03125-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja

O godzinie 15 w Sali im. Spytka Jordana spotkali się liderzy naszej społeczności, którzy odegrali niepoślednią rolę w kształtowaniu samorządności na naszej ziemi od powstania odrodzonego samorządu. Magistrat wystosował ponad 150 zaproszeń, rzecz jasna, nie wszyscy mogli się w ratuszu pojawić. Obecni byli za to honorowi obywatele gminy, burmistrzowie, radni, poseł Wojtkiewicz, sołtysi, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy jednostek samorządu i pracownicy Urzędu Miejskiego. Powiat Tarnowski, który wspiera imprezę Dni Zakliczyna - MDE reprezentowany był przez zakliczyńskich radnych RPT oraz członka Zarządu Powiatu Tarnowskiego Tomasza Stelmacha.

Na początku konferencji wysłuchano prelekcji mgr Ewy Jednorowskiej nt. nieznanych faktów z dziejów założyciela miasta i możnego rodu Jordanów, po czym burmistrz D. Chrobak zaprezentował retrospekcję multimedialną, ukazującą w skrócie dorobek naszego samorządu. W kulminacyjnej części konferencji Prezydium Rady Miejskiej wraz z przewodniczącą Anną Moj i burmistrzem Dawidem Chrobakiem uhonorowało specjalnym listem gratulacyjnym wyróżniających się działaczy samorządowych.

W liście czytamy: „Składamy serdeczne gratulacje z okazji rocznicy 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Odrodzony w roku 1990 samorząd gminny to jeden z największych sukcesów przemian ustrojowych w naszym kraju. Uwolnił on obywatelską energię Polaków i pozwolił lokalnym wspólnotom współuczestniczyć i współdecydować w sprawach publicznych. Nie byłoby nowoczesnej i wolnej Polski bez rozwoju samorządności. Pozytywne efekty funkcjonowania samorządu widać także na przykładzie Gminy Zakliczyn, która w okresie ostatnich 25 lat zmieniła swoje oblicze i znacząco podniosła komfort życia mieszkańców. Jest Pan (Pani) jedną z tych postaci, które wniosły znaczący wkład pracy w okresie ostatniego ćwierćwiecza w rozwój Gminy Zakliczyn. Składamy gorące podziękowanie za Pana (Pani) działalność na rzecz lokalnej społeczności i życzymy wszelkiego dobra w życiu osobistym”.

Po tej miłej ceremonii wspominano minione 25-lecie. Przemawiali burmistrzowie K. Korman i J. Soska, poseł M. Wojtkiewicz, byli i obecni radni i sołtysi. Na koniec konferencji - sesja zdjęciowa z udziałem radnych i sołtysów wszystkich dotychczasowych kadencji oraz pamiątkowa fotografia radnych powiatowych.

 

25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja 25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja 25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja
25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja 25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja 25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja
25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja 25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja 25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja
25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja 25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja 25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja
25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja 25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja 25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja
25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja 25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja 25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja
25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja 25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja 25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja
25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja 25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja 25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja
25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja 25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja 25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja
25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja 25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja 25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja
25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja 25-lecie samorządności - jubileuszowa konferencja  

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.