uzm

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

 

b_250_250_16777215_00_images_Monika_Kulak_2020_Galeria_tadeusz_malik_001.jpgTadeusz Malik, stypendysta projektu pt. Melodie ludowe wygrane na heligonce i harmonii polskiej, od początku lipca do końca września br. realizował cykl warsztatów nauki gry na heligonce oraz harmonii polskiej. Zajęcia zostały zrealizowane dzięki otrzymanemu stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na upowszechnianie kultury w internecie, w ramach programu Kultura w sieci.

Projekt pt. Melodie ludowe wygrane na heligonce i harmonii polskiej, to operacja edukacyjna, która miała na celu reaktywowanie i upowszechnianie kultury muzycznej gry na instrumencie ludowym heligonka oraz harmonii polskiej na Pogórzu. W okresie od lipca do końca września raz w tygodniu przy wykorzystaniu komunikatora online w formie wideokonferencji, w przekazie Mistrz – Uczniowie odbywały się warsztaty nauki gry na heligonce oraz harmonii polskiej. Zajęcia prowadzone były przy wykorzystaniu metody  nauczania beznutowej. W cyklu bezpłatnych zajęć w sumie wzięło udział 10 uczniów, którzy pomimo wakacyjnego czasu aktywnie uczestniczyli
w warsztatach muzycznych.

 

Po przeprowadzonych zajęciach online, uczestnicy projektu stypendialnego spotkali się aby podsumować dotychczasową naukę oraz wspólnie zagrać wyuczone melodie ludowe. Podczas spotkania każdy z uczestników warsztatów otrzymał pamiątkowy dyplom. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu udało się „zaszczepić” w młodym pokoleniu zainteresowanie kulturę ludową w zakresie nauki gry na heligonce i harmonii polskiej.

mkidn 01 cmyk

 
styp minister 

 

Zrealizowane w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura w sieci

 Tadeusz Malik  Tadeusz Malik  Tadeusz Malik
 Tadeusz Malik  Tadeusz Malik  Tadeusz Malik
 Tadeusz Malik  Tadeusz Malik  Tadeusz Malik
 Tadeusz Malik  Tadeusz Malik  Tadeusz Malik
 Tadeusz Malik  Tadeusz Malik  

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych