Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

melsztynvPo raz drugi spotkamy się na ruinach zamku melsztyńskiego na Biesiadzie Rycerskiej. W tym roku impreza odbędzie się w dniach od 22 do 24 czerwca. Razem z Tadeuszem Rybowiczem zaprosiliśmy pięć grup rekonstrukcji historycznej do Melsztyna, to jest: Husycka Rota Piesza, Najemny Poczet Herbu Gryf, Chorzowskie Bractwo Bożogrobców, Bractwo Tradycji Joannickich Ordo, Drużyna Najemna Rujewit. Obóz rycerski powstanie na wzgórzu melsztyńskim, przy drodze na ruiny, a pierwsze bractwa mają pojawić się tutaj w piątek 22 czerwca po godzinie 19 – tej. Co prawda, ze względu na prowadzone prace na ruinach melsztyńskich proponowałem, żeby obóz rycerski został utworzony nad Dunajcem, koło restauracji "Podzamcze", ale sołtys Józef Franczyk energicznie przeciw temu protestował i burmistrz Dawid Chrobak zdecydował ostatecznie, że Biesiada ma odbyć się na ruinach zamku, które wcześniej zostaną przez pracowników ZUK uporządkowane. Tak więc w ostatni weekend czerwca spotykamy się na wzgórzu zamkowym.

Program II Biesiady Rycerskiej jest następujący: 22 czerwca od godziny 19 tej planowany jest przyjazd grup rekonstrukcji historycznej do Melsztyna i rozbijanie obozu rycerskiego na wzgórzu zamkowym. W sobotę zapraszamy od godziny 10 – tej na liczne atrakcje, takie jak: pokazy tańca dawnego, pokazy artylerii czarnoprochowej, obyczajów i historii powstania grup rekonstrukcji.Planujemy także organizację bitwy wieczornej w wykonaniu zakonów krucjatowych, zabawy rycerskie dla rodzin i dzieci, a o 21 – wszej puszczanie wianków świętojańskich w Dunajcu. Akademii dla Aktywnych stowarzyszenia "Klucz" z Gwoźdźca na tą okazję przygotuje 100 wianków, więc chętni będą mogli się w nie zaopatrzyć. W niedzielę ponownie zapraszamy do obozu rycerskiego od 10 – tej i na ruiny zamku, gdzie przewidziane są pokazy obyczajów rycerskich, uzbrojenia, a także potyczki, gry i zabawy. Można będzie na przykład na torze łuczniczym spróbować swoich sił, będą szranki do walki dla dzieci, a przy wystarczającej liczbie dzieciaków rycerze mogą przeprowadzić im musztrę rodem z mroźnej północy, szyk, marsz, pozorowane starcia, itd. Będzie też prezentacja rzemiosła w postaci tkania krajek na bardku/tabliczkach, naalbindingu i lepienia glinianej ceramiki. Ponadto grupa Rujewit obiecała w jednym z namiotów zorganizować wczesnośredniowieczny chram (świątynię), gdzie ludzie będą mogli się co nieco dowiedzieć o wierzeniach w przedchrześcijańskiej Polsce. Jak widać sami rycerze przygotowani są bardzo dobrze na wasze odwiedziny. Będzie można też nabyć pamiątki z Ziemi Zakliczyńskiej w namiocie ZCK, zjeść bigos i żurek oraz napić się kawy na stoisku Grupy Regionalnej Charzewice stowarzyszenia "Klucz." Na wzgórzu podczas Biesiady spotkamy też namiot i wolontariuszy,którzy zbierają środki na leczenie ciężko chorego Kamila. Organizatorami wydarzenia są: Zakliczyńskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie "Klucz" działające przy ZCK. Biesiadę organizujemy przy współpracy z Zarządem Gminnym OSP w Zakliczynie, Sołectwem Melsztyn i Zakładem Usług Komunalnych w Zakliczynie. Wsparcia finansowego organizatorom udziela Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak (stowarzyszeniu "Klucz" w wysokości 5 tys. zł) oraz Powiat Tarnowski (Zakliczyńskiemu Centrum Kultury w wysokości 2 tys. zł). Ważna wiadomość dla tych, którzy wybierają się w sobotę i niedzielę na Melsztyn. Od godziny 10:00 obowiązywać będzie na drodze gminnej w Melsztynie rucch jednokierunkowy (wjazd na wzgórze od strony Zawady Lanckorońskiej i Gwoźdźca, zjazd w Charzewicach). Można dzięki uprzejmości właściciela restauracji "Podzamcze" zaparkować samochód na parkingu za drogą wojewódzką nad Dunajcem i wejść na wzgórze ścieżką prowadzącą od "Podzamcza" na ruiny.

A oto krótka prezentacja grup rekonstrukcji historycznej, które pojawią się w Melsztynie w tym roku:

 

husyckarotaHusycka Rota Piesza to grupa założona 18 lat temu w Jeleniej Górze. Zajmuje się rekonstrukcją sprzętu, ubioru, sztuki walki oraz życia Husytów. Kim byli husyci i sam ruch, zwany później od jego założyciela - husytyzmem? Można zaryzykować twierdzenie, iż ruch ten był wielkim zrywem niepodległościowym Czechów. Na jego genezę złożyły się oczywiście czynniki religijne związane z działalnością Kościoła Katolickiego w ówczesnej Europie i reakcja na nie teologa katolickiego, rektora uniwersytetu w Pradze – Jana Husa. Do głównych postulatów określonych w tzw. czterech artykułach praskich należały – odebranie księżom władzy świeckiej; takie samo traktowanie za grzechy ludzi, bez względu na pochodzenie; prawo swobodnego głoszenia Słowa Bożego przez kaznodziejów oraz prawo do uczestnictwa w komunii pod dwiema postaciami przez świeckich. Oczywiście uwag było dużo więcej, jak choćby sprzeciw wobec płatnych odpustów, jednakże do historii przeszły właśnie owe postulaty praskie. Natomiast równie ważną, o ile nawet nie ważniejszą przyczyną zrywu husyckiego, był fakt intensywnej germanizacji Czech przez Niemców. W miastach dominowało mieszczaństwo niemieckie, wszelkie wyższe stanowiska powierzano Niemcom bądź zniemczonym Czechom, zabraniano nauczania po czesku oraz odprawiania mszy świętej w kościołach w języku czeskim.

 

gryfNajemny Poczet Herbu Gryf to formacja założona przez Tadeusza Rybowicza, który wspólnie z synem Dominikiem niestrudzenie promuje zwyczaje rycerskie nie tylko w okolicach Biecza oraz Szymbarku. Celem głównym Kasztelanii Szymbark jest propagowanie wiedzy historycznej poprzez naukę „historii żywej”, pamięci o średniowiecznej i renesansowej kulturze oraz rozwijanie zainteresowań członków grupy. Poczet organizuje pokazy i prezentacje, lekcje historii dla szkół, uczestniczy w turniejach i zlotach bractw rycerskich w kraju i za granicą. Bierze również aktywny udział w uroczystościach i imprezach o charakterze historycznym. To właśnie Tadeusz Rybowicz zainspirował nas do organizacji w Melsztynie Biesiady Rycerskiej.

 

bozogrobowcyChorzowskie Bractwo Bożogrobców. Bractwo zajmuje się rekonstrukcją Zakonu Rycerskiego Bożogrobców z XIII i XIV wieku. Początki Bractwa Obrońców Bożego Grobu datują się na IV wiek, wiek zwycięstwa chrześcijaństwa w 313 roku i ufundowania przez cesarzową św. Helenę i cesarza św. Konstantyna Kościoła Bożego Grobu w 326 r. Jego członkami z początku byli tylko mnichami. Z czasem mnisi stróże Kościoła Bożego Grobu w Jerozolimie musieli stawiać opór islamskim najeźdźcom. Po odbiciu z rąk muzułmanów Ziemi Świętej przez łacińskich krzyżowców w 1099 r. Gotfryd z Bouillon, władca Królestwa Jerozolimy utworzył zakon Ordo Canonicorum Regularium Custodum Sacrosant Sepulchri Domini Hierosolymitani i powołał przy nim kapitułę rycerzy. Podlegali oni biskupowi Jerozolimy. Do XIII wieku do ich podstawowych obowiązków należało oprowadzanie pątników, obrona Grobu Chrystusa oraz uczestniczenie w wyprawach przeciw niewiernym. Kapituła składała się z duchownych i rycerzy, jednak szybko dominującą rolę zaczęli odgrywać kapłani. Celem Chorzowskiego Bractwa Bożogrobców jest propagowanie kultury materialnej i wiedzy historycznej o średniowiecznej Europie, kultywowanie tradycji rycerskich, prezentowanie strojów i obyczajów średniowiecza. W ramach bractwa funkcjonuje Zespół Muzyki Dawnej św. Franciszka oraz Zespół Tańca. Członkowie Bractwa organizują także warsztaty z fechtunku i strzelania z łuku oraz kaligrafii.

 

ordoBractwo Tradycji Joannickich Ordo. W Bractwie Ordo łączy nas jeden, główny cel - aby jak najwierniej oddać realia XIV wieku. To największa lekcja historii w życiu, a także świetna zabawa! Tak piszą członkowie Bractwa Ordo na swoim profilu na FB. Działające na terenie województwa opolskiego Bractwo Tradycji Joannickich to osoby, które połączyła wspólna pasja; ludzi poszukujących adrenaliny jak i ceniących sobie spokój miłośników historii. Ordo stara się w zrównoważony sposób połączyć pracę nad sobą i wierność realiom historii.

 

rujewitDrużyna Najemna Rujewit. Drużynnicy Rujewita to w większości młodzi ludzie. Są wśród nich adepci prawa, architektury, bezpieczeństwa narodowego, neurobiologii i - co ciekawe - tylko jeden historyk. Drużyna siedzibę ma w Krakowie, ale jej członkowie pochodzą z różnych stron Polski, m.in. z Wrocławia, Rzeszowa, Kielc czy Łodzi. Są utożsamiani z żółto - ciemno brązowymi barwami. Odtwarzają późny X wiek i początek XI wieku jako drużyna najemna, stąd w ich szeregach zobaczycie zarówno Słowian, Skandynawów jak i Rusinów. Należą do Sojuszu Grodów Pogranicza oraz często współpracują z Braćmi Dobrzyńskimi z Komandorii Krakowskiej. Zajmują się odtwarzaniem ówczesnego sposobu walki oraz życia codziennego. Wojowie z Rujewita spotykają się też na treningach zwanych pancernymi, na których ćwiczą walkę. Zaczyna się od rozgrzewki (jak w każdym sporcie), potem następuje ćwiczenie szyków bojowych i technik walki - uderzeń, cięć, bloków, a wreszcie trenuje się walkę indywidualną w ustawieniu jeden na jednego lub dwóch na dwóch.

 

źródła informacji: profile fb grup rekonstrukcyjnych, archiwa prasowe w internecie.

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych