Przejście do firmy KM-Net

SKO

STK 9964Do pracy w samorządzie gminy Zakliczyn trafił w 1993 roku, a konkretnie 26 sierpnia 1993 roku, kiedy to Rada Gminy powołała do życia Zakład Kanalizacji w Zakliczynie, a na kierownika Zakładu ówczesny wójt Stanisław Chrobak powołał Stanisława Żabińskiego. Niespełna rok później została oddana do użytku oczyszczalnia ścieków o przepustowości 400 m³. W grudniu 1998 roku, po wygranych wyborach samorządowych wójt Kazimierz Korman powołuje Stanisława Żabińskiego na sekretarza gminy Zakliczyn, a kierownikiem ówczesnego Zakładu Kanalizacji zostaje dotychczasowy zastępca Żabińskiego, Tadeusz Bukry, który tą funkcję pełni do dzisiaj. Stanisław Żabiński jest sekretarzem gminy Zakliczyn dziewięć lat, w tym czasie Zakliczyn odzyskuje miejski status i 21 marca 2007 roku burmistrz Kazimierz Korman powołuje Stanisława Żabińskiego na swojego zastępcę. Po odejściu z funkcji burmistrza Kazimierza Kormana w 2010 roku, kolejny burmistrz Jerzy Soska też powierza Stanisławowi Żabińskiemu funkcję zastępcy burmistrza i tak samo czyni w 2014 roku obecny burmistrz Dawid Chrobak.

Już choćby to pokazuje, jakim szacunkiem w samorządzie cieszy się mgr inż. Stanisław Żabiński. Niezależnie od poglądów politycznych każdy, kolejny szef samorządu gminnego i radni każdej kolejnej kadencji cenią Stanisława Żabińskiego za fachowość, uczciwość, pracowitość, lojalność i skromność. W drugiej połowie 2015 roku burmistrz Żabiński zmuszony jest poświęcić nieco więcej czasu swojemu zdrowiu - od lat zmaga się z chorobą i nie daje jej za wygraną. Pod koniec lutego informuje burmistrza Dawida Chrobaka o tym, że zamierza zrezygnować z funkcji zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn i przejść na rentę chorobową. 17 marca 2016 roku żegna się ze współpracownikami z Urzędu Miejskiego. Burmistrz Dawid Chrobak życzy Stanisławowi Żabińskiemu rychłego powrotu do zdrowia: „Panie Stanisławie, panie Burmistrzu – mówi Dawid Chrobak – życzymy zdrowia i czekamy na Pana powrót tutaj do Urzędu. Czeka na Pana stanowisko głównego specjalisty ds. inwestycji, Pańskiego ulubionego działu pracy samorządowej. Dzień później, podczas 18. sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie burmistrza Stanisława Żabińskiego żegna Rada Miejska w Zakliczynie oraz Zakliczyńskie Centrum Kultury – instytucji kultury, której burmistrz Żabiński był prawdziwym przyjacielem. Wzruszenie przewodniczącej Anny Moj udziela się wszystkim; są podziękowania, kwiaty i upominki dla odchodzącego Zastępcy Burmistrza. Burmistrz Dawid Chrobak powtarza - Panie burmistrzu Stanisławie; proszę wracać do zdrowia i do nas – czekamy na Pana. Jak to ma w zwyczaju, burmistrz Stanisław Żabiński, dziękuje za lata współpracy, przeprasza za to co było nie tak z jego strony i na koniec zaprasza na kawę i ciastko do „H&R Zakliczyńska” – do brata. Brawa, podziękowania i życzenia zdrowia…. nikt z obecnych podczas pożegnania nie ma wątpliwości, że właśnie odchodzi z pracy jeden z najwartościowszych samorządowców w historii gminy Zakliczyn.

SZ1 SZ1 SZ1
SZ1 SZ1 SZ1
SZ1 SZ1 SZ1
SZ1 SZ1 SZ1
SZ1 SZ1 SZ1
SZ1 SZ1  

Partner zakliczyninfo

TKK

 

Warto zobaczyć

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.