tance

Przejście do firmy KM-Net

reklama2020

olszwywoz

bsr

ZWZCK baner

 

luslawiceRada Miejska w Zakliczynie w dniu 24 kwietnia 2020 r. wyraziła zgodę na utworzenie przez Gminę Zakliczyn Towarzystwa Budownictwa Społecznego Zakliczyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (TBS Zakliczyn Sp. z o.o.), w której 100% udziałów stanowi własność Gminy Zakliczyn. Następstwem zgody Rady Miejskiej w Zakliczynie na utworzenie TBS Zakliczyn Sp. z o.o. było złożenie wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców. W dniu 29.06.2020 r. dokonano wpisu TBS Zakliczyn Sp. z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka została utworzona w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Zakliczyn.
W związku z powstaniem TBS Zakliczyn Sp. z o.o. możliwe jest rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na 40 mieszkań w Lusławicach w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Rozpoczęcie budowy planowane jest na I kwartał 2021 r. po uzyskaniu środków na realizację inwestycji (kredyt i grant z Banku Gospodarstwa Krajowego dalej “BGK” oraz wkład partycypacyjny mieszkańców). Rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na 30 mieszkań w Paleśnicy w ramach rządowego programu Mieszkanie PLUS planowane jest na I kwartał 2022 r.


palesnicaMieszkania w Lusławicach oraz w Paleśnicy będą mieszkaniami wykończonymi “pod klucz” co oznacza, że w lokalach mieszkalnych ściany i sufity będą pomalowane białą farbą akrylową, a podłogi w kuchniach i łazienkach będą wykończone płytkami ceramicznymi, w pokojach zostaną wykonane podłogi z paneli, ponadto lokale będą wyposażone w zainstalowane następujące urządzenia:
1) łazienka: wanna lub brodzik lub kabina natryskowa, umywalka oraz miska ustępowa,
2) kuchnia: kuchenka z piekarnikiem, gazowa lub elektryczna, meble kuchenne, zlewozmywak.
W celu zapewnienia pełnego dostępu do mieszkań dla osób niepełnosprawnych w obydwu budynkach zostaną wykonane windy.

Wielkość mieszkań przedstawia się w sposób następujący:

 

MIESZKANIE A

 

A 4.1

PRZEDPOKÓJ

7,53m²

A 4.2

SYPIALNIA

8,72m²

A 4.3

SYPIALNIA

11,27m²

A 4.4

SALON

9,89m²

A 4.5

KUCHNIA

9,31m²

A 4.6

ŁAZIENKA

5,22 m²

A 4.7*

BALKON

4,45m²*

 

RAZEM:

51,94m²

 

MIESZKANIE B

 

B 4.1

PRZEDPOKÓJ

10,99m²

B 4.2

SYPIALNIA

8,79m²

B 4.3

SYPIALNIA

8,61m²

B 4.4

SALON

11,77m²

B 4.5

KUCHNIA

8,64m²

B 4.6

ŁAZIENKA

4,82m²

B 4.7*

BALKON

4,50m²*

 

RAZEM:

53,62m²

 

MIESZKANIE C

 

C 4.1

PRZEDPOKÓJ

3,56m²

C 4.2

ŁAZIENKA

4,39m²

C 4.3

SALON + ANEKS KUCHENNY

15,65m²

C 4.4

SYPIALNIA

9,14m²

C 4.5*

BALKON

3,25m²*

 

RAZEM:

32,74m²

 

MIESZKANIE D

 

D 4.1

PRZEDPOKÓJ

7,61m²

D 4.2

ŁAZIENKA

4,61m²

D 4.3

SALON + ANEKS KUCHENNY

18,35m²

D 4.4

SYPIALNIA

9,93m²

D 4.5*

BALKON

4,50m²*

 

RAZEM:

40,50m²

 

MIESZKANIE E

 

E 4.1

PRZEDPOKÓJ

4,82m²

E 4.2

ŁAZIENKA

4,98m²

E 4.3

SALON + ANEKS KUCHENNY

15,05m²

E 4.4

SYPIALNIA

10,35m²

E 4.5

SYPIALNA

10,62m²

E 4.6

GARDEROBA

2,14m²

E 4.7*

BALKON

4,45m²*

 

RAZEM:

47,96m²

 

MIESZKANIE F

 

E 1.1

PRZEDPOKÓJ

5,48m²

E 1.2

ŁAZIENKA

4,98m²

E 1.3

SALON + ANEKS KUCHENNY

15,05m²

E 1.4

SYPIALNIA

13,13m²

E 1.5*

TARAS

4,45m²*

 

RAZEM:

38,64m²

Metraż mieszkania

Liczba mieszkań
w Paleśnicy w danym metrażu

Liczba mieszkań
w Lusławicach w danym metrażu

Mieszkanie C- 32,74 m2

6

8

Mieszkanie F – 38,64 m2

6

8

Mieszkanie D – 40,50 m2

6

8

Mieszkanie E – 47,96 m2

6

8

Mieszkanie A – 51,94 m2

2

2

Mieszkanie B – 53,62 m2

4

6

W związku z faktem, iż TBS Zakliczyn Sp. z o.o. będzie się starać o kredyt preferencyjny na zrealizowanie tej inwestycji koniecznym jest wniesienie wkładu własnego mieszkańców zainteresowanych wynajmem mieszkania (również z możliwością dojścia do własności po spłacie kredytu przez TBS Zakliczyn Sp. z o.o.). Szacowana wartość 1m2 mieszkania wynosi ok. 3800,00 zł brutto, a partycypacja w kosztach inwestycyjnych będzie wynosić ok. 10% wartości całości mieszkania (3800,00 zł x ilość m2 x 10%). Wkład własny w wys. 10 % wartości mieszkania, będzie możliwy do spłaty w ratach.
Mieszkańców zainteresowanych wynajmem mieszkania w Lusławicach (również z późniejszą możliwością dojścia do własności) prosimy o przekazanie pisemnej deklaracji przystąpienia do programu do Urzędu Miejskiego w Zakliczynie. Ankietę wraz z pisemną deklaracją przystąpienia do programu oraz informację RODO prosimy przekazać na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Zakliczynie (sekretariat, pok.nr 8) lub za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 04.08.2020 r. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr. tel.: 14 6326 64 67 oraz pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Nabór najemców na mieszkania w budynku wielorodzinnym w Paleśnicy w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus zostanie przeprowadzony po uzyskaniu finansowania oraz po rozpoczęciu budowy budynku w Lusławicach. Ponadto informujemy, iż mieszkania będą przyznawane na podstawie kryteriów określonych w Akcie Notarialnym będącym aktem założycielskim Spółki TBS Zakliczyn Sp. z o.o.

KRYTERIA NAJMU MIESZKAŃ

1. Lokale mieszkalne należące do Spółki mogą być wynajmowane wyłącznie osobom fizycznym, jeżeli:
a) Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości;
b) Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu, w przypadku, gdy z budową lokalu było związane zawarcie umowy, o której mowa w art. 29 ust.1 lub w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego – dalej “ustawa” nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny więcej niż o:
• 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym;
• 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym;
• Dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób;
c) Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego w innych przypadkach, niż wskazane w pkt 1b nie przekracza:
• 110% w jednoosobowym gospodarstwie domowym;
• 165% w dwuosobowym gospodarstwie domowym;
• 205% w trzyosobowym gospodarstwie domowym;
• 240% w czteroosobowym gospodarstwie domowym;
• 240% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym;
• Iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, oraz współczynnika 1,2.

2. Lokale mieszkalne w pierwszej kolejności wynajmowane będą osobom zameldowanym na pobyt stały w granicach administracyjnych Gminy Zakliczyn, posiadającym udokumentowane źródło dochodu oraz wykazującym się stabilnością finansową w sposób pozwalający przyjąć, że osoby te posiadając tzw. “zdolność czynszową” tj. zdolność najemcy do terminowego uiszczania świadczeń pieniężnych z tytułu najmu mieszkania.

3. Przy kwalifikowaniu osób do zawarcia umowy najmu brane są ponadto pod uwagę kryteria uwzględniające ich dotychczasową sytuację zawodową i mieszkaniową, takie jak:
a) Zatrudnienie;
b) Gęstość zaludnienia;
c) Warunki zamieszkania w dotychczasowym lokalu;
d) Inne okoliczności uzasadniające potrzebę najmu lokalu mieszkalnego.

4. Spółka może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego prac w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.
Koszt miesięczny najmu mieszkania będzie wynosił ok. 12 zł / m2, a maksymalny miesięczny koszt najmu mieszkania nie przekroczy 14.66 zł / m2 (max. regulowany czynsz w TBS w Województwie Małopolskim). Ostateczna wartość miesięcznego kosztu najmu mieszkania zostanie określona po rozstrzygnięciu przetargu i zakończeniu realizacji inwestycji. Z mieszkańcami zdecydowanymi na wynajem mieszkania (również z możliwością dojścia do własności po spłacie kredytu przez TBS Zakliczyn Sp. z o.o.). zostanie podpisana umowa przedwstępna (tzw. rezerwacyjna) będąca gwarancją pierwszeństwa wynajmu i rezerwacją wskazanego mieszkania.

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn
(-) Dawid Chrobak

Załączniki:

Partner zakliczyninfo

wizytówka

Archiwum


© Oficjalny Portal Internetowy Zakliczyńskiego Centrum Kultury w Zakliczynie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: M. Papuga. Regulamin witryny www.zakliczyninfo.pl | Zasady przetwarzania danych osobowych