tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

biuroprzedPrzez okres największych obostrzeń związanych z wprowadzonym stanem epidemicznym w Polsce trzon pracowniczy Zakliczyńskiego Centrum Kultury intensywnie pracował. Pamiętamy też, że dodatkowo spotkało nas losowe biuropowydarzenie w postaci pożaru ratusza. W pierwszych dniach po pożarze pracownicy ZCK przede wszystkim porządkowali siedzibę ZCK i jednocześnie przekazywaliśmy do firmy brokerskiej i ubezpieczyciela dokumenty oraz spis strat i zniszczeń. Potem, nie czekając na odszkodowanie (kiedy ten tekst jest publikowany  na naszym koncie pojawiły się pieniądze od Ubezpieczyciela za zniszczone w pożarze mienie ZCK), nastąpiło wielkie sprzątanie, malowanie i ozonowanie pomieszczeń, które najbardziej ucierpiały.

Dodam, korzystając z informacji przesłanej z Urzędu Miejskiego w Zakliczynie, że do dnia 4 czerwca 2020 roku Ubezpieczyciel uznał bezsporną kwotę odszkodowania w wysokości 186.675,23 zł dla Gminy Zakliczyn (właściciela ratusza) obejmującą m.in: prace remontowe dachu, naprawę instalacji klimatyzacji, koszty nadzoru inwestorskiego, koszty naprawy zegara wieżowego, koszty przeglądów oraz utylizacji odpadów powstałych w wyniku pożaru.

 Ratusz

 

malowidlaNasz artysta Stanisław Kusiak odnawia swoje malarskie dzieło, czyli malowidła korytarzowe na parterze ratusza. Jednocześnie pracowaliśmy nad wnioskami grantowymi do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura w sieci” – jak wiecie, nasza aplikacja do tego programu zakończyła się spektakularnym sukcesem. Teraz pracujemy nad realizacją projektów z tego programu. Nawet w najtrudniejszych miesiącach wydaliśmy też kolejne dwa numery nieodpłatnej (od tego roku) gazety „Głosiciel.”

 

heliOd początku czerwca pracujemy nad „odmrażaniem” pełnej oferty edukacji kulturalnej Zakliczyńskiego Centrum Kultury w warunkach jakie dyktowane są przez wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Podstawą do tego jest Zarządzenie Dyrektora ZCK wydane na podstawie ministerialnych wytycznych. Pierwszymi zajęciami edukacji kulturalnej, które ruszyły w pełnym wymiarze są warsztaty w ramach programu Mistrz i logoministerstwoUczeń – Heligonka prowadzone przez mistrza Tadeusza Malika indywidulane zajęcia z gry na heligonce w poniedziałki i we wtorki dla siedmiorga uczniów (to dwoje więcej niż zakłada haromonogram projektu). Projekt Stowarzyszenia „Klucz” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Kwota dofinansowania to 20 tys. zł, a warsztaty potrwają do końca tego roku.

 

Od 15 czerwca 2020 roku wydłużam czas pracy ZCK w ratuszu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 – mej do 20 – tej. Ruszają zajęcia realizowane w ramach programów grantowych; Czerpiąc z tradycji oraz Zakliczyński Matecznik Kultury Ludowej.

 

Świetlice i zespoły

 

Od 1 lipca 2020 roku (jeśli sytuacja epidemiczna będzie się poprawiać), ruszamy z działalnością świetlic ZCK w Filipowicach, Gwoźdżcu, Woli Stróskiej. Świetlica w Rudzie Kameralnej w lipcu będzie nieczynna, ponieważ trwać będą tam w tym czasie prace porządkowe oraz malowanie pomieszczeń. Od lipca będzie można prowadzić zajęcia edukacyjne z zespołami ZCK: Zespołem Folklorystycznym „Gwoździec”, Strażacką Orkiestrą Dętą „Filipowice”, Chórem „Cantando canzoni”, Studio Form Teatralnych „Scena Jordana” . W związku z tym instruktorzy zespołów przygotują harmonogram zajęć i prób według procedury wynikającej z wytycznych obowiązujących w obszarze działalności kulturalnej w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce i według rygorów zawartych w Zarządzeniu Dyrektora ZCK. Przed wznowieniem prób zespołów instruktorzy zostaną przeszkoleni w zakresie stosowania rygorów wynikających z Zarządzenia Dyrektora ZCK. W podobnym rygorze wznowione zostaną cotygodniowe zajęcia w ramach Akademii dla Aktywnych w ratuszu, Gwoźdźcu, Woli Stróskiej i Charzewicach.

 

Warsztaty i kursy

 

logo kultura w sieci pionNajwcześniej od września 2020 roku wznowione zostaną grupowe zajęcia z zakresu rytmiki tanecznej, warsztatów z zakresu sztuki i plastyki. Od lipca w ramach projektu grantowego „Zdalne warsztaty ZCK” uruchomimy cykl kursów/warsztatów z zakresu edukacji kulturalnej, które będą realizowane w formie pięciominutowych filmików publikowanych na kanale You Tube portalu ZCK - Zakliczyninfo. Warsztaty będą dotyczyły obszarów kultury, jakimi są: taniec, fotografia, literatura i sztuka. Łącznie przygotujemy 32 filmiki, po osiem z każdej dziedziny kultury. Projekt Zakliczyńskiego Centrum Kultury dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura w sieci.

 

Prognozy na jesień

 

Od października 2020 roku ruszy realizacja projektu dedykowanego dla świetlic ZCK pod nazwą „Mobilny Dom Kultury”, ale o tym napisze w stosownym czasie.

 

Nie planujemy (według wiedzy i możliwości na dzień dzisiejszy) organizacji dużych imprez plenerowych takich jak: Biesiada Rycerska w Melsztynie, Dożynki Gminy Zakliczyn i Święto fasoli w Zakliczynie. Być może będzie możliwa organizacja jakiejś formy imprezy plenerowej na przełomie sierpnia i września, ale o tym poinformuję też w stosownym czasie.

 

 

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych