Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

Czytaj więcej: Wielki festiwal teatralny w małym Zakliczynie (4)To był zakliczyński maraton teatralny zrealizowany z wysoką jakością organizacyjna i merytoryczną. W niedzielę 17 listopada w sali im. S. Jordana, niejako wisienką na torcie teatralnym była prezentacja spektaklu Krakowskiego Teatru Komedia pod tytułem „Pan Tadeusz z M3”. To był finał projektu Zakliczyńskiego Czytaj więcej: Wielki festiwal teatralny w małym Zakliczynie (4)Centrum Kultury pod tytułem „Sztuką potrójnie ucieszeni z niepodległości”dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Czytaj więcej: Wielki festiwal teatralny w małym Zakliczynie (4)Promocji Kultury w wysokości 50 tys. zł. Partnerem tego wydarzenia, podobnie jak pozostałych wydarzeń realizowanych w ramach Zakliczyńskiego Festiwalu Niepodległości było Województwo Małopolskie. Wspomniana przeze mnie wisienka na torcie, to fakt nie tylko niemal 80 procent scenariusza napisanego i zaprezentowanego na scenie przez aktorów wierszem trzynastozgłoskowym, ale też obecność wśród widowni autora trzech sztuk prezentowanych w Zakliczynie - Jana Jakuba Należytego.

 

Pan Tadeusz z M3

Czytaj więcej: Wielki festiwal teatralny w małym Zakliczynie (3)„Bracia Polacy znad Wisły” to drugi spektakl Krakowskiego Teatru Komedia, który został zaprezentowany na scenie zakliczyńskiego ratusza w sobotę 16 listopada. Tak skonstruowany został projekt Czytaj więcej: Wielki festiwal teatralny w małym Zakliczynie (3)Zakliczyńskiego Centrum Kultury pod tytułem „Sztuką potrójnie ucieszeni z niepodległości”dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury, którego to projektu partnerem jest Województwo Czytaj więcej: Wielki festiwal teatralny w małym Zakliczynie (3)Małopolskie. Bohaterami kolejnego spektaklu są skłóceni ze sobą trzej bracia; Adam (w tej roli w Zakliczynie widzieliśmy Marka Wolnego który w piątkowym spektaklu „Miłość w dużych miastach” grał rolę wuja Leona), Zbyszek (Mateusz Dewera) i Jan (Jan Korwin – Kochanowski i jednocześnie reżyser spektaklu) .

 

Bracia Polacy znad Wisły

 

Czytaj więcej: Wielki festiwal teatralny w małym Zakliczynie (2)Czytaj więcej: Wielki festiwal teatralny w małym Zakliczynie (2)15 listopada (w piątek) rozpoczął się cykl teatralny w sali im. S. Jordana pod tytułem „Sztuką potrójnie ucieszeni z niepodległości”. To projekt Zakliczyńskiego Centrum Kultury dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury, partnerem projektu jest Czytaj więcej: Wielki festiwal teatralny w małym Zakliczynie (2)Województwo Małopolskie. Pierwszy z trzech w ramach tego cyklu spektakli Krakowskiego Teatru Komedia pokazany w piątkowe popołudnie w Zakliczynie nosił tytuł „Miłość w dużych miastach – czyli korpo i tradycja.” Autorem sztuki (podobnie jak dwóch kolejnych) jest Jan Jakub Należyty, reżyserem Jarosław Witaszczyk a kostiumy i scenografia jest autorstwa Małgorzaty Żukrowskiej. Na scenie w zakliczyńskim ratuszu zobaczyliśmy Anetę Gierat w roli Violetty, Jakuba Reizera w roli męża Wioletty - Mietka, Jana Korwin-Kochanowskiego w roli Stefana - ojca Violetty oraz Macieja Luśnię w roli Józefa Polaka ojca Mietka, a także Marka Wolnego w roli Leona – wuja Violetty.

 

Miłość w dużych miastach – czyli korpo i tradycja

Czytaj więcej: Granty dla ZCK na organizację dużych wydarzeń

Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie przychyliła się do wniosku Zakliczyńskiego Centrum Kultury, przyznając nam darowiznę w wysokości 20 tys. zł na realizację wybranych elementów programu 21. Dożynek Województwa Małopolskiego w Zakliczynie w dniu 1 września 2019 roku. Wcześniej za pośrednictwem Gminy Zakliczyn uzyskaliśmy z Województwa Małopolskiego kwotę 90 tys. zł na organizację wojewódzkich dożynek To kolejny z kilkunastu grantów, jakie w 2019 roku uzyskało ZCK wespół ze Stowarzyszeniem "Klucz". Przypomnę też, że 20. Święto Fasoli realizujemy dzięki miksowi grantowemu składającemu się z dofinansowania z programów "Mecenat Czytaj więcej: Granty dla ZCK na organizację dużych wydarzeń Małopolski 2019" dla Stowarzyszenia "Klucz" w wysokości 15 tys. zł, programowi "Kultura – interwencje" Narodowego Centrum Kultury w wysokości 57 600 zł dla Zakliczyńskiego Centrum Kultury oraz 5 tys. zł z Powiatu Tarnowskiego również dla ZCK. W tym roku podobnie jak 20 lat temu, fasolowe święto odbędzie jednego dnia – w sobotę 31 sierpnia. Dzień później odbędą się 21. Dożynki Województwa Małopolskiego.

Czytaj więcej: ZCK i Klucz z kolejnymi grantami Wniosek na dofinansowanie Święta fasoli w ramach II naboru programu Kultura - Interwencje 2019 złożyło do Narodowego Centrum Kultury Zakliczyńskie Centrum Kultury, natomiast Stowarzyszenie "Klucz" do tego samego programu złożyło wniosek o nazwie "Mogiły pamięci Jamna - Wola Stróska - Charzewice." Oba wnioski zostały wysoko ocenione i otrzymały dofinansowanie; 20. Święto fasoli w Zakliczynie zostanie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2019 w kwocie 57 600 zł, a Mogiły pamięci Jamna - Wola Stróska - Charzewice w kwocie 26 900 zł.

Czytaj więcej: Z patronatem Anny Pieczarki i dofiansowaniem Województwa Czytaj więcej: Z patronatem Anny Pieczarki i dofiansowaniem Województwa Już ponad 200 tys. zł udało się uzyskać ZCK i działającemu przy ZCK stowarzyszeniu "Klucz" na projekty kulturalne realizowane w 2019 roku. Dzięki środkom uzyskanym z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na cztery projekty w łącznej kwocie 122 700 zł zrealizujemy w 2019 roku takie Czytaj więcej: Z patronatem Anny Pieczarki i dofiansowaniem Województwa programy, jak: Zakliczyński Uniwersytet Ludowy (dzisiaj, 6 czerwca, zaczyna się w sali S. Jordana II trymestr ZUL-u wykładem inż Piotra Witalisa na temat wydobycia i obróbki rud żelaza oraz minerałów na terenie gminy Zakliczyn w średniowieczu), Co mi w dusy gro – to projekt edukacji muzycznej w sferze kultury ludowej, Nagranie płyty dla Chóru ZCK "Cantando canzoni" – płyta będzie nagrywana w lipcu i projekt "Sztuka potrójnie ucieszeni z Niepodległości" – trzy spektakle krakowskiego Teatru Komedia zobaczymy w sali S. Jordana w ramach mini festiwalu teatralnego w dniach od 15 do 17 listopada. 5 wniosków stowarzyszenia "Klucz" złożonych do programu Województwa Małopolskiego "Mecenat Małopolski 2019" zyskało uznanie komisji konkursowej pod przewodnictwem marszałek Anny Pieczarki i uzyskało łączne dofinansowanie w wysokości 60 tys. zł.

Czytaj więcej: ZCK i Klucz z rekordową liczbą wnioskówCzytaj więcej: ZCK i Klucz z rekordową liczbą wnioskówZakliczyńskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie "Klucz" działające przy ZCK, zgłosiły blisko 20 wniosków grantowych m.in. do Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, samorządu Gminy Zakliczyn i Województwa Małopolskiego, a także innych fundacji i programów takich jak Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej czy Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich - czyli pierwszego w historii Polski programu, który pozwala organizacjom pozyskać środki nie na konkretny projekt, lecz na wzmocnienie swoich zasobów. To jest rekordowa liczba wniosków złożonych dzięki kreatywności zespołu pracowniczego ZCK i nie ukrywam, że liczymy na rekordowe wyniki naszych aplikacji.

Czytaj więcej: Kazimierzowskie spotkanie z Lucyną AngermannTrzy "Kazimierzowskie spotkania u Jordana" realizowane były w ubiegłym roku w ramach grantu Zakliczyńskiego Centrum Kultury dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. W tym roku (już bez wsparcia ministerialnego) kroją się następne takie Spotkania (co najmniej dwa), bo pomysł się spodobał w środowisku i przyjął. Na pierwsze tegoroczne Spotkanie z poetką Lucyną Angermann zapraszam w sobotę – 9 lutego 2019 roku - do Sali im. Spytka Jordana (jak to w zwyczaju Spotkań bywa) o godzinie 17:00. Wstęp wolny, a oprócz twórczości, którą interpretować będzie bohaterka Spotkania, usłyszymy wokalistkę Kasię Świerczek, która wiersze zaśpiewa. Kilka zdań o Lucynie Angermann. Lucyna Angermann (Truchan) urodziła się w Zakliczynie. Dzieciństwo i młodość spędziła w Faściszowej, gdzie do dziś mieszkają jej rodzice i krewni. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Brzozowej, następnie do Technikum Ogrodniczego w Tarnowie. Od ponad dwudziestu lat mieszka w Belgii.

Czytaj więcej: Finał Kazimierzowskich spotkań u Jordana na ludowoTo był finał projektu Zakliczyńskiego Centrum Kultury dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury pod nazwą "Kazimierzowskie spotkania u Jordana." 9 grudnia w sali im. S. Jordana moimi oraz licznie zgromadzonej publiczności ( w tym gronie burmistrz Czytaj więcej: Finał Kazimierzowskich spotkań u Jordana na ludowoDawid Chrobak )  gośćmi byli Vitalina i Michał Pastuchowie, którzy przywieźli (do pomocy) wychowanków z "Pastuszkowego grania" w Szczurowej; Kingę Oleksy, Teresę Czuj i Mateusza Budyna. To była podróż do źródeł kultury ludowej zakotwiczonej po obu stronach Karpat. Wbrew pozorom tradycje i kultywowane obyczaje są bardzo podobne tu u nas na Podkarpaciu i tam po wschodniej stronie Karpat. Może tam jest w nutach trochę więcej smutku lub nostalgii, może tradycje są bardziej żywe niż u nas. Kto wie.

Czytaj więcej: Najbardziej wschodni Krakowacy ze wszystkich Krakowiaków Jestem najbardziej wschodnim Krakowiakiem ze wszystkich Krakowiaków Wschodnich – mawia Michał Pastuch paradując w stroju ludowym Krakowiaków Wschodnich. Jeśli wziąć pod uwagę jego miejsce urodzenia, to nie ma w tym względzie żadnych wątpliwości, wszak Michał urodził się na Ukrainie w tyglu kulturowym pogranicza regionów etnograficznych Zakarpacia, Pokucia, Podola gdzie przenikają się kultury; ruska, polska, węgierska. Michał chłonął kulturę ludową "od dziecka", a na studiach poznał przyszłą żonę Vitalinę z mieszczańskiego, inteligenckiego domu. Co z tego (oprócz małżeństwa) wynikło dla kultury ?

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych