DSC6471Mija już 10 lat odkąd samorząd powiatowy uruchomił w Rzuchowej Środowiskowy Dom Samopomocy. Placówka ta powstała w listopadzie 2005 roku. Pięć lat później, w grudniu 2010 roku, została przeniesiona do Stróż. ŚDS jest domem dziennego pobytu, przeznaczonym dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie, realizujących się w pracowniach gospodarstwa domowego, komputerowej, ruchowo-pielęgnacyjnej, edukacyjnej.

Ważnym elementem programu pobytu jest terapia zajęciowa. 21 maja br. ŚDS w Stróżach przygotował jubileuszową majówkę na 10-lecie istnienia.

Wprawdzie pogoda nie dopisała, ale goście świetnie bawili się pod dachem stróskiego ośrodka. Wśród uczestników biesiady pensjonariusze z ŚDS-ów: z Karwodrzy, Nowodworza, Ryglic i Lisiej Góry. Na widowni burmistrz Dawid Chrobak, radni powiatowi – Irena Kusion i Kazimierz Korman wraz z Jackiem Hudymą z Zarządu Powiatu oraz dyr. Czesława Iwaniec i Krzysztof Sobczyk z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Nie zabrakło braci z klasztoru Franciszkanów z o. gwardianem Tomaszem Kobierskim i o. Grzegorzem Chomiukiem – kapelanem Domu Pomocy Społecznej w Stróżach. Gości podejmowała dyr. DPS-u Małgorzata Chrobak.

Zabawa rozkręcała się z minuty na minutę, organizowano konkursy i zabawy, popisywali się artyści ze Stróż. Uhonorowaniem jubileuszu był wspaniały, piętrowy tort z racami. Na finał spotkania poczęstunek i potańcówka w rytm muzyki zespołu Gama.

Te sympatyczne chwile zarejestrował Stanisław Kusiak.

DPS DPS DPS
DPS DPS DPS
DPS DPS DPS
DPS DPS DPS
DPS DPS DPS
DPS DPS DPS
DPS DPS DPS
DPS DPS DPS
DPS DPS DPS
DPS DPS DPS
DPS DPS DPS
DPS DPS DPS

Partner zakliczyninfo

Warto zobaczyć

wizytówka

Archiwum

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP.
Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

© Oficjalny Portal Internetowy Głosiciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.