji, odpowiednio: Małgorzata Chryk i Patrycja Świerczek.

Jutro przeprowadzone zostaną egzaminy z przedmiotów przyrodniczych (60 minut) i matematyki (90 minut).

gimnazjaliści na małej maturzeW Gimnazjum w Paleśnicy do egzaminu z języka angielskiego (poziom podstawowy i rozszerzony) przystąpi w czwartek 23 kwietnia 27 uczniów. W Zakliczynie 114 osób zdecydowało się zaliczać oba poziomy języka angielskiego, a jedynie 4 poziom podstawowy języka niemieckiego.

Egzaminy mają formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia ‎gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż ‎egzaminu nie można nie zdać.‎ Wynik jednak brany jest pod uwagę przy wyborze szkoły średniej. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem (atramentem), a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również ‎przybory do rysowania: ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz - określiła w regulaminie Centralna Komisja Egzaminacyjna. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używaćżadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy gimnazjalista otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych