uzm

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

 

sztandarDzień 16 października 2019 roku zapisze się w dziejach naszej szkoły, społeczności parafialnej i lokalnej jako jeden z najważniejszych. Tegoroczne obchody miały potrójnie uroczysty wymiar. Po pierwsze Nasza Szkoła obchodziła 130-lecie istnienia. Po drugie otrzymała długo wyczekiwane imię – swoistą, indywidualną tożsamość. Po trzecie wraz z imieniem otrzymaliśmy sztandar, czyli „coś pomiędzy hymnem państwowym a przysięgą” – jak zaznaczył Wielki Polak, Kardynał Stefan Wyszyński.

Tego słonecznego dnia, około godziny 9:30 społeczność szkolna zebrała się przed budynkiem szkoły, by wspólnie wyruszyć w uroczystym pochodzie w kierunku Kościoła Parafialnego pw. Matki Bożej Śnieżnej w Filipowicach.

Uroczystość została zainaugurowana mszą św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Stanisława Salaterskiego, podczas której nastąpiło poświęcenie sztandaru szkoły. Słowa skierowane przez Księdza Biskupa Salaterskiego do wiernych miały szczególny wydźwięk. Podkreślono wówczas, jak wyjątkowym patronem jest Święty Jan Paweł II oraz jakim wzorem powinien być dla całej naszej społeczności szkolnej w codziennym postępowaniu.

W dalszej kolejności rozpoczął się przemarsz wszystkich zgromadzonych na plac szkoły podstawowej. Przybyli goście zasiedli przy przygotowanej scenie, gdzie odbyła się kolejna część tegoż wydarzenia. Pani Dyrektor Irena Kusion serdecznie przywitała wszystkich przybyłych, z kolei konferansjerki: Natalia Rosiek i Katarzyna Kalicka podkreśliły, jaki jest cel i charakter tego święta. Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Zakliczynie - Ewa Nijak odczytała uchwałę w sprawie nadania imienia Świętego Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Filipowicach. Nastąpiło uroczyste nadanie imienia, a głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak. W swoim przemówieniu pogratulował 130 lat działalności szkoły oraz podkreślił, że ufundowanie sztandaru to wyraz wielkiego patriotyzmu.  Z jego rąk społeczność szkolna otrzymała pamiątkę - przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy podczas jego oficjalnej wizyty w Zakliczynie w ramach obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Kolejnym, równie ważnym punktem tego wydarzenia było złożenie podziękowań fundatorom sztandaru. Poprzez symboliczne przybicie gwoździa do drzewca mogliśmy zaznaczyć szczególną rolę tychże osób i okazać wdzięczność za udzielone wsparcie. Dzięki temu wsparciu nasze marzenie o posiadaniu sztandaru zostało urzeczywistnione. Pani Dyrektor przyjęła sztandar, podkreślając zarazem, że jest to cenny dar, który wyraża ideę wspólnych dążeń i najwyższych wartości. Tym samym przekazała sztandar reprezentantom szkoły. Uczniowie z wielką czcią i szacunkiem obiecali dbać o ów dar, a także zobowiązali się pracować właściwym postępowaniem i nauką na dobre imię szkoły. Przyjęty sztandar został zaprezentowany publiczności. Zaakcentowano jego wymowę i zwrócono uwagę na to, że należy okazywać mu cześć i godnie mu służyć. W obecności szanownych gości i społeczności lokalnej uczniowie klasy I dali temu wyraz, składając uroczyste ślubowanie na otrzymany sztandar.

Z okazji nadania imienia Świętego Jana Pawła II szkole oraz przyjęcia sztandaru odśpiewano „Pieśń szkoły”. Po tak historycznych dla szkoły zdarzeniach głos zabrali przybyli goście, a wśród nich: Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie – Artur Puciłowski, Wicestarosta Tarnowski Tomasz Stelmach, Dyrektor Biura Senatorskiego prof. Kazimierza Wiatra – Krzysztof Hofman oraz Dyrektor MCDN Ewa Sojat. W tym miejscu dziękujemy za dobre i ciepłe słowa skierowane pod adresem naszej placówki.

Na zakończenie głos oddano młodzieży. Widownia mogła uczestniczyć w niezwykłym przedstawieniu pt. „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”. Uczniowie wykazali się m.in. umiejętnościami aktorskimi i tanecznymi, stworzyli namiastkę pięknych wspomnień, łącząc historię naszego kraju z historią naszej szkoły, a także z osobą Ojca Świętego. Przypomnieli tym samym, jak doszło do powstania szkoły, co ważnego działo się przez ten czas aż do ówczesnych czasów. Postać papieża została szczególnie wyeksponowana na tle tych zdarzeń: zaprezentowano scenę narodzin Karola Wojtyły i wybór na Stolicę Apostolską. Zdecydowanie część artystyczna dostarczyła wielu pozytywnych wrażeń słuchaczom i skłoniła do głębszej refleksji.

Pani Dyrektor – niezwykle wzruszona występem – podziękowała młodym artystom za te wspaniałe emocje i przeżycia. Podziękowała również obecnym za przybycie, a ludziom dobrego serca za zaangażowanie i wszelką działalność na rzecz tego święta. Dzięki tym wszystkim osobom, które pracowały w poczuciu odpowiedzialności i jedności mogło dojść do realizacji tak podniosłego i szczególnego wydarzenia. Raz jeszcze składamy więc podziękowania każdemu, kto uczynił to święto wyjątkowym.

Po zakończonej uroczystości zaproszono wszystkich na pyszny poczęstunek. Goście mieli także możliwość wpisać się do pamiątkowej księgi. W międzyczasie mogli podziwiać prace plastyczne wykonane przez uczniów szkoły, przedstawiające patrona, a także obejrzeć fotografie szkolne z dawnych lat, które niewątpliwie stanowiły zbiór pięknych wspomnień dla wielu oglądających.

Ten szczególny dzień dobiegł końca w niezwykle miłej i przyjaznej atmosferze. Pełni nadziei i zapału spoglądamy w przyszłość, pamiętając jednocześnie o tym, co dała nam przeszłość. 16 października 2019 roku to dzień historyczny, który już zawsze będzie nam przypominał o wyjątkowych zmianach, które nadały nowy kształt Szkole Podstawowej im. Świętego Jana Pawła II w Filipowicach.

Swoją obecnością zaszczycili nas:

Ksiądz Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej Stanisław Salaterski, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Dawid Chrobak, Zastępca Burmistrza Dawid Drukała, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie Artur Puciłowski, b. Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn, Honorowy Obywatel Gminy Zakliczyn - Kazimierz Korman, Dyrektor Biura Senatorskiego prof. Kazimierza Wiatra - Krzysztof Hofman, Wicestarosta Tarnowski Tomasz Stelmach wraz z Radnym Rady Powiatu Józefem Gwiżdżem, Radni Rady Miejskiej w Zakliczynie, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Tarnowskiej Ks. Tomasz Lelito, Ks. Piotr Pabis – proboszcz naszej parafii, Ks. Antoni Zoń – b. proboszcz parafii Filipowice, Księża pochodzący z naszej miejscowości i będący absolwentami naszej szkoły: Ks. Władysław Pachota, Ks. Robert Piechnik, Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ewa Sojat, Sołtys, a zarazem Radny RM Zygmunt Olchawa oraz Sołtys Rudy Kameralnej Teresa Kaczor, Sołtysi Gminy Zakliczyn, pracownicy Urzędu Miejskiego w Zakliczynie: Sekretarz Gminy Janusz Krzyżak, Skarbnik Urszula Nowak, specjalista do spraw oświaty Agnieszka Malisz, emerytowana Dyrektor szkoły Maria Kalicka, b. Inspektor Oświaty Zakliczyna Stanisław Noskowicz, emerytowani Nauczyciele i Pracownicy niepedagogiczni naszej szkoły, Dyrektorzy Szkół Gminy Zakliczyn i Powiatu Tarnowskiego, Dyrektorzy Jednostek Administracyjnych Gminy Zakliczyn oraz Dyrektorzy Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej Gminy Zakliczyn, Prezes ZG Ochotniczej Straży Pożarnej Tomasz Damian, Prezes OSP Filipowice Tadeusz Martyka, a także komendant OSP Marcin Piechnik, Strażacy OSP w Filipowicach, przedstawiciele Pocztów Sztandarowych, Prezes Stowarzyszenia „Bez barier” Bogdan Litwa, przedstawiciele „Akademii dla Aktywnych” na czele z Ewą Jóźwiak, Prezes Stowarzyszenia „Pod bocianim gniazdem” w Stróżach Ewa Krakowska, przyjaciółka naszej szkoły, wspierająca nas w wielu przedsięwzięciach, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Gminy Zakliczyn, Prezes Związków Zawodowych Zofia Górnikiewicz, Stefania Kowalska – wykonawczyni sztandaru, Małgorzata Krupa – absolwentka, rodzic, autorka sztandaru przy akceptacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, absolwenci naszej szkoły, Barbara Jaszczur – przewodnicząca Rady Rodziców. Obecni byli również rodzice i uczniowie naszej szkoły.

 Święto Szkoły w Filipowicach Święto Szkoły w Filipowicach Święto Szkoły w Filipowicach
 Święto Szkoły w Filipowicach Święto Szkoły w Filipowicach Święto Szkoły w Filipowicach
 Święto Szkoły w Filipowicach Święto Szkoły w Filipowicach Święto Szkoły w Filipowicach
 Święto Szkoły w Filipowicach Święto Szkoły w Filipowicach Święto Szkoły w Filipowicach
 Święto Szkoły w Filipowicach Święto Szkoły w Filipowicach Święto Szkoły w Filipowicach
 Święto Szkoły w Filipowicach Święto Szkoły w Filipowicach Święto Szkoły w Filipowicach
 Święto Szkoły w Filipowicach Święto Szkoły w Filipowicach Święto Szkoły w Filipowicach
 Święto Szkoły w Filipowicach Święto Szkoły w Filipowicach Święto Szkoły w Filipowicach
 Święto Szkoły w Filipowicach Święto Szkoły w Filipowicach Święto Szkoły w Filipowicach
 Święto Szkoły w Filipowicach Święto Szkoły w Filipowicach Święto Szkoły w Filipowicach
 Święto Szkoły w Filipowicach Święto Szkoły w Filipowicach  

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych