Baner festiwalu

 

etnoDo programu realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury wpłynęły 1264 wnioski. Po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono 293 beneficjentów, którzy łącznie otrzymają dofinansowanie w wysokości 10 000 000 złotych na realizację działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, szczególnie w społecznościach oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. Oba nasze wnioski, złożone przez Zakliczyńskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie „Klucz”, otrzymały dofinansowanie.

 


Program EtnoPolska jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe. Szacunek dla dorobku kulturowego poprzednich pokoleń jest podstawą budowania tożsamości, a wartością nadrzędną staje się odwoływanie do tradycji środowiskowych oraz tradycji różnych grup społecznych, religijnych i kulturowych, w tym mniejszościowych. W ramach programu realizowane są zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego.

 

Na co otrzymaliśmy środki z EtnoPolski ?

 

opatkowiceZakliczyńskie Centrum Kultury na projekt „Zakliczyński Matecznik Kultury Ludowej” w wysokości 43 tys. zł. Dzięki temu dofinansowaniu możliwe będzie dalsze funkcjonowanie Kapeli „Opatkowice” po zakończeniu Małopolskiej Szkoły Tradycji i Matecznika Muzykowania Ludowego przy ZCK, dzięki któremu powstała Kapela „Opatkowice’ w składzie międzypokoleniowym. Wniosek napisały; Halina Machel i Maria Chruściel. To kolejna bardzo dobra informacja w tym roku dla „Opatkowic”. Przypomnę, że podczas Gali Finałowej Zakliczyńskich Mateczników Tradycji 14 lutego podpisałem umowę z Dyrektorem MCK „Sokół” na kontynuację matecznika muzykowania ludowego do czerwca 2020 roku, natomiast 17 lutego na dorocznym spotkaniu Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w Zakliczynie, w odpowiedzi na mój wniosek złożony na ręce pana prezesa Wiesława Hajduka, jednomyślnie postanowiła o dofinansowaniu zakupu strojów dla Kapeli Ludowej "Opatkowice" w kwocie 15 tysięcy złotych. Panu Prezesowi Wiesławowi Hajdukowi i członkom Spółki za tą pomoc bardzo dziękuję - już zleciliśmy szycie strojów.

 

czerpiacStowarzyszenie „Klucz” na projekt „Czerpiąc z tradycji” w wysokości 38 tys. zł. Dzięki temu dofinansowaniu powstanie niepowtarzalny scenariusz sztuki teatralnej autorstwa Jana Jakuba Należytego, która będzie przeplatała tematykę kultury ludowej i tradycyjnych obrzędów we współczesnych czasach. Rezultatem tych działań będzie unikalna sztuka teatralna osadzona w czasach współczesnych, ale inspirowana folklorem. Pokażemy w jaki sposób kultura ludowa przeplata się we współczesnym świecie, jaki wpływ wywarła na czasy współczesne i jak ważne jest jej upowszechnianie oraz pielęgnowanie tradycji ludowych. Wniosek napisała Ewelina Siepiela.

 

Dziękuję Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowemu Centrum Kultury – Działowi Programów Dotacyjnych/EtnoPolska za dostrzeżenie naszych wniosków. Dziękuję burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn Dawidowi Chrobakowi (członkowi Stowarzyszenia „Klucz”) za pozytywny i skuteczny lobbing na rzecz naszej, lokalnej kultury. Dziękuję mojemu zespołowi pracowniczemu za profesjonalne aplikacje do programów grantowych.

 

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.