tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

 

wgronDr Waldemar Groń jest absolwentem krakowskiej Akademii Muzycznej, gdzie studiował dyrygenturę symfoniczno – operową u profesora Tomasza Bugaja, a doktorat z dyrygentury uzyskał pod kierunkiem prof. Janusza Przybylskiego. Waldemar Groń pochodzi z Łącka, jest związany z Małopolskim Centrum Kultury "Sokół" i ze Szkoła Muzyczną w Domosławicach oraz Krakowską Operą Kameralną. Współpracuje z orkiestrami symfonicznymi, kameralnymi operowymi oraz dętymi, jest wykładowcą Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych.

 

lmalopolskaTo pod jego okiem Dominik Malik owo Studium prowadzone przez MCK "Sokół" w Nowym Sączu odbył i z bardzo dobrym wynikiem ukończył. Waldemar Groń poznał Strażacką Orkiestrę Dętą "Filipowice" podczas Festiwalu "Echo trombity", ale też podczas warsztatów muzycznych organizowanych cyklicznie dla Orkiestry. Ostatnie, grudniowe warsztaty w Filipowicach odbyły się w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia "Klucz" o nazwie "Rozwój Strażackiej Orkiestry Dętej Filipowice" przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Gminy Zakliczyn.

 gron gron gron
 gron gron gron
 gron gron gron
 gron gron gron
 gron gron gron
 gron gron gron
 gron gron gron
 gron gron gron
 gron gron gron
 gron gron gron

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych