Kliknij aby oglądnąć

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

dziesiecCała Polska w ostatnich dniach dyskutuje o oświacie. Co z tych dyskusji wyniknie ? Zobaczymy. Ostatnio Polska sparaliżowana strajkiem nauczycieli była w 1993 roku. Wówczas nauczyciele nie otrzymali wymaganych podwyżek. Co więcej, musieli ponieść koszty strajku, ponieważ nie otrzymali oni pieniędzy za dni w czasie których protestowali. Myśmy na Zakliczyninfo o tym nie pisali, bo w Polsce dopiero za kilka miesięcy miał powstać pierwszy w kraju serwer www, a dopiero w 1995 roku powstał pierwszy polski portal internetowy. My powstaliśmy w 2009 roku i postanowiliśmy pisać o tym, co dzieje się ważnego w naszej okolicy. Ważne sprawy działy się wokół oświaty lokalnej, oto bowiem po raz kolejny zaczęto myśleć o tzw. restrukturyzacji sieci szkolnej. Przegladając archiwum portalu Zakliczyninfo można natknąć się na wywiad z radnym Januszem Flakowiczem, który przeprowadziłem ze znanym zakliczyńskim nauczycielem i pasjonatem oraz samorządowcem 5 grudnia 2009 roku. Wtedy Janusz Flakowicz był radnym Rady Miejskiej i dzisiaj też w Radzie zasiada. O czym wtedy rozmawialiśmy ?

 

Po posiedzeniu Komisji w sprawie sieci szkolnej - rozmowa z Januszem Flakowiczem

 

flakowiczPrace Rady Miejskiej w Zakliczynie nabierają tempa, ale zawsze tak jest gdy nadchodzi czas mierzenia się radnych z projektem budżetu. W grudniu Rada spotka się co najmniej dwukrotnie; 14 grudnia by uchwalić zmiany w bieżącym budżecie Gminy i 29 grudnia na sesji opłatkowej. Pracują komisje Rady Miejskiej. Jak już wcześniej informowaliśmy na portalu Zakliczyninfo, 3 grudnia spotkała się Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej pod przewodnictwem Anny Moj. Dziś pytam członka tej Komisji, radnego Janusza Flakowicza o postanowienia jakie zapadły podczas posiedzenia Komisji.

 

Janusz Flakowicz: Komisja spotkała się aby zająć się sprawą restrukturyzacji sieci szkolnej na terenie Gminy. Do analizy tej kwestii zaprosiliśmy też dyrektorów szkół. Od 10 -tej do 13-tej Komisja we własnym gronie dyskutowała na temat wygenerowania oszczędności w obszarze oświaty, po południu dołączyli do nas dyrektorzy. Analizując wydatki i koszty oraz wartość subwencji oświatowej, doszliśmy do, myślę, ciekawych wniosków. Po pierwsze, jeśli chodzi o szkołę w Dzierżaninach, to jest to nie tylko placówka szkolna, ale w dużym stopniu jedyne centrum edukacyjno-kulturalne w tej miejscowości. Biorąc to pod uwagę, doszliśmy do wniosku, że należy tą placówkę utrzymać również dlatego, że obiektywne analizy specjalistów wskazują na niezaprzeczalne zalety takich małych szkół.

 

Kazimierz Dudzik: Rozumiem, że Komisja skłania się do pozostawienia szkoły w Dzierżaninach, czy na takich warunkach jak dotychczas ?

 

Janusz Flakowicz: Były dyskutowane trzy warianty funkcjonowania szkoły; ograniczenia oddziałów szkolnych, przekształcenia w filię i pozostawienia szkoły na dotychczasowym poziomie organizacji. Na pewno niepokojące jest to, że dla 38 uczniów Gmina zatrudnia tam 11 osób w wymiarze łącznym nieco ponad 8 etatów. Jest to mówiąc obiektywnie zachwiana proporcja w porównaniu do pozostałych szkół w Gminie. Z drugiej strony trzeba wziąć pod uwagę położenie geograficzne Dzierżanin i wynikające stąd m.in. odległości z domu do szkoły jakie muszą pokonywać uczniowie. Jeśli to wziąć pod uwagę, to dla uczniów i rodziców ta szkoła jest najlepszym rozwiązaniem. Padła podczas obrad taka propozycja, aby uczniowie klas IV do VI były dowożone razem z gimnazjalistami do Zespołu Szkół w Paleśnicy; w autobusie dowożącym gimnazjalistów z Dzierżanin do Paleśnicy jest na tyle miejsc, aby ci uczniowie mogli wygodnie dojeżdżać. Problem w tym, że takie rozwiązanie nie spowoduje obniżenia kosztów funkcjonowania szkoły w Dzierżaninach; dalej trzeba ogrzewać szkołę, płacić za energię, itp., tak że jeśli byłyby jakieś oszczędności to w wymiarze bardzo symbolicznym.

 

Kazimierz Dudzik: Zatem argument za ograniczeniem oddziałów szkolnych bądź likwidacją szkoły w Dzierżaninach nie ma mocnych podstaw...

 

Janusz Flakowicz: W szkołę w Dzierżaninach z budżetu Gminy w ostatnich latach zainwestowaliśmy sporo środków. Przypomnę, że wymieniono stolarkę, poprawiono generalnie standardy wymagane w placówkach oświatowych, no i co ? Okazałoby się teraz, że te zainwestowane w obiekt pieniądze były na darmo, dlatego też większość z uczestników tego spotkania było za tym, aby dalej szkoła mogła w Dzierżaninach funkcjonować na takich zasadach, jakie obowiązują teraz.

 

Kazimierz Dudzik: Pojawiła się też koncepcja, aby Dzierżaniny stały się filią Paleśnicy...

 

Janusz Flakowicz: Rozważana była propozycja, aby szkoła w Dzierżaninach stała się filią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paleśnicy. Ta propozycja spowodowała duża rozbieżność zdań wśród uczestników spotkania. Ostatecznie stwierdzono, że oszczędność w wyniku zastosowania tego rozwiązania to 1 etat i to niekoniecznie.

 

Kazimierz Dudzik: Czyli ostatecznie wygrał wariant pozostawienia Dzierżanin na dotychczasowych warunkach ?

 

Janusz Flakowicz: Tak, przy czym szkoła w Dzierżaninach to jeden, z istotnych co prawda, ale wielu aspektów składających się na problem restrukturyzacji sieci szkolnej w Gminie.

 

Kazimierz Dudzik: Co było jeszcze przedmiotem dyskusji ?

 

Janusz Flakowicz: Można było się zastanowić nad zasięgiem obwodów szkolnych i o tym rozmawialiśmy. Spójrzmy na Zakliczyn. W zakliczyńskim gimnazjum klasy liczą od 27 do nawet ponad 30 uczniów, a zalecenia ministerialne mówią o maksimum 25 uczniach w klasie. Nowe propozycje reform mówią o dodatkowych salach informatycznych dla uczniów klas I - III, o konieczności budowy placów zabaw, itp., a tu jak widać nie ma miejsca, klasy są przepełnione. Żeby zrównoważyć liczebność klas gimnazjalnych w Zakliczynie i Paleśnicy, zaproponowaliśmy Radzie Miejskiej i Burmistrzowi rozwiązanie polegające na tym, aby absolwenci szkoły podstawowej w Stróżach mogli kontynuować naukę w gimnazjum w Paleśnicy, tak jak sąsiednie Filipowice i Ruda Kameralna. Gmina gwarantuje dowóz szkolnym autobusem, a poziom wyposażenia szkoły i kształcenia w Paleśnicy jest wysoki. Opcjonalnie takie rozwiązanie mogłoby dotyczyć również uczniów z Bieśnika i Słonej. Z pewnością takie propozycje należy przedyskutować z rodzicami aby zaakceptowali takie rozwiązanie, aby uczniowie mieli równie szanse edukacyjne, bo inaczej uczy się w klasie gdzie jest 17 uczniów, a inaczej gdzie tych uczniów jest 27. Powiem dokładnie; lepiej uczy się w klasach mniej liczebnych.

 

Kazimierz Dudzik: Rozumiem, że ta propozycja zyskała akceptację Komisji...

 

Janusz Flakowicz: Nie tylko zyskała akceptację członków Komisji Oświaty, ale również dyrektorów szkół. Teraz, jak już powiedziałem należy porozmawiać z rodzicami. Szkoła w Paleśnicy to nowy obiekt, z nową halą sportową, z naprawdę dobrymi warunkami nauki i myślę, że młodzież tylko na takim rozwiązaniu zyskałaby.

 

Kazimierz Dudzik: Czy na tym zakończyło się posiedzenie ?

 

Janusz Flakowicz: Nie. Dyskutowaliśmy też nad możliwymi oszczędnościami w szkołach dzięki zastosowaniu ekologicznych źródeł energii, takimi jak pompy ciepła, oświetlenie z zastosowaniem niekonwencjonalnych źródeł energii (kolektory słoneczne i wiatrowe) o czym pisaliście zresztą na portalu. Raz, że byłaby to oszczędność w kosztach eksploatacyjnych obiektów, a drugi raz to praktyczna forma edukacji ekologicznej dla uczniów. Inny temat, to skuteczne sięganie po środki finansowe z zewnątrz. Mówiliśmy o tym nie raz, że brakuje nam w Urzędzie Miejskim kogoś, kto monitorowałby dostępność tak zwanych grantów miękkich i przygotowywałby te wnioski do realizacji m.in. w szkołach. Rozumiem, że należy najpierw zainwestować, ale korzyści mogłyby być bardzo konkretne.

 

Kazimierz Dudzik: Dziękuję za rozmowę

 

Janusz Flakowicz: Dziękuję.

 

 

 cdn

 

 

 

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych