Baner festiwalu

 

lfundajcapgnig

Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie przychyliła się do wniosku Zakliczyńskiego Centrum Kultury, przyznając nam darowiznę w wysokości 20 tys. zł na realizację wybranych elementów programu 21. Dożynek Województwa Małopolskiego w Zakliczynie w dniu 1 września 2019 roku. Wcześniej za pośrednictwem Gminy Zakliczyn uzyskaliśmy z Województwa Małopolskiego kwotę 90 tys. zł na organizację wojewódzkich dożynek To kolejny z kilkunastu grantów, jakie w 2019 roku uzyskało ZCK wespół ze Stowarzyszeniem "Klucz". Przypomnę też, że 20. Święto Fasoli realizujemy dzięki miksowi grantowemu składającemu się z dofinansowania z programów "Mecenat logointerwencjeMałopolski 2019" dla Stowarzyszenia "Klucz" w wysokości 15 tys. zł, programowi "Kultura – interwencje" Narodowego Centrum Kultury w wysokości 57 600 zł dla Zakliczyńskiego Centrum Kultury oraz 5 tys. zł z Powiatu Tarnowskiego również dla ZCK. W tym roku podobnie jak 20 lat temu, fasolowe święto odbędzie jednego dnia – w sobotę 31 sierpnia. Dzień później odbędą się 21. Dożynki Województwa Małopolskiego.

 

 

Takie były początki

 

sfarchTo już 20 edycja fasolowego święta w Zakliczynie. Pierwsze Święto fasoli zorganizowaliśmy 24 września 2000 roku na zakliczyńskim Rynku. To była ostatnia niedziela września – start imprezy o godzinie 14.00. Na Rynek przyjechały delegacje gmin fasolowych z powiatów tarnowskiego i brzeskiego. Stoiska prezentują gminy fasolowe, m.in. Czchów, Szczurowa, Wojnicz i oczywiście Zakliczyn. Tłumy ludzi na próżno poszukują fasolki, której na stoiskach było w ilości symbolicznej i brakło po niespełna godzinie. Pomysł imprezy narodził się kilka lat wcześniej podczas spotkania w moim biurze z przedstawicielami samorządu rolniczego gmin Czchów i Zakliczyn. 1996 rok – w Ośrodku Promocji Gminy Czchów, którym wówczas zarządzałem, jest spotkanie z członkami Tarnowskiej Izby Rolniczej; Markiem Chudobą i Jerzym Książkiem. Rozmawiamy na temat organizacji imprezy promującej produkt lokalny doliny Dunajca. Uczestnicy spotkania wskazują na przykłady hiszpańskiej "La tomatiny", targi kwiatowe w Holandii i inne przykłady ze świata, gdzie produkt rolniczy stał się symbolem regionu czy nawet kraju i przyczynił się do rozkwitu turystyki kulturowej. Spośród wielu propozycji, najbardziej uczestnikom rozmowy podoba się propozycja organizacji Święta Fasoli "Piękny Jaś".

Mijają trzy lata.

Jest wiosna 1999 rok. W siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowie, z inicjatywy Tarnowskiej Izby Rolniczej, odbywa się spotkanie, w którym biorą udział przedstawiciele Starostwa Tarnowskiego, Tarnowskiej Izby Rolniczej oraz reprezentanci samorządów gminnych, m.in.: z Czchowa, Zakliczyna, Pleśnej, Wojnicza. Ustala się, że I Święto Fasoli odbędzie się w listopadzie 1999 roku w Czchowie, a w następnych latach Święto Fasoli organizowane będzie rotacyjnie przez kolejne gminy gdzie uprawiana jest fasola "Piękny Jaś".

 

Jesień 1999 rok – Gmina Czchów rezygnuje z organizacji Święta Fasoli. Powód był istotny – forma finansowania imprezy; Czchów chciał, aby pozostałe gminy fasolowe dorzuciły się do organizacji Święta fasoli i jak można się domyślać, pozostałe gminy do tego pomysłu się nie zapaliły.

 

Wiosna 2000 rok – rolę gospodarza I Święta Fasoli powierza się Gminie Zakliczyn. W imieniu gminy realizatorem zostaje powstałe w styczniu Regionalne Centrum Turystyki i Dziedzictwa Kulturowego w Zakliczynie (dzisiaj Zakliczyńskie Centrum Kultury). Ciężar organizacji imprezy bierzemy na siebie (nie zwracamy się do partnerów o partycypację finansową). Wtedy wiemy, że organizujemy pierwszą edycję, a następną zorganizują sąsiedzi.

 

sfaarchZima 2000 rok – zapada decyzja, że gospodarzem II Święta Fasoli będzie gmina Wojnicz. Wojnicz rezygnuje tłumacząc , że nie ma gdzie zrobić takiej imprezy i oczywiście nie ma na to środków. Pojawiają się inne propozycje. Wreszcie w lecie 2001 roku prezes Małopolskiej Izby Rolniczej Stanisław Gruszkowski przyjeżdża do Zakliczyna i zwraca się do Wójta Gminy Zakliczyn Kazimierza Kormana i Dyrektora RCTiDK Kazimierza Dudzika z prośbą o organizację drugiej edycji Święta Fasoli. Zgoda jest warunkowa – nasz warunek brzmi: Święto Fasoli na stałe pozostaje w Zakliczynie. Ciężko było z organizacją i finansowaniem imprezy, ale z czasem, gdy popularność Święta Fasoli rosła, do partycypacji finansowej przystąpiły: Powiat Tarnowski i samorząd Województwa Małopolskiego. Po raz pierwszy dużymi środkami w tym roku wspiera nas w organizacji fasolowej fiesty Narodowe Centrum Kultury – przypomnę; wniosek ZCK został dofinansowany z programu "Kultura – interwencje" Narodowego Centrum Kultury w wysokości 57 600 zł.

 

 

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.