Przejście do firmy KM-Net

SKO

00130. października 2022 r. w Słonej uroczyście obchodzono 78. rocznicę ataku niemieckich oddziałów na żołnierzy AK z plutonu "Radomyśl". Na początek zabrzmiał "Mazurek Dąbrowskiego", po którym głos zabrał włodarz Gminy Zakliczyn - Burmistrz Dawid Chrobak, witając wszystkich zgromadzonych. Przypominając tragiczne losy żołnierzy Armii Krajowej z 16 PP Batalionu Barbara, zachęcał zgromadzonych do kultywowania pamięci o lokalnych wydarzeniach i krzewienia patriotyzmu wśród młodego pokolenia.

 

 

004 Do uczestników manifestacji patriotycznej zwróciła się również radna Sejmiku Województwa Małopolskiego - Pani Anna Mikosz, dziękując organizatorom za dbanie o przekaz historyczny tych trudnych wydarzeń młodemu pokoleniu i budowanie narodowej tożsamości wśród lokalnej społeczności. Jak co roku, syna śp. płk Jerzego Pertkiewicza - dr inż. Zygmunt Pertkiewicz skierował kilka słów do zgromadzonych o historii powstania pomnika w Słonej, zachęcał młodych do dbania o pamięć historyczną i przekazanie historii kolejnym pokoleniom. Następnie odczytał modlitwę i wezwał do Apelu Poległych w tym miejscu żołnierzy AK. Po zakończeniu apelu salwę honorową z działa hukowego oddali członkowie Sekcji Rekonstrukcji Historycznej im. 16 Pułku Piechoty.

 

Ostatnim punktem manifestacji patriotycznej było uroczyste złożenie wiązanek  przez przedstawicieli samorządu wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, w tym reprezentantów gospodarzy w osobach Sołtysa, Rady Sołeckiej i przedstwiciela Koła Gospodyń Wiejskich w Słonej "U ŹRÓDŁA". Nie zabrakło też delegacji uczniowskich wraz z opiekunami ze szkół podstawowych w Zakliczynie i Filipowicach, uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Piłsudskiego w Zakliczynie oraz członków SKKT Compass działającego przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie. Niezawodnie wstawili się członkowie 1 Tarnowskiej Drużyny Harcerzy "Sulima" im. Zawiszy Czarnego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wydarzenie poprwadził i opawę techniczną wydrzenia koordynował przedstawiciel KGW w Słonej "U ŹRÓDŁA" Mikołaj Kulak.

 

018W samo południe rozpoczęła się msza święta w intencji poległych, sprawowana przez Proboszcza Parafii pw Matki Bożej Anielskiej w Zakliczynie, o. Ariela Krzywdę.  Po wysłuchaniu budującej homilli, wspólnej modlitwie i zakończeniu Eucharystii wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na spotkanie refleksyjne połączone z promocją Lasów Państwowych, na stoisku gastronomicznym przeprowadzono degustację potraw przygotowanych na bazie darów lasu, przez Koło Gospodyń Wiejskich w Słonej "U ŹRÓDŁA", w ramach realizowanego grantu pn. "Na leśnej ścieżce". Lasy Państwowe były partnerem wydarzenia. Na stoisku KGW znalazły się wędliny z dziczyzny, przetwory z grzybów, miody, królowała zupa grzybowa z łazankami, a dla najmłodszych kusiły deserki w postaci galaretek z owocami leśnymi i bitą śmietaną oraz pyszne drożdżowce z malinami i borówkami.

 

MKiDN kolor 2Członkowie kgw przygotowali również wystawę rzeźb i prac plastycznych Struktura360 KulturaDostepna lifting LOGO kolorwykonanych własnoręcznie przez członków kgw i dzieci ze świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Słonej w ramach projektu pod tytułem "Kultura na kółkach II" realizowanego przez Zakliczyńskie Centrum Kultury. Projekt  dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 

 

038Nawiązując do obchodów patriotycznych i historycznej wymowy wydarzenia, organizatorzy zatroszczyli się też o miłośników militariów i historii. Zostały przedstawione dioramy z replikami broni i elementami uposażenia, każdy z uczestników mógł wziąć udział w konkursie strzeleckim na strzelcnicy pneumatycznej pod czujnym okiem członków Sekcji Rekonstrukcji Historycznej im. 16 Pułku Piechoty.

 

 

W imieniu organizatorów Sołtys, Rada Sołecka i Zarząd KGW w Słonej "U ŹRÓDŁA" składają podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości, a wśród nich: Burmistrzowi Miasta i Gminy Zakliczyn Dawidowi Chrobakowi, Dyrektorowi Zakliczyńskiego Centrum Kultury Kazimierzowi Dudzikowi, Dyrektorowi i pracownikom Zakładu Usług Komunalnych, Nadleśniczemu Panu Grzegorzowi Wojtanowskiemu z Nadleśnictwa Gromnik, Ojcu Proboszczowi Arielowi Krzywdzie za użyczenie klasztornych ławek, Panu Grzegorzowi Myszorowi za pracę przy uporządkowaniu terenu wokół pomnika, Panu Pawłowi Gacowi za ofiarowanie kwiatów, Panu Januszowi Drogosiowi za użyczenie samochodu do transportu ławek i koparki na poprawę jakośc drogi do pomnika, Panu Januszowi Olszewskiemu za przywiezienie Pana organisty, uczestnikom warsztatów rzeźbiarskich i artystycznych z Panią świetlicową Barbarą Drogoś na czele, za przygotowanie "leśnej" wystawy,  wszystkim członkom KGW w Słonej "U ŹRÓDŁA" za przygotowanie uczty kulinarnej, pracę i zaangażowanie oraz wszystkim przybyłym gościom, a w szczególności dzieciom i młodzieży szkolnej. Wyrazy wdzięczności skierowano również do członków Sekcji Rekonstrukcji Historycznej im. 16 Pułku Piechoty za współtworzenie tego wydarzenia.

 

SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA
SLONA SLONA SLONA

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.