Baner festiwalu

 

024Pomnik z mogiłą majora Kazimierza Bojarskiego "Kuby" na cmentarzu parafialnym w Zakliczynie staraniem Burmistrza i z udziałem środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego został w tym roku odnowiony oraz poświęcony 31 października 2018 roku. W uroczystości wzięła udział społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. Lanckrońskich w Zakliczynie z dyrektorem Józefem Gwiżdżem i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Piłsudskiego w Zakliczynie z dyrektorem Krzysztofem Małkiem. W ceremonii przecięcia wstęgi na odnowionym pomnku uczestniczyli; przedstawiciele obu szkół oraz burmistrz Dawid Chrobak i proboszcz parafii pw. św. Idziego opata w Zakliczynie ks. Paweł Mikulski, który poświęcił pomnik Legionisty. Dzisiaj po raz 16 – ty z Łowczówka do Zakliczyna pobiegną uczestnicy Sztafety Pamięci organizowanej niezmiennie od początku przez SKKT PTTK "Compass" działające przy Szkole Podstawowej w Zakliczynie. 

 

 

Kim był mjr Kazimierz Bojarski "Kuba"


kubabojarskiMajor Kazimierz Bojarski "Kuba" urodził się w 1888 roku w podlubelskiej wówczas wsi Zemborzyce. Po skończeniu tam szkoły powszechnej, przeprowadził się z matką do Lublina. Tutaj w 1902 roku wstąpił do średniej Szkoły Handlowej. Podczas kształcenia się, wstąpił do organizacji bojowe P.P.S. Już wtedy brał udział w trudnych akcjach pod Kraśnikiem, Rejowcem, Płockiem, Cekowem i w Pawłowie, wykazując niezwykłą odwagę i przytomność umysłu.

 

W 1908 roku musiał przerwać naukę i uchodzić do Krakowa. Był poszukiwany przez policję rosyjską jako zaangażowany w nielegalną działalność polityczną.  W Krakowie zostaje aresztowany i osadzony w więzieniu, a następnie wywieziony z zakazem pobytu na terenie zaboru austriackiego. Z granicy niemieckiej, w ukryciu przedostaje się do Lwowa pod innym nazwiskiem (Tomasz Wasilewski). We Lwowie pracował jako zwykły robotnik, elektrotechnik. Poza tym zdał tam maturę i zaczął studia na tamtejszej Politechnice.

 

Gdy założono Związek Strzelecki Bojarski, niezwłocznie wstąpił w jego szeregi. Wkrótce został instruktorem wojskowym. Szkolił robotników i chłopów. Po sformowaniu Pierwszej Kompanii Kadrowej udał się do Królestwa Polskiego. Tam w Kielcach objął komendę I Kompanii I Baonu (dawna skrócona nazwa Batalionu – przyp. red.). W Janowicach Bagnistych otrzymał komendę III Kompanii I Baonu. Na tym stanowisku był do 2 dnia bitwy pod Laskami, kiedy w zastępstwie ciężko rannego Żymirskiego objął komendę I Batalionu. Pomimo kontuzji nie wycofuje się z pola walki. Wkrótce jego bohaterstwo zostaje po raz drugi docenione. Kazimierz Bojarski zostaje mianowany kapitanem i obejmuje dowództwo batalionu.

 

Jest dzień 22 grudnia 1914 roku, godzinny popołudniowe paskudnego, zimnego ponurego dnia z co co jakiś czas padającym deszczem ze śniegiem. Tak zaczyna się Bitwa pod Łowczówkiem w której udział bierze kapitan Kazimierz Paweł Bojarski pseudonim "Kuba." To będzie jego ostatni bój. Zostaje śmiertelnie ranny 23 grudnia w wyniku ostrzału nieprzyjaciela z broni maszynowej. Przywieziony do Zakliczyna. Dzień później umiera w domu przy ulicy Różana 4 u Państwa Krupskich - ten dzień to wigilia Bożego Narodzenia 1914 roku. Pochowano go w Zakliczynie. Honory oddały mu 2 plutony kawalerii Beliny. W pogrzebie wziął udział sam Belina-Prażmowski. Kazimierz Paweł Bojarski został pośmiertnie zweryfikowany do stopnia majora piechoty, a ponadto w 1922 odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz w 1930 Krzyżem Niepodległości z Mieczami za działalność w PPS.

 

Do postaci majora Bojarskiego "Kuby" w przemówieniu na zakliczyńskim Rynku w dniu 4 listopada 2018 roku  odniósł się Prezydent RP Andrzej Duda.

 

Źródła informacji: Express Lubelski i Wołyński, 1935 nr 26, Tomasz Brzuszkiewicz, Michał Chruściel, www.bitwapodlowczowkiem.pl

 

bojarski bojarski bojarski
bojarski bojarski bojarski
bojarski bojarski bojarski
bojarski bojarski bojarski
bojarski bojarski bojarski
bojarski bojarski bojarski
bojarski bojarski bojarski
bojarski bojarski bojarski
bojarski bojarski bojarski
bojarski bojarski bojarski

 

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.