tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

logomalopolskaZarząd Województwa Małopolskiego w dniu 3 marca 2016 roku przyjął uchwałę nr 298/16, która mówi o rozstrzygnięciu I edycji konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w 2016 pod nazwą "Mecenat Małopolski." Do konkursu zostało złożonych 589 ofert na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego 23 mln 308 tys.638 zł. Zarząd Województwa Małopolskiego udzielił wsparcia finansowego na realizację 239 zadań, na łączną kwotę 2 mln 164 tys. zł uwzględniając opinię Komisji Konkursowej. W tej liczbie znalazła się oferta pod nazwą „XVII Święto Fasoli w Zakliczynie” Stowarzyszenia „Klucz” która została dofinansowana kwotą 9 tys. zł.

logoklucz„Klucz” złożył zresztą cztery oferty z czego trzy przeszły ocenę formalną, ale nie uzyskały dofinansowania tak jak 288 innych ofert z Małopolski, z kolei 59 ofert nie spełniło wymogów formalnych określonych w Regulaminie konkursu. Zarząd Województwa Małopolskiego nie w każdym przypadku z Komisją się zgodził, bowiem Komisja Konkursowa zarekomendowała udzielenie wsparcia finansowego z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację 236 zadań. Zarząd Województwa Małopolskiego oceniając projekty pod nazwą: „Małopolska Nie Tylko Słowem Malowana”, „Zajęcia rozwijające umiejętności muzyczne dzieci i młodzieży”, „Biegiem – słowem – śpiewem do patriotyzmu!”, „IV Małopolskie Święto Pstrąga”, „Jubileusz 150 lat KGW”, „Zadanie 5 promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych” (zadanie nr 5 to wniosek Stowarzyszenia Romów w Polsce dofinansowane kwotą 15 tys. zł – p. K.D.) jako wartościowe i wpisujące się w założenia konkursu uznał, że zasługują one na wyższą ocenę i postanowił udzielić im dofinansowania ze środków budżetu Województwa Małopolskiego. Zarząd Województwa Małopolskiego, oceniając projekty pn.: „Szlakiem Małopolskiej Architektury Drewniane”, „VI Wojewódzki Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych woj. małopolskiego”, „Rozwój i Promocja Orkiestr Dętych na terenie Powiatu Miechowskiego”, „15-lecie Pogórzańskiego Jarmarku Artystów i Rękodzielników w Ciężkowicach”, „II edycja Nasz Region-Nasza Kultura”, Koncerty chóru Puellae Orantes jako proces i narzędzie edukacji kulturalnej – jako wartościowe i wpisujące się w założenia konkursu uznał, że zasługują one na wyższą ocenę i postanowił udzielić im dofinansowania w większej wysokości ze środków budżetu Województwa Małopolskiego. Zarząd Województwa Małopolskiego, oceniając projekty pn.: „Muzyczne historie królewskiego Miasta Nowego Sącza”, „Wyjazd Młodzieżowego Chóru „Scherzo” do Hiszpanii”, „Instrumenty dla Miejskiej Orkiestry Stary Sącz od Województwa Małopolskiego” postanowił nie uwzględnić rekomendacji Komisji Konkursowej i nie udzielić dotacji.

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych