Kliknij aby oglądnąć

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

lmalopolskaSamorząd Województwa Małopolskiego rozpoczął nabór wniosków w kolejnej już dwunastej edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury, która przyznawana jest w trzech kategoriach: MISTRZ, UCZEŃ oraz PROJEKT. Nabór wniosków trwa do 24 maja br. Sejmik Województwa Małopolskiego przeznacza corocznie na Nagrodę „Ars Quaerendi” łączną kwotę 175.000 zł. Laureaci konkursu w kategorii Mistrz otrzymują 6.000 zł, w kategorii Uczeń 4.000 zł, a zwycięskie projekty przedsięwzięć kulturalnych zostają nagradzane kwotą 25.000 zł.


lerprzedsiebiorczosciIdeą konkursu jest nagradzanie uznanych już twórców, którzy w swojej dziedzinie zawodowej dowiedli mistrzostwa, a zarazem formują młodych następców kontynuujących drogę swoich Mistrzów. Nagroda „Ars Quaerendi” stanowi również wyróżnienie za podejmowanie ambitnych przedsięwzięć o wysokich walorach artystycznych, które przyczyniają się do urozmaicenia regionalnej oferty kulturalnej i lzostawprocentpobudzenia życia kulturalnego naszego regionu. Pragniemy zachęcić Państwa do włączenia się w poszukiwania nieodkrytych jeszcze talentów, gdyż „Ars Quaerendi” to właśnie sztuka poszukiwania. Wierzymy, że idea Nagrody po raz kolejny spotka się z szerokim zainteresowaniem środowiska akademickiego i przyczyni się do aktywizacji młodych twórców, którzy zechcą się ubiegać o prestiżowe wyróżnienie.

 

Bliższe informacje na temat Nagrody znajdą Państwo w dołączonej ulotce, na stronach internetowych: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1591233,nagroda-wojewodztwa-malopolskiego-ars-quaerendi-za-wybitne-dzialania-na-rzecz-rozwoju-i-promocji-kul.html skąd można pobrać regulamin z formularzem wniosku, oraz pod numerem telefonu: 12 63 03 439/340.

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych