Kliknij aby oglądnąć

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

domoslawDrzewa Wieku Wolności oraz Sinfonia Polonia złożą się na koncert Dla Niepodległej, który rozpocznie się 26 marca 2019 roku w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Brzmi poważnie, żeby nie powiedzieć – majestatycznie, ale tak to już jest ze Szkołą Muzyczną w Domosławicach, że ma brzmieć i ma być, a to owa Szkoła raz kolejny bierze w dzierżawę ECMKP i taki właśnie koncert melomanom proponuje. Kompozytorami utworów są: Grzegorz Majka – Drzewa Wieku Wolności – do tej kompozycji libretto napisał Ryszard Ostrowski oraz Renãte Stivrina - Sinfonia Polonia. Na scenie zobaczymy i usłyszymy Chór i Wielką Orkiestrę Symfoniczną Szkoły Muzycznej w Domosławicach, solistki Magdalenę Niedbałę – Solorz i Marię Molczyk oraz solistę Stanisława Dudę, a w rolę recytatora wcieli się Ryszard Ostrowski. Zarówno Renãte Stivrina jak i Grzegorz Majka dali się poznać jako zdolni kompozytorzy młodego pokolenia. Pani Renãte Stivrina skomponowała "Śpiewającą Pippi" a Pan Grzegorz "Ad astrę" – że wspomnę te utwory, które związane są z działalnością oboje Artystów w domosławickiej Szkole.

 

stivrinaRenãte Stivrina jest Łotyszką urodzoną w Dyneburgu ( po łotewsku Daugavpils). Ukończyła Łotewską Akademię Muzyczną Jāzeps Vītols, gdzie studiowała kompozycję u Artursa Maskatsa, fortepian u Raffi Kharajanyana, i uzyskała tytuł licencjata kompozycji. Od 2009 roku studiowała kompozycję magisterską w krakowskiej Akademii Muzycznej u Józefa Rychlika, a także muzykę filmową i sztukę audiowizualną w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Brała udział w kursach mistrzowskich prezentowanych przez Dana Paula Perna w Międzynarodowym Młodzieżowym Łotewskim Obozie Muzyków w Ogre (2004), mistrzowskich kompozycjach w Trebnicach z Dietrichem Mackiem i Alexisem Agrafiotisem (Niemcy, 2007). Jest laureatką nagrodód w wielu lokalnych konkursach kompozytorskich. Współpracowała z Łotewską Narodową Orkiestrą Symfoniczną, Wrocławską Orkiestrą Kameralną Leopoldinum , wieloma łotewskimi chórami i zespołem wokalnym Anima Solla. Jej muzyka była wykonywana na festiwalu kompozytorów w Krakowie (2009–2010), krakowskim festiwalu animacji Ofafa (2011), a także festiwalach chóralnych w Słowenii, Słowacji, Austrii i Włoszech. W 2015 roku z inicjatywy Ambasady Republiki Łotewskiej, na organach wraz z Santą Stivrina (skrzypce), wykonała w Warszawie Koncert Adwentowy. „Pochodzę z Łotwy, gdzie śpiew chóralny był naturalnym stanem bycia – mówi Renãte Stivrina, która tak bardzo swoją kompozycja poruszyła serca słuchaczy w ubiegłym roku podczas Letniego Festiwalu Muzycznego w Korzkwi, gdzie była gwiazdą inaugurującą Festiwal – muzyka chóralna, sakralna jest mi szczególnie bliska, bo poprzez nią staram się wyrazić swoja drogę duchową.

Kompozytorka swoją mszę poświęconą św. Janowi Chrzcicielowi dedykowała prof. Monice Bachowskiej i chórowi Insieme.

 

majkaGrzegorz Majka to kompozytor, teoretyk muzyki i dyrygent; urodzony w Zaborowie. W latach 2001-2011 studiował na Akademii Muzycznej w Krakowie teorię muzyki pod kierunkiem Krzysztofa Szwajgiera oraz kompozycję u Anny Zawadzkiej-Gołosz. W roku 2010 otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W czasie studiów prowadził działalność publicystyczną, pisząc recenzje i artykuły na łamach pism „Ruch Muzyczny”, „Muzyka 21” oraz „Twoja Muza”. Jako teoretyk muzyki zajmował się twórczością Juliusza Łuciuka; przygotował do publikacji pierwszą monografię tego kompozytora pt. Juliusz Łuciuk. W harmonii myśli i ducha (niewydana). Jest również autorem licznych drobniejszych opracowań, w tym omówień do wszystkich sześciu płyt z muzyką Łuciuka, wydanych przez wytwórnię Acte Préalable. Działał także jako dyrygent. Założył i prowadził Tarnowską Orkiestrę Miłosierdzia Bożego (2010-2012) oraz chór „Vox Animae” przy Centrum Kultury w Żabnie (2011-2014). W późniejszym czasie skoncentrował się wyłącznie na działalności kompozytorskiej oraz pedagogicznej, z orkiestrami pracując jedynie okazjonalnie nad własnymi utworami. Od 2013 roku uczy przedmiotów teoretycznych w Szkole Muzycznej w Domosławicach. Na tym polu sukcesywnie włącza własne kompozycje do dydaktyki, poszerzonej o praktyczne poznawanie elementów muzyki współczesnej. Jego twórczość od 2010 roku jest stale obecna m.in. na festiwalu Międzynarodowe Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich, Forum Młodych Kompozytorów w Krakowie czy Małopolskim Festiwalu Akordeonowym. Jego utwory były wykonywane przez polskie zespoły i orkiestry, m. in. Euphony Piano Quartet, Jurkowski Chór Kameralny, Tarnowska Orkiestra Miłosierdzia Bożego czy akordeonowe duo Accosphere. Krąg jego estetycznych zainteresowań jest różnorodny. Jako punkty odniesienia stawia twórczość takich kompozytorów, jak Guillaume de Machaut, Josquin dés Prés, Johann Sebastian Bach, György Ligeti, Horatiu Radulescu, Bogusław Schaeffer czy Juliusz Łuciuk. Jako kompozytor stara się wynajdywać możliwości poszerzenia idei Klangfarbenmelodie o wyraźny kontur rytmiczny. Owa „rytmiczność barw” jest w jego twórczości przestrzenią poszukiwań twórczych w każdym typie obsady wykonawczej. Dąży do zautonomizowania i semantyzacji obszaru brzmieniowości, unikając jakichkolwiek symptomów muzycznej programowości.

 

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych