nabor

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

owywoz

nitus3

Rozstrzygnięto III Gminny Konkurs Komputerowy „W mojej rodzinie smacznie i zdrowo” którego organizatorem była Szkoła Podstawowa w Stróżach. Na konkurs wpłynęło 15 prac klas I-III i 19 prac klas IV-VI z 7 szkół podstawowych. Jury w składzie: p. Agnieszka Malisz, p. Małgorzata Jaworska, p. Agnieszka Galas, p. Ewa Świerczek, p. Kazimierz Dudzik, p. Marek Niemiec i p. Stanisław Kusiak przydzielając punkty od 1-5 wyłoniło zwycięzców. Oto oni:

Kategoria klasy I-III
I miejsce – Monika Niemiec (31,5 pkt) Szkoła Podstawowa w Paleśnicy, opiekun: Stanisława Martyka
Patryk Socha (3Czytaj więcej: Wyniki Międzyszkolnego Konkursu Komputerowego1,5 pkt) Szkoła Podstawowa w Stróżach, opiekun: Elżbieta Soska
II miejsce – Tomasz Niemiec (28,5 pkt) Szkoła Podstawowa w Paleśnicy, opiekun: Krystyna Michałek
III miejsce - Magdalena Warchałowska (27 pkt) Szkoła Podstawowa w Paleśnicy, opiekun: Stanisława Kosakowska
Amelia Kornaś (27 pkt) Szkoła Podstawowa w Stróżach, opiekun: Elżbieta Soska

Czytaj więcej: Święto Patrona Szkoły w FaściszowejTak interesującej lekcji historii, sztuki oraz wiedzy o lokalnej kulturze jak ta, która odbyła się 19 maja 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Jacka Malczewskiego w Faściszowej nie mieliśmy już bardzo dawno. Gdy ktoś zapyta jak sprowadzić do wspólnego mianownika Faściszową, kulturę i sztukę to od razu na myśl nasuwa się postać wybitnego polskiego artysty, Jacka Malczewskiego, który od lat jest patronem szkoły i którego wspominaliśmy właśnie 19 maja.

Czytaj więcej: 6 maja 2015 roku w Sali im. W.S. Jordana w ratuszu odbyło się Walne Zebranie Członków i Delegatów Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Zakliczyn „Klucz”. SPiRG powstało w 1997 roku, a jego pierwszym prezesem przed dwa lata był obecny wiceburmistrz Stanisław Żabiński. Od 1999 do 2001 roku funkcję prezesa pełnił Kazimierz Dudzik, a przez kolejną dekadę z małym okładem Bogusław Furtek. Od marca 2012 roku ponownie prezesem jest Kazimierz Dudzik i od tego czasu Stowarzyszenie ma nowy statut w którym położono duży nacisk na działalność w obszarze kultury i aktywizacji środowisk lokalnych, ponadto w statucie zapisano skróconą nazwę: Stowarzyszenie „Klucz”, a od października 2012 roku starania nowego Zarządu zakończyły się uzyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego. W dzisiejszym artykule obszerne fragmenty sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2014 roku. 

Zarząd od początku tej kadencji w 2012 roku uznał, że podstawowym zadaniem jest współpraca z Zakliczyńskim Centrum Kultury w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia „Klucz” i instytucji kultury.

Ostatni majowy weekend zapowiada się pod względem oferty kulturalnej równie bogato jak poprzedni.
Wernisaż na „Poddaszu”
Czytaj więcej: Bogata oferta kulturalna na koniec maja Zaczynamy w piątek (29 maja) wernisażem wystawy „Psychika nieświadoma” Pauliny Kmak w Galerii „Poddasze” Zakliczyńskiego Centrum Kultury. Paulina Kmak jest Nowosądeczanką, ukończyła Grafikę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na Wydziale Sztuki w 2013 roku. Promotorem jej pracy dyplomowej z fotografii była dr Beata Długosz. Pierwsze kontakty Pauliny z fotografią miały miejsce jeszcze w dzieciństwie, kiedy to próbując utrwalać postrzeganą przez siebie rzeczywistość zestawiała i archiwizowała uchwycone momenty w osobistych dziennikach. Pracując jako grafik w jednaj z sądeckich agencji reklamowych zaczęła szerzej wykorzystywać metodę łączenia fotografii, rysunku i grafiki. Kładła przy tym duży nacisk na geometrię i kolorowe płaszczyzny, co spowodowało wprowadzanie rozmaitych linii, figur geometrycznych i sekwencji graficznych do obrazów zamkniętych w zaskakujących kadrach. Tego typu mariaż stał się jej znakiem rozpoznawczym. Paulina wspierała także swoją twórczością sądecki zespół Phantom Trees, wykonując m.in. okładki ich płyt czy też teledysk do utworu „Some Old Tune”. Jak sama mówi, ciągle stara się uczyć i sprawdzać swoje możliwości, a wrażliwość na świat jest jednym z najlepszych nauczycieli. Inspiracje do zdjęć wynikają najczęściej z rozmów z przyjaciółmi o ich problemach, przeżyciach i doświadczeniach. Wystawa „Psychika nieświadoma” jest dokumentacją wizji autorki. Tematem przewodnim jest człowiek i jego wnętrze – cierpienie, ukryte emocje. Ukazane najczęściej za pomocą koła – mandali, symbolizujących wytwór psychiki człowieka. Prezentowane fotografie to pewnego rodzaju dziennik emocji, które gdzieś głęboko siedzą w głowie autorki. Wystawa jest częścią Kraków Photo Fringe, projektu realizowanego przez Fundację Sztuk Wizualnych oraz Fundację Lablab. Zapraszamy na wernisaż z udziałem autorki do ratusza – początek, godzina 18:00.

Piknikowa sobota

Czytaj więcej: Dni Zakliczyna - Moc Dobrej Energii W dniach od 26 do 28 czerwca 2015 roku zaplanowany jest powrót do tradycji Dni Zakliczyna. W tym roku imieniny miasta mieć będą szczególny wymiar nie tylko dlatego, że w ich realizację włącza się Powiat Tarnowski, ale też dlatego, że celem charytatywnym imprezy jest zbiórka pieniędzy w formie „cegiełek” na wsparcie młodych osób z rodzin wielodzietnych. Moc dobrej energii - na którą bardzo liczymy tak samo jak na dobra rozrywkę.

Czytaj więcej: Zakliczyn miastem Świętego Jana Pawła II?Burmistrz Dawid Chrobak oraz zakliczyńscy radni chcą, aby Zakliczyn był Miastem Świętego Jana Pawła II. Rada Miejska w Zakliczynie podjęła w tej sprawie jednogłośną uchwałę i prośbę o poparcie inicjatywy przekazała na ręce Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża. Aby Święty Jan Paweł II był patronem Zakliczyna zgodę musi wyrazić Watykan.
Według burmistrza Dawida Chrobaka jest wiele powodów, by Zakliczyn dołączył do zaszczytnego grona miast, których patronem jest Święty Jan Paweł II. – Dla mieszkańców Miasta i Gminy Zakliczyn pontyfikat polskiego Papieża miał wyjątkowe znaczenie – twierdzi burmistrz Chrobak. – Jesteśmy wdzięczni, że już w 1992 roku Jan Paweł II użyczył swojego imienia Samarytańskiemu Towarzystwu w Zakliczynie, które prowadzi Dom Pogodnej Jesieni. Jesteśmy dumni, że przyjął Honorowe Obywatelstwo Gminy Zakliczyn, nadane uchwałą Rady Gminy w 1997 roku, które w roku Wielkiego Jubileuszu Ojcu Świętemu osobiście wręczył w Watykanie ówczesny wójt Kazimierz Korman. W dowód uznania w 2006 roku wzniesiono przy Kościele św. Idziego Opata w Zakliczynie pomnik Jana Pawła II.

Czytaj więcej: Majowy weekend pełen atrakcjiTo już dzisiaj zaczyna się nasycony wieloma atrakcyjnymi ofertami majowy weekend w gminie Zakliczyn. Jest naprawdę w czym wybierać, grymasić i decydować o tym, gdzie warto zajrzeć. Od poniedziałku (18 maja) do niedzieli (24 maja) w Lusławicach odbywa się Chopinowska Akademia Pianistyczna z udziałem znakomitych gości i pedagogów oraz polskich uczestników XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Warsztaty kończą się cyklem koncertów chopinowskich w wykonaniu dziesięciu zakwalifikowanych do Konkursu pianistów. Dzisiaj (22 maja) odbędzie się pierwszy koncert z udziałem gości specjalnych; Janusza Olejniczaka i Grzegorza Michalskiego (dyrektora Konkursu Chopinowskiego), a wystąpią pierwsi trzej pianiści z polskiej ekipy na XVII Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, tj.: Łukasz Byrdy, Tymoteusz Bies i Piotr Pawlak. Początek koncertu w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego o godzinie 19:00.

Czytaj więcej: Kluczowe Kluby Samopomocy Akademii dla Aktywnych - Klub w CharzewicachOdwiedziliśmy już z Zakliczyninfo Kluby Samopomocy Akademii dla Aktywnych w Zakliczynie, Woli Stróskiej i Gwoźdźcu, czyli miejscowościach, gdzie projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Klucz” jest kontynuacją z poprzednich Czytaj więcej: Kluczowe Kluby Samopomocy Akademii dla Aktywnych - Klub w Charzewicachlat. W 2015 roku po raz pierwszy w ramach programu pod nazwą „wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą” finansowanego z budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i budżetu Gminy Zakliczyn realizowanego przez stowarzyszenie „Klucz” Akademia dla Aktywnych zawitała do Charzewic.

Jak już pisaliśmy w poprzednich relacjach, w bieżącym roku jest to forma klubu samopomocy realizowanego dla osób 50+ w integracji z młodzieżą. Zajęcia Klubu Samopomocy Akademii dla Aktywnych w Charzewicach prowadzi Paulina Krakowska i oto jej relacja:

Czytaj więcej: Dogrywka ws. konkursów ofertowych ZCK (aktualizacja) W 2015 roku Zakliczyńskie Centrum Kultury wraz z partnerami instytucjonalnymi organizuje dwie duże imprezy kulturalne: Moc Dobrej Energii w Zakliczynie dniach od 27 do 28 czerwca oraz 16. Święto fasoli w dniach 5 i 6 września. Do obsługi tych imprez potrzebna będzie obsługa gastronomiczna: na obsługę imprezy Moc Dobrej Energii która odbędzie się na Rynku, obsługę gastronomiczna już wyłoniliśmy - będzie to firma zakliczyńska - natomiast czekamy do 25 maja na oferty ws. obsługi 16. Święto fasoli w dniach 5 i 6 września 2015 roku.

Konkurs ofertowy na niewyłączną obsługę gastronomiczną – tj. karczmę piwną podczas 16. Święta Fasoli w Zakliczynie w dniach 5 i 6 września 2015 roku.

Czytaj więcej: Wędkarze z Zakliczyna edukują W roku 2015 Polski Związek Wędkarski Koło nr 18 w Zakliczynie, rozpoczęło nową inicjatywę pod nazwą Zakliczyńska Szkółka Wędkarska. Powstaniu Szkółki przyświecało pragnienie szerzenia wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z łowieniem ryb, a także poszanowaniem flory i fauny okolicznych rzek. Zajęcia teoretyczne przeprowadzane były w lokalnych szkołach podstawowych i gimnazjach.

Podczas tych spotkań dzieci mogły dowiedzieć się o różnych rodzajach ryb oraz sposobach łowienia, a także mogły pooglądać różnoraki sprzęt wędkarski. Od marca nasi edukatorzy-zapaleńcy, Jerzy Trepa, Czesław Mytnik i Paweł Cieśla, odwiedzili 10 szkół (Ruda Kameralna, Paleśnica, Zakliczyn, Janowice, Filipowice, Stróże, Faściszowa, Siemiechów, Gwoździec i Olszyny) i za każdym razem spotykali się z żywym zainteresowaniem i ciepłym przyjęciem. 28 kwietnia 2015r. w Olszynach odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie teoretyczne i nadszedł czas na część praktyczną.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl