Przejście do firmy KM-Net

SKO

zanurzeniOd 30 września 2022 do 28 kwietnia 2023 Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły we Wróblowicach realizowało projekt „Media w kulturze – kultura w mediach”. Kwota dofinansowania ze środków Fundacji PZU (program PZU z Kulturą) wyniosła 17 536,00 zł.

 

Istotą projektu jest ukazanie żyliśmy młodym ludziom nowego, nieznanego im oblicza kultury wysokiej. Pragniemy, aby kultura kojarzyła się im nie tylko z przedstawieniem teatralnym, które znają, ale odsłoniła nowy świat. Dlatego w projekcie zaplanowano m.in. udział w spektaklu Teatru Piasku oraz wirtualny spacer wokół zamku w Nowym Wiśniczu. Chcemy, aby uczniowie przenieśli te doświadczenia w świat stworzonych przez siebie mediów (szkolnego radio, gazety, bloga).

 

Bezpośrednim celem projektu było rozbudzenie wrażliwości kulturalnej u młodego pokolenia i przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze (twórczość i odbiór). Ważne jest, aby uczniowie wiedzieli, co oferuje im w dzisiejszym świecie tak zwana kultura wysoka oraz: stwarzanie warunków do indywidualnego rozwoju osobowości, do konfrontacji, oceny i wymiany doświadczeń, ujawnianie talentów; wychowanie kulturalnych, otwartych tolerancyjnych ludzi; pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego.


W ramach projektu uczniowie klas I-III wzięli udział w wycieczce do Wieliczki, podczas której zwiedzili podziemną trasę turystyczną, Kaplicę św. Kingi oraz Muzeum Zup Krakowskich. Kierunkiem drugiego wyjazdu był Kraków. Uczniowie obejrzeli spektakl w Teatrze Groteska oraz wzięli udział w lekcji muzealnej w Sukiennicach.


Starsi uczniowie mogli bliżej poznać historię naszej okolicy odwiedzając Nowy Wiśnicz oraz zapoznać się z inną formą przekazu literatury, czyli Teatrem Piasku Tatiany Galitsyny. Kultura to również wymiar duchowy, dlatego podążyliśmy śladem Świętego Jana Pawła II do jego rodzinnych Wadowic.


Projekt „Media w kulturze – kultura w mediach to nie tylko wyjazdy do miejsc kultury i sztuki. Uczniowie stworzyli gazetę szkolną, zainicjowali działanie radiowęzła i przygotowali teksty na szkolnego bloga.

 

Liczymy na to, że uczniowie będą częściej odwiedzać kina czy muzea. Zadowolenie uczniów z pewnością motywuje do aplikowania w kolejnej edycji projektu.

 zanurzeni  zanurzeni  zanurzeni
 zanurzeni  zanurzeni  zanurzeni
 zanurzeni  zanurzeni  zanurzeni
 zanurzeni  zanurzeni  zanurzeni

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.