tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

 

Czytaj więcej: Hej ode wsi do miasta!Od początku czerwca Zakliczyńskie Centrum Kultury realizuje projekt pn. Zakliczyński Matecznik Kultury Ludowej dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020. Przedsięwzięcie w swoim Czytaj więcej: Hej ode wsi do miasta!założeniu miało umożliwienie członkom powstałej Kapeli Opatkowice - miłośnikom kultury i muzyki ludowej rozwinięcie umiejętności gry na instrumentach ludowych. Zajęcia prowadzą wspaniali wykwalifikowani muzycy z wieloletnim doświadczeniem; Marcin Korbut - kierownik muzyczny Kapeli Opatkowice, przygotowuje i opracowuje repertuar, prowadzi indywidualne zajęcia z heligonki i klarnetu, jest również czuwa nad grupowymi zajęciami, które mają na celu nauczenie się wzajemnego słuchania niezbędnego do wspólnej gry. Drugim mistrzem jest pani Justyna Chmielek - Korbut, prowadzi zajęcia z nauki gry na instrumentach smyczkowych (skrzypce, kontrabas) indywidualnie i w sekcjach.

Czytaj więcej: Jak oceniacie Zdalne warsztaty ZCK na półmetku We wrześniu rozpoczęliśmy emisję kolejnych 16 filmów, z łącznej liczby 32, pod nazwą Zdalne Warsztaty ZCK, które dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”. Przypomnę, że emisje premierowych odcinków serii odbywają się na Zakliczyńskiej TV portalu Zakliczyninfo według planu: taniec we wtorki, fotografia w czwartki, sztuka w środy i literatura w piątki. Państwo macie możliwość wypowiedzenia się na temat realizacji warsztatów w formie ankiet.

 

Jak korzystacie tej możliwości i jak oceniacie filmy warsztatowe ? O tym w dzisiejszym artykule.

Bardzo pracowity był miesiąc czerwiec dla pracowników i współpracowników Zakliczyńskiego Centrum Kultury, którzy przygotowali materiał filmowy „Zdalnych warsztatów logo kultura w sieci pionZCK”. Ten projekt Zakliczyńskiego Centrum Kultury dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci. W ramach projektu powstały 32 filmy, które będą emitowane na Zakliczyninfo pod zakładką „ZakliczyńskaTV”  (kliknij w banerek - otworzy się premierowy warsztat taeczny) od 7 lipca do października 2020 roku.

 

W ramach projektu, którego koordynatorką jest Ewelina Siepiela, powstała specjalna aplikacja internetowa, która pozwoli nam na zmierzenie efektów przedsięwzięcia.

Czytaj więcej: Gdy nasi dziadkowie byli dziećmi - ruszamy z naborem do projektuGdy nasi dziadkowie byli dziećmi, to projekt edukacji kulturalnej Zakliczyńskiego Centrum Kultury, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Projekt o wartości 33 600 zł otrzymał dofinansowanie z programu ministerialnego w wysokości 25 tys. zł i w tym miejscu dziękuję Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego za kolejny grant oraz burmistrzowi Dawidowi Chrobakowi za wsparcie w jego uzyskaniu. Pozostała część wkładu finansowego w projekt – 8 600 zł - uzupełniona będzie z budżetu Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Umowę na realizację zadania podpisałem 2 czerwca 2020 roku. Koordynatorką projektu jest Halina Machel – instruktor ds. kultury ludowego ZCK.

 

Do kogo jest adresowany i na czym polega ten projekt ?

Czytaj więcej: Klucz i ZCK z dofinansowaniem z programu EtnoPolska Do programu realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury wpłynęły 1264 wnioski. Po dokonaniu oceny merytorycznej wyłoniono 293 beneficjentów, którzy łącznie otrzymają dofinansowanie w wysokości 10 000 000 złotych na realizację działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, szczególnie w społecznościach oddalonych od dużych ośrodków życia kulturalnego. Oba nasze wnioski, złożone przez Zakliczyńskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie „Klucz”, otrzymały dofinansowanie.

Czytaj więcej: Wielki festiwal teatralny w małym Zakliczynie (4)To był zakliczyński maraton teatralny zrealizowany z wysoką jakością organizacyjna i merytoryczną. W niedzielę 17 listopada w sali im. S. Jordana, niejako wisienką na torcie teatralnym była prezentacja spektaklu Krakowskiego Teatru Komedia pod tytułem „Pan Tadeusz z M3”. To był finał projektu Zakliczyńskiego Czytaj więcej: Wielki festiwal teatralny w małym Zakliczynie (4)Centrum Kultury pod tytułem „Sztuką potrójnie ucieszeni z niepodległości”dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Czytaj więcej: Wielki festiwal teatralny w małym Zakliczynie (4)Promocji Kultury w wysokości 50 tys. zł. Partnerem tego wydarzenia, podobnie jak pozostałych wydarzeń realizowanych w ramach Zakliczyńskiego Festiwalu Niepodległości było Województwo Małopolskie. Wspomniana przeze mnie wisienka na torcie, to fakt nie tylko niemal 80 procent scenariusza napisanego i zaprezentowanego na scenie przez aktorów wierszem trzynastozgłoskowym, ale też obecność wśród widowni autora trzech sztuk prezentowanych w Zakliczynie - Jana Jakuba Należytego.

 

Pan Tadeusz z M3

Czytaj więcej: Wielki festiwal teatralny w małym Zakliczynie (3)„Bracia Polacy znad Wisły” to drugi spektakl Krakowskiego Teatru Komedia, który został zaprezentowany na scenie zakliczyńskiego ratusza w sobotę 16 listopada. Tak skonstruowany został projekt Czytaj więcej: Wielki festiwal teatralny w małym Zakliczynie (3)Zakliczyńskiego Centrum Kultury pod tytułem „Sztuką potrójnie ucieszeni z niepodległości”dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury, którego to projektu partnerem jest Województwo Czytaj więcej: Wielki festiwal teatralny w małym Zakliczynie (3)Małopolskie. Bohaterami kolejnego spektaklu są skłóceni ze sobą trzej bracia; Adam (w tej roli w Zakliczynie widzieliśmy Marka Wolnego który w piątkowym spektaklu „Miłość w dużych miastach” grał rolę wuja Leona), Zbyszek (Mateusz Dewera) i Jan (Jan Korwin – Kochanowski i jednocześnie reżyser spektaklu) .

 

Bracia Polacy znad Wisły

 

Czytaj więcej: Wielki festiwal teatralny w małym Zakliczynie (2)Czytaj więcej: Wielki festiwal teatralny w małym Zakliczynie (2)15 listopada (w piątek) rozpoczął się cykl teatralny w sali im. S. Jordana pod tytułem „Sztuką potrójnie ucieszeni z niepodległości”. To projekt Zakliczyńskiego Centrum Kultury dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury, partnerem projektu jest Czytaj więcej: Wielki festiwal teatralny w małym Zakliczynie (2)Województwo Małopolskie. Pierwszy z trzech w ramach tego cyklu spektakli Krakowskiego Teatru Komedia pokazany w piątkowe popołudnie w Zakliczynie nosił tytuł „Miłość w dużych miastach – czyli korpo i tradycja.” Autorem sztuki (podobnie jak dwóch kolejnych) jest Jan Jakub Należyty, reżyserem Jarosław Witaszczyk a kostiumy i scenografia jest autorstwa Małgorzaty Żukrowskiej. Na scenie w zakliczyńskim ratuszu zobaczyliśmy Anetę Gierat w roli Violetty, Jakuba Reizera w roli męża Wioletty - Mietka, Jana Korwin-Kochanowskiego w roli Stefana - ojca Violetty oraz Macieja Luśnię w roli Józefa Polaka ojca Mietka, a także Marka Wolnego w roli Leona – wuja Violetty.

 

Miłość w dużych miastach – czyli korpo i tradycja

Czytaj więcej: Granty dla ZCK na organizację dużych wydarzeń

Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie przychyliła się do wniosku Zakliczyńskiego Centrum Kultury, przyznając nam darowiznę w wysokości 20 tys. zł na realizację wybranych elementów programu 21. Dożynek Województwa Małopolskiego w Zakliczynie w dniu 1 września 2019 roku. Wcześniej za pośrednictwem Gminy Zakliczyn uzyskaliśmy z Województwa Małopolskiego kwotę 90 tys. zł na organizację wojewódzkich dożynek To kolejny z kilkunastu grantów, jakie w 2019 roku uzyskało ZCK wespół ze Stowarzyszeniem "Klucz". Przypomnę też, że 20. Święto Fasoli realizujemy dzięki miksowi grantowemu składającemu się z dofinansowania z programów "Mecenat Czytaj więcej: Granty dla ZCK na organizację dużych wydarzeń Małopolski 2019" dla Stowarzyszenia "Klucz" w wysokości 15 tys. zł, programowi "Kultura – interwencje" Narodowego Centrum Kultury w wysokości 57 600 zł dla Zakliczyńskiego Centrum Kultury oraz 5 tys. zł z Powiatu Tarnowskiego również dla ZCK. W tym roku podobnie jak 20 lat temu, fasolowe święto odbędzie jednego dnia – w sobotę 31 sierpnia. Dzień później odbędą się 21. Dożynki Województwa Małopolskiego.

Czytaj więcej: ZCK i Klucz z kolejnymi grantami Wniosek na dofinansowanie Święta fasoli w ramach II naboru programu Kultura - Interwencje 2019 złożyło do Narodowego Centrum Kultury Zakliczyńskie Centrum Kultury, natomiast Stowarzyszenie "Klucz" do tego samego programu złożyło wniosek o nazwie "Mogiły pamięci Jamna - Wola Stróska - Charzewice." Oba wnioski zostały wysoko ocenione i otrzymały dofinansowanie; 20. Święto fasoli w Zakliczynie zostanie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2019 w kwocie 57 600 zł, a Mogiły pamięci Jamna - Wola Stróska - Charzewice w kwocie 26 900 zł.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych