zw

Przejście do firmy KM-Net

olszser1

olszwywoz

nitus3

opatkowice14 zespołów regionalnych w tym: 10 zespołów prezentujących formy autentyczne, 4 zespołów prezentujących formy artystycznie opracowane, 13 kapel ludowych, 7 mistrzów i 13 uczniów, 13 solistów - instrumentalistów, 31 grup śpiewaczych oraz 14 śpiewaków ludowych z 7 powiatów regionu Krakowiaków Wschodnich i Zachodnich tj. brzeskiego, malikbocheńskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, myślenickiego, tarnowskiego i wielickiego uczestniczyło w 36. Przeglądzie Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych im. J. Cierniaka „Krakowski Wianek" w Szczurowej,który odbył  się w dniach od 25 do 27 maja 2018 roku. My wysłaliśmy do Szczurowej bodaj najliczniejsza reprezentację w historii tego przeglądu. Dotąd „etatowymi” reprezentantami gminy Zakliczyn były grupy folklorystyczne skupione w Zespole Folklorystycznym „Gwoździec”. Na tegoroczny Przegląd ZF „Gwoździec” wystawił do konkursowych zmagań grupy; dorosłą i młodzieżową prezentujące autentyczny folklor, grupy śpiewacze; kobiecą i młodzieżową ZF „Gwoździec.” Z kolei Matecznik tradycji przy ZCK wystawił Młodzieżową Kapelę Ludową „Opatkowice” z Zakliczyna złożoną z uczniów warsztatów muzycznych Anety Wójcik – skrzypce prym, Dawida Kraja – skrzypce sekund, Joanny Zielonki – klarnet oraz Natalii Siemaszko – kontrabas prowadzonych przez instruktorów Annę Wenc – Zabawę, Marcina Korbuta i Kazimierza Dębickiego, mistrzów Tomasza Malika i Marcina Korbuta z uczniami; Jakubem Wolakiem z Wesołowa, Bartoszem Łękawskim z Borowej i Adam Gaurą z Gwoźdźca oraz Tadeusza Malika w kategorii instrumentaliści.


Komisja konkursowa pod przewodnictwem Aleksandry Szurmiak- Boguckiej - etnomuzykolog z Krakowa dość oszczędnie rozdała główne trofea, czyli „Krakowskie wianki”, które trafiły do: Zespołu Regionalnego Porąbcoki z niemiecPorąbki Uszewskiej w kategorii zespołów dorosłych prezentujących folklor autentyczny oraz Kapeli Ludowej Siemiechowanianie z Siemiechowa i Moniki Dudek z Tenczynka w kategorii śpiewak ludowy. Z naszych reprezentantów najwięcej powodów do radości ma Tadeusz Malik - mistrz, który z uczniami Jakubem Wolakiem i Bartoszem Łękawskim przywieźli I miejsce w kategorii „Mistrz - uczeń”. W tej samej kategorii Marcin Korbut z Adamem Gaurą zajęli III miejsce. W kategorii instrumentaliści Taduesz Malik wygrał na heligonce II miejsce, tak samo jak inny reprezentant naszej gminy Władysław Niemiec z Wróblowic na skrzypcach. Miejsce III w kategorii młodzieżowych kapel ludowych zajęła Młodzieżowa kapela „Opatkowice” z Zakliczyna, (w tej kategorii nie przyznano I miejsca), co jest sporym sukcesem naszych debiutantów z „Matecznika tradycji” i ich instruktorów, którzy przypomnijmy - ćwiczą razem od listopada 2017 roku. Wielkie słowa uznania nie tylko dla młodych artystów i ich mistrzów, ale  także dla Haliny Machel - Gaura,  która  sprawuje pieczę nad "Matecznikiem tradycji" przy ZCK.   

 

Jak spisali się nasi etatowi i eksportowi reprezentanci środowiska folklorystycznego, czyli ZF Gwoździec”? III miejsca wywalczyły Grupy Śpiewacze  - kobieca i dziewczęca, a dorosła i młodzieżowa grupa folklorystyczna ZF "Gwoździec", wróciły ze Szczurowej z wyróżnieniami.

wianek wianek wianek
wianek wianek wianek
wianek wianek wianek
wianek wianek wianek
wianek wianek wianek
wianek wianek wianek

Partner zakliczyninfo

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych