Kliknij aby oglądnąć

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

zakwzakliczynie19 lutego w Maszkienicach, powiat Brzesko, będzie miało miejsce ważne wydarzenie kulturalne. Wchodzący w swoje 40-lecie działalności Teatr Nie Teraz, jeden z najstarszych w kraju zespołów ruchu teatralnej alternatywy, podpisze specjalne porozumienie z czteroma samorządami Małopolski: Gminą Dębno, Gminą Pleśna, Miastem i Gminą Wojnicz, Miastem i Gminą Zakliczyn.

 

To najprawdopodobniej pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce.

 

 

Uroczystość podpisania porozumienia rozpocznie się o godz. 11,00 w Ośrodku Praktyk Artystycznych Dom Ludowy w Maszkienicach, gdzie od jesieni ubiegłego roku Teatr Nie Teraz znalazł przystań tak do pracy warsztatowej i edukacyjnej, jak i do prezentacji własnej twórczości. Towarzystwo Domu Ludowego im. prof. Franciszka Bujaka użyczając teatrowi lokum, w naturalny sposób kontynuuje ideę swego założyciela i patrona. Współpraca Teatru Nie Teraz ze środowiskami oddalonymi od wielkich ośrodków miejskich datuje się od wielu lat poprzez systematyczną pracę u podstaw oraz realizację dużych projektów artystycznych i edukacyjnych wpisujących się w konteksty narodowe i patriotyczne. Te działania dotyczyły również samorządów, z którymi teraz zawierane jest porozumienie, a dla których te wartości są istotne i obecne w ich działalności. Nic więc dziwnego, że w zapisie porozumienia mamy deklarację stron o „podtrzymywaniu tradycji narodowej, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, poszanowaniu rodzimych dóbr kultury i tradycji”, a ponadto o „pracy nad edukacją świadomego odbioru sztuki”.

 

19 lutego to rocznica urodzin Zygmunta Krasińskiego, chyba najmniej znanego z grona polskich wieszczów. Sygnatariusze porozumienia świadomie chcą zwrócić uwagę na tę postać, co zostanie wypunktowane w specjalnym wystąpieniu krakowskiego tłumacza, zastępcy redaktora naczelnego dwumiesięcznika Polonia Christiana, Jerzego Wolaka. W programie zaplanowano czas na mini konferencję prasową. Całość spuentuje okolicznościowy występ aktorów Teatru Nie Teraz w programie złożonym z songów i pieśni.

 

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych