11112020m

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

koronawiMinisterstwo Zdrowia podało w środę po południu, że potwierdzono zakażenie koronawirusem u 7582 osób, 286 pacjentów zmarło, a 668 osób już wyleczono. Do 15 kwietnia 2020 roku w Małopolsce potwierdzono 561 przypadków zakażeń koronawirusem. 15 osób zmarło z powodu choroby COVID-19 w Małopolsce. W środę zmarła 79-letnia kobieta, mieszkanka powiatu brzeskiego, która hospitalizowana była w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Dobra informacja, to 10 ozdrowieńców z Małopolski, a są to 3 kobiety i 6 mężczyzn w sile wieku oraz starszy mężczyzna, którzy w większości przebywali w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

 

Dzisiaj w raporcie o obowiązku noszenia masek, o wyjątkach od tego obowiązku i o tym kiedy musimy odkryć usta i nos, a na początek informacja burmistrza Dawida Chrobaka:

 

 

Bezpłatne maseczki dla seniorów z Gminy Zakliczyn

 

Od 16 kwietnia 2020 roku (czwartek) w całej Polsce obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Można zrobić to za pomocą jednorazowej lub wielorazowej maseczki ochronnej, szala lub chusteczki.

 

maseczkidlasenWychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców, uprzejmie informujemy, iż Urząd Miejski w Zakliczynie od środy udostępnia osobom powyżej 60. roku życia. bezpłatnie maseczki wielokrotnego użytku. Maseczki dla seniorów można otrzymać nieodpłatnie w budynku Urzędu Miejskiego z Zakliczynie ul. Rynek 32 oraz w sklepach spożywczych w Zakliczynie i w poszczególnych miejscowościach z terenu Gminy Zakliczyn tj. w Gwoźdźcu (Cichy Kącik), Charzewicach (ABC), Faliszewicach (ABC), Stróżach (Walidmax), Paleśnicy (SPAR i ABC), Filipowicach (Malinka), Wróblowicach (Malinka), Dzierżaninach. W dniu dzisiejszym (czwartek) maseczki zostaną dostarczone do kolejnych sklepów na terenie Gminy Zakliczyn. Maseczki szyte są m.in. przez pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dzierżaninach i Samorządowego Żłobka w Zakliczynie, Siostry Bernardynki z Kończysk, Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Zakliczyn, LGD Dunajec Biała oraz wiele osób, które bezinteresownie zaangażowały się w akcję. Koordynatorem działań jest Pani Kinga Świderska. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom i instytucjom za ten piękny gest solidarności i świadectwo współdziałania w słusznej sprawie. Zapasy maseczek będą na bieżąco uzupełniane tak, aby każdy senior mógł skorzystać z naszej akcji.

 

Maseczkę można używać wielokrotnie, po każdym użyciu piorąc ją w temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza oraz sterylizując żelazkiem.

 

Dodać należy, iż używanie maseczek nie daje pełnej ochrony przed koronawirusem i nie zwalnia z konieczności zachowania wszystkich innych metod ochrony. Należy jednak pamiętać, że najlepszą ochroną przed zakażeniem jest pozostawanie w domu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak

 

 

W rozporządzeniu Rady Ministrów opublikowanym 15 kwietnia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, czytamy m.in.:

 

maseczkiiodlegloscOd dnia 16 kwietnia 2020 roku do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa:

 

1) w środkach publicznego transportu

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a) na drogach i placach,
b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu

 

Obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa nie stosuje się w przypadku:

 

1) pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa w pkt 2;
2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach) z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;
6) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
7) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

 

Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

 

Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:


1) organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;
2) innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

 

 

Co grozi za niestosowanie się do nowego nakazu ?

 

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński w wywiadzie dla popularnego portalu internetowego powiedział m.in.: - Mandat to kwota do 500 złotych, a kara administracyjna - od 5 do 30 tysięcy złotych. Zdaniem wiceministra chodzi o to, by "jak najmocniej zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa", a nie o to, by "państwo się wzbogaciło."

 

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych