b_250_250_16777215_00_images_Monika_Kulak_2020_Galeria_tadeusz_malik_001.jpgTadeusz Malik, stypendysta projektu pt. Melodie ludowe wygrane na heligonce i harmonii polskiej, od początku lipca do końca września br. realizował cykl warsztatów nauki gry na heligonce oraz harmonii polskiej. Zajęcia zostały zrealizowane dzięki otrzymanemu stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na upowszechnianie kultury w internecie, w ramach programu Kultura w sieci.

Projekt pt. Melodie ludowe wygrane na heligonce i harmonii polskiej, to operacja edukacyjna, która miała na celu reaktywowanie i upowszechnianie kultury muzycznej gry na instrumencie ludowym heligonka oraz harmonii polskiej na Pogórzu. W okresie od lipca do końca września raz w tygodniu przy wykorzystaniu komunikatora online w formie wideokonferencji, w przekazie Mistrz – Uczniowie odbywały się warsztaty nauki gry na heligonce oraz harmonii polskiej. Zajęcia prowadzone były przy wykorzystaniu metody  nauczania beznutowej. W cyklu bezpłatnych zajęć w sumie wzięło udział 10 uczniów, którzy pomimo wakacyjnego czasu aktywnie uczestniczyli
w warsztatach muzycznych.

 

Po przeprowadzonych zajęciach online, uczestnicy projektu stypendialnego spotkali się aby podsumować dotychczasową naukę oraz wspólnie zagrać wyuczone melodie ludowe. Podczas spotkania każdy z uczestników warsztatów otrzymał pamiątkowy dyplom. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu udało się „zaszczepić” w młodym pokoleniu zainteresowanie kulturę ludową w zakresie nauki gry na heligonce i harmonii polskiej.

mkidn 01 cmyk

 
styp minister 

 

Zrealizowane w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci

 Tadeusz Malik  Tadeusz Malik  Tadeusz Malik
 Tadeusz Malik  Tadeusz Malik  Tadeusz Malik
 Tadeusz Malik  Tadeusz Malik  Tadeusz Malik
 Tadeusz Malik  Tadeusz Malik  Tadeusz Malik
 Tadeusz Malik  Tadeusz Malik  

Przekaż 1% naszej organizacji

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.