tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

glosicielGłosiciel - Pismo Miasta i Gminy Zakliczyn - obchodzi w bieżącym roku jubileusz 25-lecia istnienia. W ramach obchodów jubileuszowych redakcja ogłasza Konkurs Dziennikarski, adresowany do uczniów i dorosłych, pn.

„To się nadaje do Głosiciela! Opowieść o człowieku”.

Konkurs Dziennikarski pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn.

Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie „Klucz”, Zakliczyńskie Centrum Kultury - wydawca pisma oraz Redakcja Głosiciela.

Zachęcamy do udziału w naszym Konkursie Dziennikarskim, jury konkursowemu przewodniczy red. Marek Baran (niegdyś Dziennik Polski, obecnie Temi). Najlepsze prace zostaną nagrodzone w maju br. i opublikowane.

logoPoniżej Regulamin Konkursu.

 

REGULAMIN

Konkursu Dziennikarskiego

„To się nadaje do Głosiciela! Opowieść o człowieku”

z okazji 25-lecia istnienia Pisma Miasta i Gminy Zakliczyn

§ 1

Organizatorami Konkursu Dziennikarskiego „To się nadaje do Głosiciela! Opowieść o człowieku” są Stowarzyszenie „Klucz”, Zakliczyńskie Centrum Kultury - jako Wydawca, oraz Redakcja „Głosiciela”.

§ 2

Konkurs pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn.

§ 3

Cele Konkursu:

 • uczczenie Jubileuszu Głosiciela,
 • promocja Ziemi Zakliczyńskiej - jej ludzi, kultury, historii, tradycji i walorów,
 • upowszechnianie wiedzy o formach dziennikarskich, zachęcanie do stosowania form pisanych.

§ 4

 1. Wszystkie nadesłane prace oceni Jury pod przewodnictwem red. Marka Barana (Temi).
 2. Każdy z członków Jury oceni każdą z prac, biorąc pod uwagę następujące aspekty:
 • dobór tematyki,
 • sposób przedstawienia tematu,
 • kompozycję tekstu,
 • poprawność stylistyczną i gramatyczną.

§ 5

Do Konkursu dopuszczone zostaną prace spełniające standardy dziennikarskie pod względem formy i języka, a także poruszające podaną tematykę. Mogą to być: reportaż, opowiadanie, esej, rys biograficzny, wywiad ukazujące współczesnych i dawnych mieszkańców Zakliczyna i okolic. To m.in. historia zwykłego obywatela miasta i gminy z niezwykłą pasją; oddanego opiekuna rodziny; społecznika; zasłużonej postaci świata nauki, kultury i sportu; osób stanu duchownego.

§ 6

 1. W Konkursie mogą wziąć udział:

Kat. I - uczniowie szkół podstawowych kl. 7 i klasy gimnazjalne,

Kat. II - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,

Kat. III - osoby dorosłe, niezajmujące się zawodowo dziennikarstwem.

 1. Jeden autor może zgłosić do Konkursu tylko jedną publikację.
 2. Publikacja musi dotyczyć ludzi, zarówno osób współczesnych, jak i postaci historycznych, zamieszkujących lub wywodzących się z gminy Zakliczyn (z uwzględnieniem jej tradycji, kultury, walorów, historii).
 3. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie publikacje w języku polskim.
 4. Zgłoszenia do konkursu można nadsyłać:
 • mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; zgłoszenie musi zawierać:

- spełniający wymagania podane w pkt. 6 par. 6 plik, zapis publikacji w formacie: rtf, .doc lub .docx lub .odt,

- w treści maila: imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, tel. kontaktowy oraz (w przypadku uczniów) - nazwę szkoły,

- zgłoszenie może zawierać także zdjęcia, grafiki ilustrujące tekst w osobnych plikach, w dużej rozdzielczości,

- w tytule maila należy wpisać: Konkurs Dziennikarski.

 • listownie na adres: Redakcja Głosiciela, 32-840 Zakliczyn, Rynek 1, z dopiskiem „Konkurs Dziennikarski". Zgłoszenie musi zawierać:

- wydrukowaną na kartkach A4, spełniającą wymagania podane w pkt. 6 par. 6 publikację,

- pracę zapisaną w formacie: rtf, .doc lub .docx lub .odt nagraną na płycie CD lub DVD,

- dane autora, zamieszczone na osobnej kartce, tj. imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, tel. kontaktowy oraz (w przypadku uczniów) - nazwę szkoły.

Tego typu przesyłkę dostarczyć można też osobiście do siedziby redakcji.

 1. Wymagania techniczne zgłaszanych prac:
 • liczba znaków: od 6 do 14 tysięcy (ze spacjami)
 • czcionka Times New Roman, wielkość 12
 • marginesy 2,5
 • interlinia pojedyncza
 • plik w formacie rtf, .doc lub .docx lub .odt
 1. Nie będą przyjmowane:
 • prace napisane niesamodzielnie (przez więcej niż jednego autora),
 • prace wcześniej już opublikowane,
 • prace, które nie dotyczą podanego tematu,
 • prace, których objętość nie spełnia podanych w regulaminie kryteriów,
 • prace, które naruszają prawa autorskie bądź zawierają treści niezgodne z prawem,
 • prace osób, które zawodowo zajmują się dziennikarstwem.

§ 7

 1. Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa 10 maja 2018 r.
 2. Ogłoszenie wyników prac Jury oraz laureatów konkursu, a także wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystości jubileuszowej lub na sesji Rady Miejskiej, zaplanowane pod koniec maja 2018 roku.
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany terminu uroczystości.
 4. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.

§ 8

 1. Przewidziano atrakcyjne nagrody dla laureatów, które zostaną wręczone podczas obchodów jubileuszu 25-lecia istnienia Pisma Miasta i Gminy Zakliczyn Głosiciel. Najlepsze prace zostaną opublikowane na łamach naszego miesięcznika, ew. wydane w formie wydawnictwa.
 2. Jury zastrzega sobie prawo, bez podania przyczyn, do innego rozdziału nagród, w tym nie przyznania nagrody głównej lub wyróżnień, a także możliwość wnioskowania do organizatora o zwiększenie liczby nagrodzonych autorów i nagród.
 3. Rozstrzygnięcia Jury są ostateczne.
 4. Ponadto Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do bezterminowego wykorzystania nadesłanych i nagrodzonych publikacji oraz zdjęć i ilustracji - z zachowaniem praw autorskich - na łamach „Głosiciela", własnych stronach internetowych oraz w przedsięwzięciach wydawniczych i promocyjnych, bez ponoszenia kosztów dodatkowych.

§ 9

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania nominowanych, laureatów i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczenia nagród.
 2. We wszystkich szczegółowych kwestiach - także nieobjętych niniejszym Regulaminem - rozstrzyga i decyduje Organizator Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez zgłaszającego niniejszego Regulaminu.

§ 10

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z Konkursem udziela: Marek Niemiec - red. nacz. Głosiciela, ZCK, Rynek 1, tel. 14-628-33-31, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kluczzck

Partner zakliczyninfo

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych