11112020m

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

coronoddPaździernik kończy się kolejnymi dziennymi rekordami zakażeń COVID-19. W powiecie tarnowskim liczba zakażonych wirusem SARS-CoV-2 26 października wynosiła blisko 1 tys. osób, w gminie Zakliczyn 40.

 

W działalności Zakliczyńskiego Centrum Kultury bazujemy na wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: https://www.gov.pl/web/kultura/domy-centra-i-osrodki-kultury i wprowadzamy dodatkowe środki ostrożności.

 

Tak więc:

 

 

1. Świetlica ZCK w Woli Stróskiej zostaje zamknięta do odwołania.


2. Zajęcia z zespołami artystycznymi; Chór „Cantando canzoni” (po wznowieniu prób), Zespół Folklorystyczny „Gwoździec”, Studio Form Teatralnych „Scena Jordana”, Strażacka Orkiestra Dęta „Filipowice” mogą odbywać się tylko w grupach (sekcjach) maksymalnie 12 osobowych plus jeden instruktor. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego. Po 1 godzinie zajęć należy zrobić 15 minut przerwy na przewietrzenie pomieszczenia w którym prowadzone są zajęcia. Tam, gdzie jest to możliwe, należy prowadzić zajęcia w formie hybrydowej.


3. Instruktorów zespołów artystycznych zobowiązuję do raportowania z przebiegu zajęć ewentualnie informacji o powodach ich nie odbycia się.


4. Zakończone zostały zajęcia w ramach Akademii dla Aktywnych. Koordynatorów ośrodków AdA w Charzewicach, Gwoźdźcu, Woli Stróskiej i w Zakliczynie zobowiązuję do rozliczenia ośrodków za miesiąc listopad w celu zamknięcia programu.


5. Gospodarzy świetlic w Filipowicach, Gwoźdźcu i Rudzie Kameralnej zobowiązuję do rygorystycznego przestrzegania zaleceń dotyczących liczby przebywających osób w obiekcie świetlicy, dezynfekcji pomieszczeń oraz współpracy z Sołtysem i miejscowymi OSP w działaniach na rzecz wsparcia osób oczekujących pomocy.


6. Sala im. S. Jordana w ratuszu użyczana jest tylko na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn.


7. Termin rozpoczęcia Programu „Mobilny Dom Kultury” adresowanego do świetlic ZCK zostaje przesunięty z listopada na późniejszy.


8. Termin rozpoczęcia III trymestru ZUL – Szkoła dla życia zostaje anulowany z dnia 5 listopada 2020 r.

 

 

Kazimierz Dudzik – dyrektor ZCK

 

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych